De economische en monetaire unie

De economische en monetaire unie

Deze informatiebrochure legt uit wat de economische en monetaire unie is en hoe zij functioneert en de economische crisis aanpakt. Zij beschrijft de mechanismen voor coördinatie en toezicht die in het leven zijn geroepen om te voorkomen dat dergelijke situaties zich opnieuw voordoen.

2014, 26 bladzijden, Paperbacks