Werken bij het secretariaat-generaal van de Raad

Mogelijkheden voor een vaste betrekking

Doorgaans voorziet het secretariaat-generaal van de Raad (SGR) in vacatures door vaste ambtenaren aan te stellen die zijn geworven bij andere EU-instellingen of zijn gekozen uit de reservelijsten van kandidaten die geslaagd zijn voor een algemeen vergelijkend onderzoek.

Het vergelijkend onderzoek ("concours") wordt georganiseerd door het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO). Dit selectie-examen bestaat uit verschillende proeven om de vaardigheden van kandidaten te beoordelen, zodat enkel de allerbesten worden geselecteerd. Er worden vergelijkende onderzoeken georganiseerd voor verschillende profielen, waarbij specifieke vaardigheden en kwalificaties vereist kunnen zijn. De kandidaten die slagen voor een vergelijkend onderzoek komen op een reservelijst te staan; wanneer de instellingen op een gegeven moment personeelsleden nodig hebben, worden deze uit die lijst geselecteerd.

Soms organiseert het SGR een vergelijkend onderzoek om in de eigen behoeften te voorzien, met name voor bijzonder gespecialiseerde functies. Deze vacatures worden bekendgemaakt op deze website (onder "Openstaande betrekkingen") en op de EPSO-website.

Interesse om bij ons te komen werken? Neem dan geregeld een kijkje op de EPSO-website, waar u informatie vindt over aangekondigde vergelijkende onderzoeken en hoe u zich hierop kunt voorbereiden.

Mogelijkheden voor een tijdelijke betrekking

Arbeidscontractanten

Het SGR heeft een beperkt aantal arbeidscontractanten in dienst. Zij worden gekozen uit de kandidaten in de CAST‑databank van EPSO, of uit reservelijsten of databanken die door andere instellingen zijn aangelegd.

Bij het zoeken naar contractanten neemt de dienst Aanwervingen van het SGR contact op met de kandidaten die het beste profiel voor de functie hebben. Daarom doet u er goed aan uw CV up-to-date te houden in de u betreffende databank.

Tijdelijke functionarissen

Het SGR organiseert soms selectieprocedures voor tijdelijke functionarissen. Gewoonlijk gebeurt dit om te voorzien in vacatures voor zeer gespecialiseerde profielen waarvoor tijdelijk geen EPSO-reservelijsten zijn. Alle selectie­procedures voor tijdelijk personeel worden bekendgemaakt op deze website (onder "Openstaande betrekkingen") en op de EPSO-website.

Spontaan solliciteren

De dienst Aanwervingen van het SGR is verantwoordelijk voor alle contacten met kandidaten. Het aanwervings- en selectiebeleid bepaalt dat de dienst niet kan ingaan op spontane sollicitaties, ook niet van kandidaten die geslaagd zijn voor een vergelijkend onderzoek.

Volgens de voorschriften inzake gegevensbescherming van het SGR worden spontane sollicitaties uiterlijk 6 maanden na ontvangst verwijderd. Op spontane sollicitaties wordt gereageerd met een automatisch antwoord met algemene informatie over aanwerving bij het SGR.

Neem contact op met de dienst Aanwervingen van het SGR

Klachtenprocedure

Wij streven naar de allerbeste dienstverlening.

Maar als u vindt dat er ten aanzien van u sprake is van wanbeheer, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Europese Ombudsman. Het is belangrijk om te weten dat, voordat de Ombudsman een klacht van u kan aanvaarden, u eerst uw bezwaren aan ons kenbaar moet maken.

Vaste functies Tijdelijke functies
Neem voor selectieprocedures voor vaste functies contact met ons op via dit e-mailadres. Gebruik voor selectieprocedures voor tijdelijke functies dit e-mailadres.