Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad

In de kijker

Bezoek aan Armenië, Georgië en Azerbeidzjan, 20-22 juli 2015

Van 20 tot 22 juli heeft voorzitter Tusk een bezoek gebracht aan Armenië, Georgië en Azerbeidzjan om er de resultaten van de top van het Oostelijk Partnerschap in Riga van 21 en 22 mei te bespreken.

Op die top benadrukte voorzitter Tusk dat het belangrijk was om met de oostelijke partners concrete vooruitgang te boeken op het gebied van handel, energie, vervoer, mobiliteit en hervormingen.

Het bezoek aan Armenië, Georgië en Azerbeidzjan biedt een uitgelezen kans om aan te tonen dat de EU vastbesloten is nauwere en gedifferentieerde betrekkingen aan te knopen met haar onafhankelijke en soevereine oostelijke partners.

Op 20 juli heeft Donald Tusk, tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Armeense president Serzj Sarkisian, het streven van de EU naar nauwere en intensievere samenwerking op alle mogelijke gebieden met Armenië nogmaals verwoord.

In Georgië had Donald Tusk een ontmoeting met president Giorgi Margvelasjvili. Zij spraken over de uitvoering van de associatieovereenkomst en over de vooruitgang bij het vervullen van de eisen voor visumvrij reizen. In verband met de moeilijke regionale en internationale context onderstreepte Donald Tusk de steun van de EU voor de territoriale integriteit en de soevereiniteit van Georgië

Op 21 juli ging voorzitter Tusk de werkzaamheden van de waarnemingsmissie van de EU (EUMM) in Georgië bekijken, waarvan het mandaat is verlengd tot 2016.

Hij had een ontmoeting met premier Irakli Garibasjvili.

Voorzitter Tusk had het ook over de Georgische troepen die worden ingezet voor de operatie van de EU in de Centraal-Afrikaanse Republiek (EUMAM RCA).

Op 22 juli besprak Donald Tusk in Azerbeidzjan met president Ilham Aliev het Oostelijk Partnerschap en de bilaterale betrekkingen tussen Azerbeidzjan en de EU. Zij waren tevreden dat de onderhandelingen over een overeenkomst inzake een strategisch partnerschap weldra zullen beginnen. Zij bespraken eveneens de energievraagstukken, het conflict over Nagorno-Karabach en de mensenrechten.

Eurotop over Griekenland, 12 juli 2015

Voorzitter Donald Tusk riep een buitengewone Eurotop bijeen om van gedachten te wisselen over de situatie na het referendum in Griekenland.

De staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten van de eurozone besloten in beginsel dat zij klaar zijn om onderhandelingen te starten over een programma voor financiële steun uit het ESM aan Griekenland.

"Ik ben verheugd over de vooruitgang en de constructieve houding van Griekenland, die het vertrouwen tussen de partners in de eurozone helpt te herstellen", aldus Donald Tusk, voorzitter van de Eurotop.

Er moest aan een aantal strikte voorwaarden worden voldaan voordat de onderhandelingen formeel konden beginnen.

Op 17 juli 2015 sprak de Eurogroep haar voldoening uit over de succesvolle voltooiing van de nationale procedures in verband met het besluit om in beginsel een 3-jarig steunpakket uit het ESM toe te kennen aan Griekenland, en vooral over de snelle wetgevingsmaatregelen die het Griekse parlement onlangs heeft genomen als eerste aanzet voor het herstel van het vertrouwen.

Op 17 juli 2015 stelde de Raad ook een besluit vast op grond waarvan Griekenland een bedrag van € 7,16 miljard aan financiële kortetermijnsteun krijgt toegewezen.

Donald Tusk leidt sinds 1 december 2014 de Europese Raad, de instelling die de politieke richting en prioriteiten van de EU bepaalt. Het is zijn taak de bijeenkomsten van de Europese Raad voor te bereiden en voor te zitten. Hij vertegenwoordigt, op het niveau van de Europese Raad, de EU ook naar buiten toe wat betreft het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.