Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad

In de kijker

Europese Raad, 20-21 oktober 2016

Voorzitter Tusk heeft de bijeenkomst van de Europese Raad op 20 en 21 oktober in Brussel voorgezeten. De leiders wisselden van gedachten over de meest urgente kwesties.

Op donderdag kwamen migratie en Rusland, en onder meer de rol van dat land in Syrië, ter sprake.

"De leiders veroordeelden de aanvallen op burgerdoelwitten in Aleppo door het Syrische regime en zijn bondgenoten, met name Rusland, met klem", aldus voorzitter Tusk tijdens de persconferentie na de bijeenkomst. "De EU dringt aan op het beëindigen van de gruweldaden en het onmiddellijk staken van de vijandelijkheden. Indien deze gruweldaden voortduren, zal de EU zich op alle beschikbare mogelijkheden beraden", voegde hij daaraan toe.

Vrijdag kwamen de EU-leiders opnieuw bijeen om handelsvraagstukken te bespreken. Zij riepen op tot nieuwe gesprekken om de resterende knelpunten weg te werken en het eens te worden over de voorlopige toepassing van de handelsovereenkomst tussen de EU en Canada.

"Ik blijf belang hechten aan een goede handelsovereenkomst met een nauwe partner als Canada, en aan de reputatie van Europa. Alle lidstaten, op één na, hebben de overeenkomst goedgekeurd", aldus voorzitter Tusk op de persconferentie na afloop van de bijeenkomst.

Nog op donderdag gaf premier Robert Fico van Slowakije een stand van zaken betreffende het stappenplan van Bratislava. Het was de eerste gelegenheid om de balans op te maken van de resultaten tot dusver, waaronder de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering en de start van de Europese grens- en kustwacht.

Tijdens het diner gaf Brits premier Theresa May een korte stand van zaken betreffende de Brexit en lichtte premier Rutte de leiders in over de situatie in Nederland met betrekking tot het referendum over de associatieovereenkomst met Oekraïne.

Tripartiete sociale top, 19 oktober 2016

Voorafgaand aan de Europese Raad, op woensdag 19 oktober, zat voorzitter Tusk mede de tripartiete sociale top voor, een forum voor dialoog tussen de instellingen van de EU en de Europese sociale partners (vakbonden en werkgevers).

"Ik wil de sociale partners bedanken voor hun inzet en onze verrijkende discussie, waarin ik brede steun voor de CETA gewaar werd", zei voorzitter Tusk. "Anderzijds is het voor mij en voor onze sociale partners duidelijk dat mensen in het tijdperk van globalisering verwachten dat handelsovereenkomsten, zoals het TTIP of de CETA, werknemers, consumenten en bedrijven vrijwaren", voegde hij daaraan toe.

Donald Tusk leidt sinds 1 december 2014 de Europese Raad, de instelling die de politieke richting en prioriteiten van de EU bepaalt. Het is zijn taak de bijeenkomsten van de Europese Raad voor te bereiden en voor te zitten. Hij vertegenwoordigt, op het niveau van de Europese Raad, de EU ook naar buiten toe wat betreft het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond
Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond