Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad

In de kijker

Ontmoeting met Petro Porosjenko, president van Oekraïne,

27 augustus 2015

Op 27 augustus had voorzitter Tusk in het gebouw van de Europese Raad in Brussel een werklunch met Petro Porosjenko, president van Oekraïne. 

Bij die gelegenheid is ingegaan op de besprekingen die het afgelopen jaar zijn gevoerd over:

  • de crisis in Oost-Oekraïne en de toepassing van de akkoorden van Minsk
  • de situatie in Oekraïne, zoals de economische vooruitzichten, de aanstaande lokale verkiezingen en grondwettelijke hervormingen.
  • de uitvoering van de Associatieovereenkomst en de politieke en economische hervormingen in Oekraïne, met financiële en andere bijstand van de EU

Bezoek aan Armenië, Georgië en Azerbeidzjan, 20-22 juli 2015

Van 20 tot 22 juli heeft voorzitter Tusk een bezoek gebracht aan Armenië, Georgië en Azerbeidzjan om er de resultaten van de top van het Oostelijk Partnerschap in Riga van 21 en 22 mei te bespreken.

Het bezoek aan Armenië, Georgië en Azerbeidzjan bood een uitgelezen kans om te laten zien dat de EU vastbesloten is nauwere en gedifferentieerde betrekkingen aan te knopen met haar onafhankelijke en soevereine oostelijke partners.

Op 20 juli heeft Donald Tusk tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Armeense president Serzj Sarkisian het streven van de EU naar nauwere en intensievere samenwerking op alle mogelijke gebieden met Armenië nogmaals verwoord.

In Georgië had Donald Tusk een ontmoeting met president Giorgi Margvelasjvili. Zij spraken over de uitvoering van de Associatieovereenkomst en over de vooruitgang bij het vervullen van de eisen voor visumvrij reizen. In verband met de moeilijke regionale en internationale context onderstreepte Donald Tusk de steun van de EU voor de territoriale integriteit en de soevereiniteit van Georgië

Op 21 juli bezocht voorzitter Tusk de waarnemingsmissie van de EU (EUMM) in Georgië, waarvan het mandaat is verlengd tot en met 2016.

Voorzitter Tusk had ook een ontmoeting met premier Irakli Garibasjvili en sprak de Georgische troepen toe die worden ingezet voor de operatie van de EU in de Centraal-Afrikaanse Republiek (EUMAM RCA).

Op 22 juli besprak Donald Tusk in Azerbeidzjan met president Ilham Aliev het Oostelijk Partnerschap en de bilaterale betrekkingen tussen Azerbeidzjan en de EU. Zij waren tevreden dat de onderhandelingen over een overeenkomst inzake een strategisch partnerschap weldra zullen beginnen. Zij bespraken tevens de energievraagstukken, het conflict over Nagorno-Karabach en de mensenrechten.

Donald Tusk leidt sinds 1 december 2014 de Europese Raad, de instelling die de politieke richting en prioriteiten van de EU bepaalt. Het is zijn taak de bijeenkomsten van de Europese Raad voor te bereiden en voor te zitten. Hij vertegenwoordigt, op het niveau van de Europese Raad, de EU ook naar buiten toe wat betreft het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.