Voormalig voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy

Europese Raad

Herman Van Rompuy was de eerste voltijdse voorzitter van de Europese Raad. Hij is in november 2009 voor het eerst verkozen en vervolgens voor een tweede termijn van juni 2012 tot en met november 2014. Hij is op 1 december 2014 vervangen door Donald Tusk. 

Persoonlijke overpeinzingen over de rol van de voorzitter van de Europese Raad

Tijdens de conferentie "Dove va l'Europa - The State of the Union" heeft Herman Van Rompuy ons deelgenoot gemaakt van zijn overpeinzingen over zijn tijd als voorzitter van de Europese Raad.

"Voor mij was het ambt even nieuw als voor ieder ander. Ik werd verkozen op 19 november 2009. Ik had een verklaring voor de pers opgesteld waarin ik een idee te berde bracht. Dat blijft overeind.

Ik heb toen gezegd: "Ieder land moet als overwinnaar uit de onderhandelingen komen. (...) Als voorzitter van de Europese Raad zal ik naar iedereen luisteren en zal ik ervoor zorgen dat onze besprekingen voor iedereen resultaten meebrengen."

Ik heb ook gezegd: "Er is veel gezegd over het profiel van de toekomstige voorzitter, maar er is slechts één profiel mogelijk: dat van de dialoog, de eenheid en de actie."

Vertrouwen scheppen is volgens mij wellicht de voornaamste taak van een voorzitter van de Europese Raad. 

Herman Van Rompuy

Vertrouwen scheppen bij de leiders, bij de instellingen, bij de landen: het is fundamenteel voor de politieke besluitvorming.

Vooral als het om moeilijke besluiten gaat die bij consensus moeten worden genomen, zoals gewoonlijk het geval is in de Europese Raad. 

Hoe schep je vertrouwen? Door mensen te ontmoeten, door naar mensen te luisteren, door rekening te houden met hun visie.

Zo heb ik er tijdens mijn volledige ambtsperiode een erezaak van gemaakt om alle leden van de Europese Raad in hun eigen hoofd- of regeringsstad op te zoeken, in principe eens per jaar. Als je met presidenten en premiers in hun eigen werkomgeving spreekt krijg je een veel beter idee van wat hen werkelijk drijft.

(...) Al die inspanningen om vertrouwen te scheppen, loonden in noodsituaties en in crisissituaties."

Deze overpeinzingen komen uit onderstaande toespraak:

In zijn afscheidstoespraak tot de leden van de Europese Raad zei Herman Van Rompuy ook:

We hebben samen getoond dat het onwaarschijnlijke mogelijk is: dat een Unie met achtentwintig landen kan functioneren.

Herman Van Rompuy

"(...) Ik heb geprobeerd het Europese belang, dat geen abstractum is, te dienen. Het is meer dan de som van achtentwintig nationale belangen, maar het gaat ook om die som. 

Elke keer moeten we overeenstemming bereiken, met z'n achtentwintigen. Dat lukt niet altijd in één keer, en gaat soms gepaard met wat trekken en duwen." 

Herman Van Rompuy op

Over Herman Van Rompuy 

Toen hij voor het eerst werd verkozen tot voorzitter, was hij premier van België. Hij werkte eerst als econoom bij de Nationale Bank van België, en begon zijn politieke loopbaan in 1973 als nationaal ondervoorzitter van de jongerenafdeling van zijn partij. 

Herman Van Rompuy heeft aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) een kandidaatsdiploma in de Wijsbegeerte en een licentiaatsdiploma in de Toegepaste Economische Wetenschappen behaald.