Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad

In de kijker

Speciale Eurotop over Griekenland, 7 juli 2015

Voorzitter Donald Tusk roept een speciale Eurotop bijeen om van gedachten te wisselen over de situatie na het referendum in Griekenland.

17e bilaterale top EU-China, 29 juni 2015 

Voorzitter Tusk zat de 17e bilaterale top tussen de EU en China voor. Het debat ging vooral over:

  • de politieke en economische betrekkingen tussen de EU en China en een versterking van de Strategische Agenda EU-China 2020
  • mondiale uitdagingen, zoals de klimaatverandering, en afspraken om tijdens de klimaatconferentie in Parijs in december 2015 tot een billijk en ambitieus akkoord te komen
  • vraagstukken in verband met het buitenlands beleid

Europese Raad, 25‑26 juni 2015

Op 25 en 26 juni 2015 heeft de Europese Raad hoofdzakelijk over migratie gesproken. De EU‑leiders bespraken vooral het beleid inzake herplaatsing, hervestiging en terugkeer. Zij bereikten een akkoord over maatregelen die 60 000 mensen zullen helpen.

De EU-leiders spraken tevens over:

  • veiligheidskwesties waarmee de Europese Unie wordt geconfronteerd
  • een evaluatie van de Europese veiligheidsstrategie

Zij bespraken de lopende onderhandelingen met Griekenland en andere economische kwesties.

Donald Tusk leidt sinds 1 december 2014 de Europese Raad, de instelling die de politieke richting en prioriteiten van de EU bepaalt. Het is zijn taak de bijeenkomsten van de Europese Raad voor te bereiden en voor te zitten. Hij vertegenwoordigt, op het niveau van de Europese Raad, de EU ook naar buiten toe wat betreft het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.