Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad

In de kijker

Bezoek aan Oekraïne, 28‑29 september 2016

Voorzitter Donald Tusk reist op uitnodiging van de Oekraïense regering naar Kiev. Op donderdag 29 september heeft hij een ontmoeting met zowel de premier, Volodymyr Groysman als de president van Oekraïne, Petro Porosjenko.

Zij zullen het hebben over:

  • de betrekkingen tussen de EU en Oekraïne, onder meer inzake het proces van visumliberalisering
  • uitvoering van de Minsk-akkoorden
  • de hervormingsagenda in Oekraïne

Later op die dag woont de voorzitter van de Europese Raad ook de ceremonie bij ter herdenking van de massamoord in Babi Jar 75 jaar geleden, een van de grootste bloedbaden in de geschiedenis van de Holocaust. In september 1941 joegen de Duitse strijdkrachten en hun lokale collaborateurs daar meer dan 30 000 joden de dood in.

Algemene Vergadering van de VN, New York, 18-22 september 2016

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, heeft tijdens de 71e Algemene Vergadering van de VN (AVVN) op 21 september het woord genomen namens de EU. Zijn toespraak tot de vergadering was toegespitst op:

  • de Europese aanpak van de vluchtelingencrisis en de noodzaak van wereldwijde solidariteit
  • het tot stand brengen van een mondiale strategie en een mondiaal netwerk tegen terrorisme
  • de actieve rol die de EU speelt om vrede te brengen in gebieden waar oorlog woedt of dreigt, waaronder Oekraïne, Syrië, Libië en Afghanistan
  • de vastbeslotenheid van de EU om de klimaatverandering te bestrijden

"Europa zal altijd opkomen voor een vrije en open wereld op basis van de rechtsstaat, waar landen samen handel kunnen voeren en samen kunnen groeien", verklaarde hij.

Voorzitter Tusk woonde op 20 september de door de Amerikaanse president Barack Obama georganiseerde top van leiders over de mondiale vluchtelingencrisis bij. Daar werd getracht tot nieuwe mondiale toezeggingen voor meer humanitaire financiering te komen, meer vluchtelingen legale toegangsmogelijkheden te bieden, en de zelfstandigheid en inclusie van vluchtelingen te vergroten.

Op 19 september woonde voorzitter Tusk de VN-bijeenkomst op hoog niveau over de aanpak van grote stromen van vluchtelingen en migranten bij. "Wereldwijde migratie is een thema dat onze aandacht ook in de toekomst zal opeisen", verklaarde hij. "En wij hebben de sleutels in handen om te bepalen of die toekomst ordelijk, stabiel en veilig zal zijn, dan wel ordeloos, instabiel en onveilig."

In de marge van de AVVN had hij daarnaast bilaterale ontmoetingen met een aantal andere leiders.

Donald Tusk leidt sinds 1 december 2014 de Europese Raad, de instelling die de politieke richting en prioriteiten van de EU bepaalt. Het is zijn taak de bijeenkomsten van de Europese Raad voor te bereiden en voor te zitten. Hij vertegenwoordigt, op het niveau van de Europese Raad, de EU ook naar buiten toe wat betreft het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond
Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond