Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

De voorzitter van de Europese Raad

Europese Raad

Donald Tusk leidt sinds 1 december 2014 de Europese Raad, de instelling die de politieke richting en prioriteiten van de EU bepaalt. Het is zijn taak de bijeenkomsten van de Europese Raad voor te bereiden en voor te zitten. Hij vertegenwoordigt, op het niveau van de Europese Raad, de EU ook naar buiten toe wat betreft het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

21-22 mei 2015: vierde top van het Oostelijk Partnerschap in Riga

Voorzitter Tusk was in Riga om de vierde top van het Oostelijk Partnerschap voor te zitten. Samen met andere leiders van de Europese Unie had hij een ontmoeting met vertegenwoordigers van de Oost-Europese partnerlanden ter bevestiging van de gehechtheid van de EU aan het beleid.

Op de top heeft de EU ook laten blijken dat zij vastbesloten is hechtere, gedifferentieerde betrekkingen met haar onafhankelijke en soevereine partners na te streven.

De besprekingen spitsten zich toe op multilaterale samenwerkingsprojecten die gericht zijn op:

  • versterking van instellingen en goede governance en partnerlanden helpen bij de versterking van hun weerbaarheid tegen externe uitdagingen
  • ontwikkeling van marktkansen, in het bijzonder op het gebied van de digitale economie
  • het waarborgen van energiezekerheid en verbetering van de interconnectie
  • versterking van de mobiliteiten intermenselijke contacten

Ook de oplossing van de conflicten in de regio stond boven aan de agenda van de top.

9 mei 2015: gemeenschappelijke verklaring van de leden van de Europese Raad

Op 9 mei 1950 legde Robert Schuman een verklaring af, waarin hij de idee verwoordde dat Europa de vrede alleen zou kunnen bewaren door samen welvaart te scheppen. Dit was het begin van het Europese integratieproces. Vandaag vieren de Europeanen nog altijd deze dag, die vaak "Dag van Europa" of "Schumandag" wordt genoemd.

Naar aanleiding van de 65e verjaardag van deze belangrijke gebeurtenis hebben de EU-leiders op 9 mei 2015 een gemeenschappelijke verklaring aangenomen waarin zij onderstrepen dat de plicht van de EU is vrede, vrijheid, democratie, solidariteit en welvaart te bevorderen, zowel in Europa als daarbuiten.