Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad

In de kijker

Ontmoeting met de president van Albanië, 27 april 2016

Voorzitter Donald Tusk heeft voor het eerst de president van Albanië, Bujar Nishani, ontmoet in Brussel.

De leiders spraken over de rol van de Balkanlanden in de strategie van de EU om de migratiestromen het hoofd te bieden. Ze kwamen ook overeen de situatie in Albanië van dichtbij te volgen. "De Europese Unie is bereid Albanië te ondersteunen indien er een alternatieve route wordt gevolgd", verklaarde voorzitter Tusk.

De voorzitter van de Europese Raad merkte ook op dat het land aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt om zijn Europese integratiedoelstellingen te bereiken. Albanië werkt momenteel aan een diepgaande hervorming van zijn rechtssysteem.

"Samenwerking en dialoog tussen alle partijen zijn van essentieel belang om de Europese ambities van Albanië te bevorderen", benadrukte voorzitter Tusk.

Bezoek aan Turkije, 23 april 2016

Voorzitter Donald Tusk bracht een bezoek aan Turkije om te spreken over de uitvoering van de gezamenlijke verklaring van de EU en Turkije van 18 maart. Hij werd daarbij vergezeld door eerste vicevoorzitter van de Commissie Frans Timmermans en Duits bondskanselier Angela Merkel.

Tijdens het bezoek werd gekeken naar de situatie van de vluchtelingen in Turkije en naar de uitvoering van door de EU gefinancierde projecten. Sinds het politieke akkoord van maart is er een duidelijke afname van de illegale migratiestromen over de Egeïsche Zee. Tegelijk met de EU-terugkeeroperaties worden in Turkije verblijvende Syrische staatsburgers in EU-lidstaten hervestigd, wat zorgt voor een verschuiving van illegale naar legale migratie. Er worden al enige tijd betalingen gedaan uit de nieuwe EU-faciliteit voor vluchtelingen in Turkije, en de inspanningen om nieuwe projecten te plannen en in kaart te brengen zijn opgevoerd.

Daarnaast bespraken de leiders de hernieuwde betrekkingen tussen de EU en Turkije. Voorzitter Tusk stelde vast dat Turkije ten aanzien van visumliberalisering goede vooruitgang heeft geboekt.

Tenslotte verwees de voorzitter van de Europese Raad naar de bezorgdheid over de persvrijheid in Turkije. “De grens tussen kritiek, belediging en laster is erg dun en relatief. Als politici gaan bepalen waar die grens ligt, kan dat het einde betekenen van de vrijheid van meningsuiting. Dit geldt voor Europa, Turkije, Afrika, Rusland, voor alle landen. Ik hoop dat de vrijheid van meningsuiting in de toekomst niet het belangrijkste onderwerp van onze bijeenkomsten zal zijn,” aldus voorzitter Tusk.

Donald Tusk leidt sinds 1 december 2014 de Europese Raad, de instelling die de politieke richting en prioriteiten van de EU bepaalt. Het is zijn taak de bijeenkomsten van de Europese Raad voor te bereiden en voor te zitten. Hij vertegenwoordigt, op het niveau van de Europese Raad, de EU ook naar buiten toe wat betreft het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond