Naar inhoud
Registratie e-mailadres

Kabinetschef

 
Piotr Serafin
 • strategie, coördinatie en leiding van het kabinet
 • G7 / G20

Adjunct-kabinetschef

 
André Gillissen
 • strategische ondersteuning van de kabinetschef
 • coördinatie van de bijeenkomsten van de Europese Raad

Hoge politieke en communicatieadviseur van de voorzitter

 
Paweł Graś
 • betrekkingen met het Europees Parlement, de nationale parlementen en politieke partijen

Team horizontaal beleid

 
Katarzyna Smyk

Adviseur

 • horizontale coördinatie
 • correspondentie van de voorzitter
 • personeelszaken
Paweł Karbownik

Adviseur

 • planning strategische agenda
 • G7 / G20

Team buitenlands beleid

 
Riina Kionka

Hoofdadviseur buitenlands beleid

 • leiding team buitenlands beleid
 • coördinatie buitenlands beleid
 • Europese Raad, programmering buitenlandse zaken
Carl Hartzell

Hoge adviseur

 • Rusland
 • Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Georgië, Moldavië en Oekraïne
 • Centraal-Azië
 • Turkije
 • Europese landen buiten de EU
 • Oostelijk Partnerschap, horizontale zaken

Zuzana Michalcová Šutiaková

Adviseur

 • Latijns-Amerika en het Caribisch gebied
 • Westelijke Balkan
 • veiligheid, crisisbeheersing en defensie
 • uitbreiding
 • mensenrechten
 • VN, OVSE, Raad van Europa
Leila Brahimi

Adviseur

 • Midden-Oosten en Noord-Afrika
 • Afrika bezuiden de Sahara
 • Europees nabuurschapsbeleid, horizontale zaken
 • ontwikkeling
 • externe aspecten van terrorismebestrijding en migratie

Alina Butuliga

 Adviseur

 • Azië en de Stille Oceaan
 • handel

Team economische zaken

 
João Nogueira Martins

Hoofdadviseur economische zaken

 • leiding team economische zaken
 • economische en monetaire zaken, inclusief G7 en G20
Alfredo Panarella

Hoge adviseur

 • concurrentievermogen, investeringen en groei
 • financiële sector (waaronder de bankenunie)
 • interne markt
Christina Jordan

Adviseur

 • economische en monetaire unie
 • werkgelegenheid en sociale zaken
 • belastingen
Wouter Coussens

Adviseur

 • Europees semester en macro-economische toezichtprocedures
 • macro-economische ontwikkelingen (mondiaal, in de EU en in de eurozone)
 • buitenlands beleid: VS en Canada

Energie-unie

 
Łukasz Koliński

Speciale adviseur energie-unie

 • energie-unie
 • klimaat
 • meerjarig financieel kader en jaarlijkse begroting
Team pers en communicatie

 

Preben Aamann

Woordvoerder van de voorzitter

 • coördinatie team pers en communicatie
Hugo Brady

Speechschrijver van de voorzitter

 • toespraken, artikelen
 • denktanks
Beata Turska

Adviseur

 • toespraken, artikelen
Persoonlijk secretariaat

 

Łukasz Broniewski

Chef van het persoonlijk secretariaat - adviseur

 • verantwoordelijk voor de bezoeken, toppen en reizen van de voorzitter
 • betrekkingen met ondernemers en sociale partners, het Comité van de Regio's en het Economisch en Sociaal Comité
Stefan Smith

Persoonlijk assistent van de voorzitter

 • agenda van en assistentie aan de voorzitter
 • persoonlijke correspondentie van de voorzitter

Emilia Surowska

Adviseur

 • protocol
 • administratie, beheer van de toppen, bezoeken en reizen van de voorzitter
 • verbindingsfunctionaris met protocol en veiligheid
Tiina Kytola
 • correspondentie van de voorzitter
 • registratie binnenkomende en uitgaande post
 • archivering

Kabinetssecretariaat

 
Renata Tobiasz

Persoonlijk assistent van de kabinetschef en het team horizontaal beleid

Pilar Chaves

Persoonlijk assistent van de adjunct-kabinetschef

Miriam Cunill Rafael

Assistent van de hoofdadviseur buitenlands beleid

Helena Hadjiyanni

Assistent van het team buitenlands beleid

Iveta Hincova

Assistent van het team buitenlands beleid

Sabina Bengtsson

Assistent van de hoofdadviseur economische zaken en van de speciale adviseur energie-unie

Anita Gebruers

Assistent van het team economische zaken
Cécile Monin

Assistent van het team pers en communicatie

Andrés Mola Arizo

Assistent van het team pers en communicatie

Louisa Pincott

(moederschapsverlof)

Arja Pukkinen Administratief assistent - personeelszaken en opleiding (COFO)