Onze huisregels

Bescherming van persoonsgegevens

De Raad van de EU en zijn secretariaat-generaal (SGR) nemen de voorschriften inzake bescherming van persoonsgegevens nauwgezet in acht. De functionaris voor gegevensbescherming zorgt voor de correcte toepassing van die voorschriften.

Transparantie

Volgens de transparantieregels werken de EU-instellingen zo open mogelijk, en zo dicht mogelijk bij de burgers. De ministers in de Raad nemen in het openbaar besluiten aan en de burgers hebben het recht te verzoeken om toegang tot documenten van de Raad.

Milieubeheer

Het SGR tracht zijn milieu-impact te verminderen en het milieu te beschermen. Het heeft een milieubeheerprogramma opgesteld dat van toepassing is op alle SGR-activiteiten in zijn gebouwen in Brussel.

Visuele identiteit

De visuele identiteit van de "Raadsfamilie" is opgebouwd rond een gemeenschappelijk logo – de Europese vlag en een beeld van het Europagebouw – dat staat voor eenheid, continuïteit en diversiteit.

Meertaligheid

De Raad en de Europese Raad werken in de 24 officiële talen van de EU. Alle EU-burgers kunnen de Europese Raad en de Raad in elk van deze officiële talen aanschrijven.

Bescherming van gerubriceerde gegevens

De Raad beschikt over een alomvattend beveiligingssysteem voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie. Dat systeem geldt voor de Raad, zijn secretariaat-generaal en de lidstaten.