Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad

In de kijker

Voorzitter Donald Tusk op de 70e Algemene Vergadering van de VN, New York, 26-30 september 2015 

Donald Tusk heeft op dinsdag 29 september namens de EU de 70e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toegesproken. Zijn toespraak was toegespitst op:

  • de Europese respons op de ongekende vluchtelingen- en migrantencrisis
  • de situatie in het Midden‑Oosten, met name in Syrië
  • de leidende positie die Europa inneemt in de strijd tegen klimaatverandering
  • de noodzaak van een doeltreffend multilateralisme als het gaat om mondiale noodsituaties

Op 27 september heeft voorzitter Tusk deelgenomen aan een informele top over klimaatverandering met andere staatshoofden en regeringsleiders.

Op 28 september heeft hij gesproken tijdens de door president Obama georganiseerde top over vredeshandhaving.

In de marge van de Algemene Vergadering van de VN had hij ontmoetingen met andere leiders, onder wie president Rouhani van Iranpremier Davutoğlu van Turkijepremier al‑Abadi van Irak, en VN‑secretaris‑generaal Ban Ki‑moon - zie de gedetailleerde planning hieronder voor meer informatie.

Informele bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders, 23 september 2015

Sinds enkele maanden wordt de EU geconfronteerd met een ongezien aantal migranten en vluchtelingen die naar Europa komen. Voorzitter Donald Tusk heeft een buitengewone, informele bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders bijeengeroepen over een algemene aanpak van de vluchtelingencrisis en de noodzaak een geloofwaardig Europees migratiebeleid tot stand te brengen.

De EU-leiders zijn op 23 september 2015 in Brussel bijeengekomen om: 

  • prioriteiten voor onmiddellijke actie overeen te komen 
  • beleidsafspraken te maken over de migratieuitdagingen op lange termijn, de bescherming van de EU-buitengrenzen en de externe bijstand aan vluchtelingen en de naburige landen

Voorzitter Donald Tusk heeft tevens zijn beoordeling van de situatie gegeven na zijn bezoeken aan de landen van het Middellandse Zeegebied en het Midden-Oosten."Onlangs heb ik vluchtelingenkampen bezocht in Turkije en Jordanië, en daar heb ik maar één boodschap opgevangen, namelijk 'wij zijn vastbesloten Europa te bereiken'. Het is duidelijk dat de grootste golf van vluchtelingen en migranten nog moet komen," aldus de voorzitter.

Daarnaast dankte hij de EU-leiders die waren ingegaan op zijn oproep met spoed financiële donaties aan het Wereldvoedselprogramma over te maken voor voedselhulp aan de 11 miljoen mensen in Syrië en in de regio.

Donald Tusk leidt sinds 1 december 2014 de Europese Raad, de instelling die de politieke richting en prioriteiten van de EU bepaalt. Het is zijn taak de bijeenkomsten van de Europese Raad voor te bereiden en voor te zitten. Hij vertegenwoordigt, op het niveau van de Europese Raad, de EU ook naar buiten toe wat betreft het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond