Conclusies van de Europese Raad

Conclusies van de Europese Raad worden tijdens elke bijeenkomst van de Europese Raad aangenomen. In die conclusies wordt aangegeven welke kwesties de EU belangrijk acht en welke acties of doelstellingen daaruit dienen voort te vloeien. In de conclusies van de Europese Raad kan ook een termijn worden gesteld voor het bereiken van overeenstemming over een bepaald punt of voor het indienen van een wetgevingsvoorstel. Op die manier kan de Europese Raad de politieke agenda van de EU beïnvloeden en sturen.

Vóór de bijeenkomst van de Europese Raad stelt de voorzitter van de Europese Raad ontwerpbeleidslijnen voor de conclusies op. Die worden vervolgens besproken tijdens de Raad Algemene Zaken en daarna aangenomen tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad. Conclusies van de Raad worden door alle lidstaten bij consensus aangenomen.

Conclusies van de Europese Raad vanaf 2004 tot heden kunnen worden geraadpleegd in het openbaar register van officiële documenten.

Conclusies van vóór 2004 zijn beschikbaar via de onderstaande links.

De Europese Raad houdt ook informele of buitengewone bijeenkomsten van de staatshoofden en regeringsleiders, soms met een derde land (een land van buiten de EU). Aan het einde van die bijeenkomsten nemen de leiders gewoonlijk een verklaring aan in plaats van officiële conclusies. 

Die documenten zijn niet beschikbaar in het openbaar register. De sinds 2004 aangenomen verklaringen staan hieronder:

  • bijeenkomsten met Turkije

Houd er rekening mee dat conclusies van de Europese Raad alleen beschikbaar zijn in de talen van de landen die destijds lid waren van de EU.