Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad

In de kijker

Ontmoeting Azië-Europa (ASEM), 15-16 juli

Voorzitter Donald Tusk heeft de 11e Ontmoeting Azië-Europa (ASEM), in Ulaanbaatar (Mongolië), bijgewoond. Hij vertegenwoordigde er de Europese Unie, samen met voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini.

Tijdens de openingsceremonie uitten de leiders hun solidariteit naar aanleiding van de aanslag in Nice op de Franse nationale feestdag. "Vandaag staan wij, Europa en Azië, met zijn allen aan de zijde van het Franse volk en zijn regering. Wij veroordelen deze tragedie en blijven strijden tegen extreem geweld en haat", aldus voorzitter Tusk in zijn toelichting.

De leiders bespraken tevens de situatie in Turkije na de poging tot militaire staatsgreep. "De EU staat volledig achter de democratisch gekozen regering, de instellingen van het land en de rechtsstaat. Wij roepen op tot een snel herstel van de grondwettelijke orde in Turkije", verklaarde voorzitter Tusk.

De besprekingen tijdens de top waren gericht op het thema "20 jaar ASEM: partnerschap voor de toekomst via connectiviteit".

Daarnaast bespraken de leiders mondiale kwesties als de klimaatverandering, duurzame ontwikkeling, mondiale governance, terrorisme en de migratie- en vluchtelingencrisis. "Er is dialoog nodig gepaard aan een verregaande gebondenheid aan een door regels geleide internationale orde. Gemeenschappelijke en voorspelbare regelgeving maakt landen veiliger, mensen vrijer en biedt bedrijven het vertrouwen te investeren", aldus voorzitter Tusk.

In de marge van de ASEM-top had voorzitter Tusk een ontmoeting met de premier van Singapore, Lee Hsien Loong, om over terrorisme en regionale samenwerking te spreken. Ook had hij een ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president, Park Geun-hye, om de bilaterale betrekkingen, de handel en Noord-Korea door te nemen.

Voorzitter Tusk had daarnaast nog een ontmoeting met de premier van Japan, Shinzo Abe. Zij veroordeelden de aanslagen in Nice en Dhaka en herhaalden vastbesloten te zijn het terrorisme gezamenlijk te bestrijden. Wat betreft een vrijhandelsovereenkomst met Japan, bevestigde voorzitter Tusk dat de EU van plan is de overeenkomst nog voor het eind van het jaar te sluiten.

Top EU-China, 12-13 juli

De 18e bilaterale top tussen de EU en China vond plaats op 12 en 13 juli in Peking. Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk en voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker vertegenwoordigden de EU. China werd vertegenwoordigd door premier Li Keqiang.

Tijdens de top spraken de leiders over gemeenschappelijke uitdagingen, waaronder het beschermen van de op regels gebaseerde internationale orde. "Een wereldorde die op regels is gebaseerd, is in ons wederzijds belang, maar over wat dat betekent in de praktijk verschillen we duidelijk van mening", aldus voorzitter Tusk tijdens de persconferentie na de top.

De leiders maakten voortgang met het strategisch partnerschap tussen de EU en China. Zij zetten beleidslijnen uit voor de voltooiing van de algemene investeringsovereenkomst en ondertekenden een stappenplan inzake energie. De leiders besloten tevens om nog dit jaar een nieuwe ronde van de mensenrechtendialoog tussen de EU en China te houden in Brussel. "Er is onenigheid over deze kwestie, zoveel is duidelijk. Maar het valt te prijzen dat China bereid is in overleg te treden", zei voorzitter Tusk.

In de aanloop naar de G20-top, die in september in China plaatsvindt, kwamen de leiders overeen de migratiecrisis op mondiaal niveau aan te pakken. De EU ziet ook uit naar een nauwe samenwerking met China inzake prioriteiten op het gebied van buitenlands beleid, waaronder Syrië, Irak, Afghanistan en Afrika. Dat geldt evenzeer voor mondiale vraagstukken als ontwikkelingshulp en klimaatverandering.

De volgende top EU-China vindt volgend jaar in Brussel plaats.

Donald Tusk leidt sinds 1 december 2014 de Europese Raad, de instelling die de politieke richting en prioriteiten van de EU bepaalt. Het is zijn taak de bijeenkomsten van de Europese Raad voor te bereiden en voor te zitten. Hij vertegenwoordigt, op het niveau van de Europese Raad, de EU ook naar buiten toe wat betreft het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond