Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad

In de kijker

G7-top, Japan, 26 en 27 mei 2016

Op 26 en 27 mei woont voorzitter Tusk de G7-top bij, die in Ise-Shima (Japan) wordt gehouden.

De mondiale groei blijft voor de G7 een dringende prioriteit, en verwacht wordt dat de leiders zullen afspreken hun beleidsreactie verder te versterken. Verwacht wordt ook dat zij van gedachten zullen wisselen over de meest dringende uitdagingen voor het buitenlands beleid, waaronder de situatie in Syrië en Oekraïne en horizontale thema's, zoals terrorismebestrijding.

De G7 zal naar verwachting ook spreken over de wereldwijde migratie- en vluchtelingencrisis en toezeggen de hulp op te voeren.

Bezoek aan Montenegro, 21 mei 2016

Voorzitter Tusk is naar Montenegro gereisd ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de hernieuwde onafhankelijkheid van het land.

“Montenegro verdient wel degelijk meer. En ik heb er alle vertrouwen in dat het veilige en voorspoedige Montenegro waarnaar u streeft, werkelijkheid zal worden, want Montenegro is een grote natie.”

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad

Hij ontmoette de leiders van Albanië, Kosovo en Montenegro in villa Milocer om dieper in te gaan op het belang van het verzoeningsproces voor de toekomst van de Westelijke Balkan. Hij had ook een bilaterale ontmoeting met president Filip Vujanović om van gedachten te wisselen over het vooruitzicht van Montenegro op EU-lidmaatschap en de verwezenlijkingen van het land sedert de onafhankelijkheid. Later ontmoette hij premier Milo Đukanović om de voortgang van het toetredingsproces tot de EU te bespreken. Hij verwelkomde het recente politieke akkoord met onder meer oppositiepartijen, dat een model is voor de regio. 's Avonds nam hij deel aan de ceremonie ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de hernieuwde onafhankelijkheid.

“Montenegro verdient wel degelijk meer. En ik heb er alle vertrouwen in dat het veilige en voorspoedige Montenegro waarnaar u streeft, werkelijkheid zal worden, want Montenegro is een grote natie”, zei voorzitter Tusk.

Donald Tusk leidt sinds 1 december 2014 de Europese Raad, de instelling die de politieke richting en prioriteiten van de EU bepaalt. Het is zijn taak de bijeenkomsten van de Europese Raad voor te bereiden en voor te zitten. Hij vertegenwoordigt, op het niveau van de Europese Raad, de EU ook naar buiten toe wat betreft het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond