Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad

In de kijker

Voorzitter Tusk heeft meer dan € 3 miljard toegezegd voor de Syriërs, 4 februari

Voorzitter Donald Tusk heeft samen met de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini en de commissarissen Hahn en Stylianides de conferentie "Supporting Syria and the Region" in Londen bijgewoond.

Tijdens de conferentie heeft voorzitter Tusk aangekondigd dat de EU € 3 miljard uittrekt voor de humanitaire inspanningen van de internationale gemeenschap in 2016. 

De Europese Unie en haar lidstaten nemen samen het voortouw in de internationale respons op de crisis. Er was al meer dan € 5 miljard vrijgemaakt voor hulp aan de Syriërs in eigen land en aan de vluchtelingen en hun gastgemeenschappen in de buurlanden Libanon, Jordanië, Irak, Turkije en Egypte.

De humanitaire crisis in Syrië is de grootste in de wereld. De conferentie, die gezamenlijk wordt georganiseerd door het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Koeweit, Noorwegen en de Verenigde Naties, bracht leiders uit de hele wereld bijeen voor het genereren van middelen om de nood te lenigen van miljoenen mensen wier leven door het conflict in de regio is verscheurd.

De leiders hebben tijdens de conferentie beloofd samen te werken om:

  • een aanzienlijk bedrag aan nieuwe middelen op te halen om zowel de dringende humanitaire noden als de behoeften op langere termijn te lenigen
  • ambitieuze doelen te stellen op het terrein van onderwijs en economie, zodat de slachtoffers van het conflict in Syrië, maar ook de vluchtelingen in de buurlanden hun leven een nieuwe wending kunnen geven
  • garanties voor de bescherming van de burgerbevolking te vragen en een politieke oplossing voor het conflict in Syrië te bewerkstelligen

Voorstel voor een nieuwe regeling voor het VK binnen de Europese Unie

Op 2 februari 2016 heeft voorzitter Donald Tusk een voorstel gedaan voor een nieuwe regeling voor het VK. Daarin komen alle door premier Cameron geformuleerde zorgpunten aan bod. Het voorstel moet een stevige basis bieden om tot een compromis met alle 28 lidstaten te komen.

"Samen te zijn of niet samen te zijn, dat is de kwestie. Van belang is niet alleen het antwoord van het Britse volk in een referendum, maar ook dat van de andere 27 leden van de EU in de komende twee weken."

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad

Komende Europese Raad, 18-19 februari 2016 

De Europese Raad zal zich toespitsen op 2 belangrijke onderwerpen:

Verenigd Koninkrijk

Als vervolg op de besprekingen in de Europese Raad van december 2015 over de Britse plannen voor een (in/uit-)referendum heeft voorzitter Donald Tusk een voorstel gedaan voor een nieuwe regeling voor het VK. Daarin komen alle door premier Cameron geformuleerde zorgpunten aan bod. 

Doel is een akkoord te bereiken tijdens de komende Europese Raad.

Migratie

De Europese Raad zal de uitvoering van zijn besluiten betreffende de aanpak van de migratie- en vluchtelingencrisis evalueren. 

Donald Tusk leidt sinds 1 december 2014 de Europese Raad, de instelling die de politieke richting en prioriteiten van de EU bepaalt. Het is zijn taak de bijeenkomsten van de Europese Raad voor te bereiden en voor te zitten. Hij vertegenwoordigt, op het niveau van de Europese Raad, de EU ook naar buiten toe wat betreft het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.