Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad

In de kijker

Ontmoeting met de premier van Georgië, 1 december 2016

Voorzitter Donald Tusk ontmoette de Georgische premier Giorgi Kvirikasjvili in Brussel om de betrekkingen tussen de EU en Georgië te bespreken.

"Ik wil mijn waardering uitspreken voor het ambitieuze hervormingsprogramma dat Georgië heeft ontwikkeld in het kader van de associatieovereenkomst en de diepe en brede vrijhandelsruimte. Het zal Georgië en de betrekkingen tussen de EU en Georgië ten goede komen. De EU zal u blijven steunen bij dit proces", zei voorzitter Tusk na afloop van de bijeenkomst.

Ook bedankte hij Georgië voor zijn aanhoudende bijdrage aan EU-crisisbeheersingsoperaties en zijn krachtige rol in het oostelijk partnerschap.

De leiders bespraken de recente stappen richting visumvrij reizen voor Georgische burgers. Alle EU-lidstaten bevestigden in oktober dat Georgië aan alle vereiste benchmarks voldoet.

"Aan EU-zijde wordt nu hard gewerkt – ik benadruk alleen aan EU-zijde, omdat dit nu ons intern probleem is – om ervoor te zorgen dat de vereiste visumopschortingsregeling zo spoedig mogelijk zal worden overeengekomen. Dat is een horizontaal mechanisme voor alle Europese visaregelingen", zei Donald Tusk.

Tenslotte sprak de voorzitter van de Europese Raad zijn bezorgdheid uit over de militaire samenwerking tussen Rusland en de regio Abchazië en bevestigde hij dat de EU de territoriale integriteit van Georgië zal blijven ondersteunen.

Ontmoeting met de president van Tunesië, 1 december 2016

Voorzitter Donald Tusk ontmoette Beji Caïd Essebsi, de president van de Republiek Tunesië, in Brussel. Zij spraken over de recente transitie en hervormingen in Tunesië, en de gehechtheid van de EU aan het partnerschap.

Sinds de revolutie van 2011 zijn de betrekkingen met de EU een prioriteit van het buitenlands beleid geworden voor Tunesië. De EU gaf steun aan de jonge democratie en verdubbelde de financiële steun aan het land. In de gemeenschappelijke verklaring van 1 december riepen de voorzitters van de EU-instellingen op tot verdere hervormingen en ontwikkeling, en bevestigden zij dat de steun zou worden voortgezet.

Top EU-Oekraïne, 24 november 2016

Op donderdag 24 november trad Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, op als gastheer voor de 18e top EU‑Oekraïne. Samen met Jean‑Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, vertegenwoordigde hij de EU. President Petro Porosjenko vertegenwoordigde Oekraïne.

De besprekingen van de leiders waren toegespitst op de hervormingen in Oekraïne. Het land werkt sinds 2015 aan een ambitieuze hervormingsagenda en wordt daarbij door de EU krachtig ondersteund.

"We schatten de inspanningen van de Oekraïense autoriteiten, ook die van president Porosjenko, om in bijzonder moeilijke omstandigheden grootschalige hervormingen door te voeren, heel hoog in. Het succes van Oekraïne zal het succes van heel Europa zijn", aldus voorzitter Donald Tusk tijdens de persconferentie na de top.

Tijdens de top werd bevestigd dat een bijkomend bedrag van € 104 miljoen aan steun wordt uitgetrokken voor de hervorming van de overheidssector. Daarnaast ondertekenden beide partijen:

  • een financieringsovereenkomst inzake een corruptiebestrijdingsinitiatief van de EU in Oekraïne (€ 15 miljoen steun)
  • een memorandum van overeenstemming inzake een strategisch energiepartnerschap tussen de EU en Oekraïne

Ook werd van de top gebruik gemaakt om de recente stappen richting visumvrij reizen tussen de EU en Oekraïne te verwelkomen.

"Ik ben opgetogen dat alle EU-lidstaten hebben besloten dat Oekraïne klaar is voor een visumvrije regeling. Dit besluit vormt een erkenning van de verwezenlijkingen van Oekraïne inzake het voldoen aan de Europese normen", aldus voorzitter Tusk.

De leiders van de EU en Oekraïne bespraken voorts de uitvoering van de akkoorden van Minsk.

"Europa moet alles in het werk stellen om te waarborgen dat de onafhankelijkheid, soevereiniteit en stabiliteit van Oekraïne worden gevrijwaard", zei voorzitter Tusk. "We blijven het proces van Minsk ondersteunen en onze sancties hangen samen met de onverkorte uitvoering van de akkoorden van Minsk", voegde hij daaraan toe.

Donald Tusk leidt sinds 1 december 2014 de Europese Raad, de instelling die de politieke richting en prioriteiten van de EU bepaalt. Het is zijn taak de bijeenkomsten van de Europese Raad voor te bereiden en voor te zitten. Hij vertegenwoordigt, op het niveau van de Europese Raad, de EU ook naar buiten toe wat betreft het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond