Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad

In de kijker

Europese Raad, 20-21 oktober 2016

Voorzitter Tusk zit de bijeenkomst van de Europese Raad op 20 en 21 oktober in Brussel voor. De leiders wisselen van gedachten over de meest urgente kwesties. Op donderdag kwamen migratie en Rusland, en onder meer de rol van dat land in Syrië, ter sprake. Over beide onderwerpen heeft de Europese Raad conclusies aangenomen.

"De leiders veroordeelden de aanvallen op burgerdoelwitten in Aleppo door het Syrische regime en zijn bondgenoten, met name Rusland, met klem," aldus voorzitter Tusk tijdens de persconferentie na de bijeenkomst. "De EU dringt aan op het beëindigen van de gruweldaden en het onmiddellijk staken van de vijandelijkheden. Indien deze gruweldaden voortduren, zal de EU zich op alle beschikbare mogelijkheden beraden," voegde hij daaraan toe.

Vrijdag komen de EU-leiders opnieuw bijeen om handelsvraagstukken te bespreken.

"Wat onze handelspolitiek betreft, dragen wij in de Europese Raad een bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van de overeenkomst met Canada. Er is nog werk aan de winkel, maar ik hoop dat wij een oplossing vinden", aldus voorzitter Tusk in zijn uitnodiging van dinsdag.

Slowaaks premier Robert Fico presenteerde ook de stand van zaken betreffende het stappenplan van Bratislava. Het was de eerste gelegenheid om de balans op te maken van de resultaten tot dusver, waaronder de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering en de start van de Europese grens- en kustwacht.

Tijdens het diner op donderdag gaf Brits premier Theresa May een korte stand van zaken betreffende de Brexit en lichtte premier Rutte de leiders in over de situatie in Nederland met betrekking tot het referendum over de associatieovereenkomst met Oekraïne. Voorzitter Tusk presenteerde nieuwe ideeën met betrekking tot de werkmethodes van de Europese Raad.

Tripartiete sociale top, 19 oktober 2016

Voorafgaand aan de Europese Raad, op woensdag 19 oktober, zat voorzitter Tusk mede de tripartiete sociale top voor, een forum voor dialoog tussen de instellingen van de EU en de Europese sociale partners (vakbonden en werkgevers).

"Ik wil de sociale partners bedanken voor hun inzet en onze verrijkende discussie, waarin ik brede steun voor de CETA gewaar werd," zei voorzitter Tusk. "Anderzijds is het voor mij en voor onze sociale partners duidelijk dat mensen in het tijdperk van globalisering verwachten dat handelsovereenkomsten, zoals het TTIP of de CETA, werknemers, consumenten en bedrijven vrijwaren," voegde hij daaraan toe.

Donald Tusk leidt sinds 1 december 2014 de Europese Raad, de instelling die de politieke richting en prioriteiten van de EU bepaalt. Het is zijn taak de bijeenkomsten van de Europese Raad voor te bereiden en voor te zitten. Hij vertegenwoordigt, op het niveau van de Europese Raad, de EU ook naar buiten toe wat betreft het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond
Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond