Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

De voorzitter van de Europese Raad

Europese Raad

Donald Tusk leidt sinds 1 december 2014 de Europese Raad, de instelling die de politieke richting en prioriteiten van de EU bepaalt. Het is zijn taak de bijeenkomsten van de Europese Raad voor te bereiden en voor te zitten. Hij vertegenwoordigt, op het niveau van de Europese Raad, de EU ook naar buiten toe wat betreft het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

30-31 maart 2015: Voorzitter Tusk bezocht Malta, Spanje en Tunesië om de stabiliteit in de regio en de aanpak van illegale migratie en terroristische dreigingen te bespreken

Voorzitter Tusk bracht een bezoek aan Malta, Spanje en Tunesië om te bespreken hoe de EU kan helpen:

  • de regio te stabiliseren
  • terroristische dreigingen het hoofd te bieden
  • illegale migratie te voorkomen en te bestrijden

Instabiliteit in het zuidelijk Middellandse Zeegebied vormt een ernstige bedreiging voor heel Europa. De Europese Raad heeft in juni 2014 effectieve EU-samenwerking inzake veiligheidskwesties, zoals terrorisme en de beheersing van migratiestromen, uitgeroepen tot een van zijn strategische prioriteiten.

"We mogen niet toestaan dat op amper 100 kilometer van de zuidkust van Europa een mislukte staat (Libië), geleid door krijgsheren en fanatici, afglijdt naar anarchie."

Voorzitter Tusk voor de aanvang van zijn ontmoeting met de Amerikaanse president Obama in Washington, 9 maart 2015 

Naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Parijs en Kopenhagen hebben de EU-leiders in februari 2015 een ambitieus werkplan opgesteld waarmee de bestrijding van terrorisme en extremistisch geweld kan worden geïntensiveerd.

In maart hebben de EU-leiders gesproken over de crisis in Libië, alsmede over de regionale en internationale dimensies daarvan. Bij zijn bezoek aan de Amerikaanse president Obama verklaarde voorzitter Tusk tevens dat de EU haar steun aan Libië zal opvoeren.