Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad

In de kijker

Verklaring van de voorzitter van de Europese Raad over het resultaat van het referendum in het VK, 24 juni 2016

"Wij zijn voorbereid op dit negatieve scenario. Er zal geen juridisch vacuüm zijn", aldus voorzitter Donald Tusk na de bekendmaking van de officiële resultaten van het referendum in het VK.

"Namens de 27 leiders kan ik zeggen dat wij vastbesloten zijn om met 27 onze eendracht te bewaren", beklemtoonde hij.

Tenslotte stelde hij voor om in de marge van de top van de Europese Raad op 28 en 29 juni een informele bijeenkomst van de 27 leiders te houden om de toekomst van de Unie breder in beraad te nemen.

Ontmoetingen met de president van Israël en de Palestijnse president

Voorzitter Tusk had in Brussel op dinsdag 21 juni een ontmoeting met Reuven Rivlin, de president van Israël, en op donderdag 23 juni met Mahmoud Abbas, de Palestijnse president. Tijdens beide ontmoetingen bespraken de leiders de betrekkingen met de EU en de situatie in het Midden-Oosten.

"Wij hadden het over manieren om onze betrekkingen, met inbegrip van het nieuwe Europese nabuurschapsbeleid, verder te versterken. Wij zijn overeengekomen dat de Europese Unie en Israël gezamenlijk prioriteiten voor een partnerschap zullen bepalen om nog meer aandacht te geven aan onze samenwerking", zei voorzitter Tusk na de ontmoeting met de president van Israël. Beide leiders bespraken ook hoe Israëlische en Europese burgers kunnen worden beschermd tegen terrorisme. Voorzitter Tusk was ingenomen met het aanbod van Israël om de samenwerking inzake terrorismebestrijding te verdiepen, mede door de dialoog EU-Israël op dit gebied later dit jaar te hervatten.

Met betrekking tot het vredesproces in het Midden-Oosten toonde voorzitter Tusk zich ingenomen met de tijdelijke bevriezing van de afbraak van Palestijnse eigendommen die door Israël voor de ramadanmaand werd afgekondigd. "Wij hopen dat die bevriezing de basis kan worden voor een permanentere oplossing, zoals een volledig moratorium op afbraken en inbeslagnemingen in Zone C van de Westelijke Jordaanoever", aldus de voorzitter.

Tijdens een ontmoeting met de Palestijnse president verzekerde voorzitter Tusk dat de EU een partner blijft bij de opbouw van de toekomstige democratische Palestijnse staat en financiële steun zal blijven bieden. "Willen die investeringen vruchten afwerpen in termen van stabiliteit en duurzame sociaal-economische ontwikkeling, dan moet er uiteraard vreedzame co-existentie komen, met twee onafhankelijke nationale staten, Israël en Palestina", verklaarde de voorzitter van de Europese Raad. Hij voegde eraan toe: "Ik heb er bij Israël op aangedrongen dat er een einde zou worden gemaakt aan de illegale nederzettingen en de afbraken, die de tweestatenoplossing op de helling zetten. Tevens heb ik de recente daden van geweld veroordeeld, zoals de terroristische aanslag in Tel Aviv van twee weken geleden. Er kan geen vooruitgang worden geboekt als er geen einde komt aan het geweld en de opruiing. De Palestijnen moeten ook ernstig werk maken van hun interne verzoening."

Donald Tusk leidt sinds 1 december 2014 de Europese Raad, de instelling die de politieke richting en prioriteiten van de EU bepaalt. Het is zijn taak de bijeenkomsten van de Europese Raad voor te bereiden en voor te zitten. Hij vertegenwoordigt, op het niveau van de Europese Raad, de EU ook naar buiten toe wat betreft het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond