De Europese Raad - De strategische instelling van de EU

De Europese Raad - De strategische instelling van de EU

De Europese Raad is de instelling die de algemene beleidskoers en prioriteiten van de EU bepaalt. Deze folder legt uit hoe de Europese Raad is samengesteld en functioneert en wat zijn voorzitter doet. Ook het belang van de Eurotop wordt toegelicht. 

2015, 6 bladzijden, Folder/flyer