Gids van de gewone wetgevingsprocedure

Gids van de gewone wetgevingsprocedure

Deze brochure vertelt u alles over de herziene gewone wetgevingsprocedure en de rol daarin van het voorzitterschap en het secretariaat-generaal van de Raad. U krijgt uitleg over de verschillende fasen van de procedure: de drie lezingen, de bemiddelingsprocedure en de trialoog. De brochure bevat een overzicht van de relevante rechtsgrondslagen, fasen en termijnen.

2016, 48 bladzijden, Paperbacks