Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad

In de kijker

Verslag aan het Europees Parlement, 18 januari 2017

President Donald Tusk bracht verslag uit aan het Europees Parlement over de voornaamste resultaten van de Europese Raad van december. Hij begon met het feliciteren van Antonio Tajani met zijn verkiezing tot voorzitter van het Europees Parlement en verklaarde er vertrouwen in te hebben dat zij samen met alle leden van het Parlement de uitdagingen van 2017 het hoofd zullen bieden.

"Vorig jaar zijn we er in geslaagd om in weerwil van de ongeziene problemen waarmee we werden geconfronteerd, vooruitgang te boeken inzake migratie, veiligheid en de economie," aldus Tusk.

Wat migratie betreft, besprak de Europese Raad de uitvoering van de verklaring EU‑Turkije en evalueerde hij de vorderingen met de pacten met de geselecteerde Afrikaanse landen.

"Vorig jaar kwamen 180 000 migranten op irreguliere wijze in Italië aan. Die situatie is niet houdbaar," zei Tusk. "Daarom zullen Libië en onze aanpak van de route door het centrale Middellandse Zeegebied de belangrijkste onderwerpen van de volgende informele top in Malta vormen," vervolgde hij.

Wat Oekraïne betreft, nam de Europese Raad een juridisch bindend besluit van de leiders aan om de ratificatie van de Associatieovereenkomst in Nederland te faciliteren. Aangezien Rusland de Minsk-akkoorden nog steeds niet heeft uitgevoerd, bevalen kanselier Merkel en president Hollande aan de sancties te verlengen. De sancties gelden nu voor nog eens 6 maanden.

De Europese Raad besprak ook veiligheidsvraagstukken, onder meer de versterking van de samenwerking tussen de EU en de NAVO. "De Europese landen, en ook de Europese Unie, moeten een grotere rol spelen bij de aanpak van de onmiddellijke veiligheidsrisico's waarmee onze burgers worden geconfronteerd," aldus Tusk.

De leiders spraken ook over verscheidene initiatieven die ervoor moeten zorgen dat de Europese economie voor iedereen werkt. "De statistieken zijn beter, maar het belangrijkste is dat gewone mensen en bedrijven vertrouwen hebben in de toekomst", zei hij. "Daarom zal het Europees Fonds voor strategische investeringen worden verlengd, zullen onze handelsinstrumenten worden gemoderniseerd, en zal de jongerengarantie worden voortgezet."

Ten slotte bracht voorzitter Tusk verslag uit aan het Europees Parlement over de informele vergadering van de 27 leiders die in de marge van de Europese Raad is gehouden. "Wij hebben de procedure vastgelegd en onze beginselen bevestigd, namelijk de ondeelbaarheid van de 4 vrijheden, het evenwicht tussen rechten en plichten, en onze regel "geen onderhandelingen zonder kennisgeving"," aldus Tusk.

Hij verwelkomde tot slot ook de brexit-toespraak van 17 januari van premier May. "De toespraak bewijst dat het gezamenlijke standpunt van 27 lidstaten over de ondeelbaarheid van de eengemaakte markt eindelijk tot Londen is doorgedrongen en is aanvaard," verklaarde hij. "Wij hebben nota genomen van de warme en evenwichtige bewoordingen van premier May over de Europese integratie, die veel nauwer aansluiten bij het verhaal van Winston Churchill dan bij dat van de nieuwgekozen Amerikaanse president Trump," aldus Tusk.

Bezoek aan Malta, 11 januari 2017

Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, is naar Malta gereisd om de openingsceremonie van het Maltese voorzitterschap van de Raad van de EU bij te wonen. Het is de eerste keer dat Malta het voorzitterschap bekleedt.

In zijn toespraak tijdens de ceremonie benadrukte Tusk dat het Maltese voorzitterschap aantreedt in een bijzondere periode van nieuwe uitdagingen en ingrijpende omwentelingen. "Tijdens deze 6 maanden zullen we de zestigste verjaardag van het Verdrag van Rome vieren, en zal de brexitprocedure formeel worden opgestart. Het voorjaar wordt ook een belangrijke test voor de hele EU op het vlak van migratie, met name wat betreft de route door het centrale Middellandse Zeegebied", aldus Tusk.

Tusk benadrukte dat deze reeks gebeurtenissen een competent, ervaren en fijngevoelig leiderschap vergen. Hij verwees ook naar het culturele erfgoed van Malta en naar de geschiedenis van het land.

"Wij prijzen ons gelukkig dat Malta deze rol zal vervullen. Als geen ander is het vertrouwd met zowel de Italianen, die de vieringen in Rome zullen organiseren, als de Britten, van wie we de scheiding zullen inzetten", zei Tusk. "Tot slot zijn er weinig landen die een beter inzicht hebben in de essentie van de migratietragedie in de Middellandse Zee", voegde hij er nog aan toe.

Voorafgaand aan de ceremonie had Donald Tusk een bilaterale ontmoeting met Joseph Muscat, de Maltese premier.

Malta bekleedt het voorzitterschap van de Raad tot en met 30 juni 2017. Daarna is Estland aan de beurt.

Donald Tusk leidt sinds 1 december 2014 de Europese Raad, de instelling die de politieke richting en prioriteiten van de EU bepaalt. Hij is belast met het voorbereiden en voorzitten van de bijeenkomsten van de Europese Raad. Hij vertegenwoordigt, op het niveau van de Europese Raad, de EU ook naar buiten toe wat betreft het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond