De Europese Unie – Een unie van recht (poster)

De Europese Unie – Een unie van recht (poster)

Van Parijs tot Lissabon - Er is een lange weg afgelegd sinds de zes stichtende leden de grondslagen legden van de Europese Unie zoals wij haar vandaag kennen: een economische en politieke gemeenschap met bijna 509 miljoen inwoners in 28 lidstaten. Deze poster toont de belangrijkste fasen van het Europese integratieproces en geeft de voornaamste verdragen en de toetredingsverdragen chronologisch weer. De verdragen, die de grondslag van de Europese Unie vormen, zijn een weerspiegeling van de wijze waarop de lidstaten met nieuwe interne en externe uitdagingen zijn omgegaan. Zij laten zien hoe Unie zich heeft ontwikkeld tot een verbond van volkeren en staten waarin de beginselen van de rechtsstaat centraal staan.

2016, 1 bladzijden, Posters