Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

Stages bij het secretariaat-generaal

Secretariaat-generaal

Contact

Contacteer het stagebureau voor meer info:

Soorten stages

1. Betaalde stages

Elk jaar biedt het SGR ongeveer 100 betaalde stages aan. Deze stages zijn bedoeld voor EU-onderdanen die ten minste het eerste deel van hun universitaire studie hebben afgerond en hiervan een getuigschrift kunnen voorleggen.

De stages zijn verdeeld over 2 periodes van elk 5 maanden:

  • van 1 februari tot en met 30 juni
  • van 1 september tot en met 31 januari

2. Verplichte onbetaalde stages

Elk jaar biedt het SGR ongeveer 20 onbetaalde stages aan. Deze stages zijn bedoeld voor universiteitsstudenten in het derde, vierde of vijfde jaar van hun opleiding die verplicht stage moeten lopen.

De stages zijn verdeeld over 2 periodes, die elk 1 tot 5 maanden kunnen duren:

  • van 1 februari tot en met 30 juni
  • van 1 september tot en met 31 januari

3. Stages voor nationale ambtenaren

Deze stages zijn bedoeld voor ambtenaren van ministeries, centrale of regionale overheidsorganen en het corps diplomatique van EU-lidstaten of kandidaat-lidstaten.

Nationale ambtenaren die stage lopen bij het SGR zijn in dienst van en worden betaald door hun nationale overheid.

Wie komt in aanmerking?

Nationaliteit

Stages bij het SGR staan open voor:

  • EU-onderdanen
  • burgers uit kandidaat-lidstaten waarmee de EU de toetredingsonderhandelingen heeft afgerond

die onlangs zijn afgestudeerd aan een universiteit of een daarmee gelijkgestelde instelling voor hoger onderwijs.

Burgers uit landen waarmee toetredingsonderhandelingen worden gevoerd, kunnen enkel deelnemen aan de stages voor nationale ambtenaren.

Talen

Kandidaten moeten over een grondige kennis van het Frans of het Engels, de voornaamste twee werktalen van het SGR, beschikken.

Profielen

Momenteel komen de meeste stageaanvragen van kandidaten met kwalificaties op het gebied van rechten, politieke wetenschappen, internationale betrekkingen, Europese studies en economie.

Het SGR is echter ook op zoek naar stagiair(e)s met kwalificaties op andere gebieden zoals:

vertaling, human resources, communicatie, pedagogische wetenschappen, informatica, grafische vormgeving, multimedia, landbouwtechnologie, biochemische technologie, gezondheid en voedselveiligheid, energiebeheer, milieu, ruimtevaarttechnologie.

Wie komt niet in aanmerking?

Wie reeds een (al dan niet betaalde) interne stage van meer dan 8 weken in een EU-instelling of -orgaan heeft gevolgd, komt niet in aanmerking voor een stage bij het SGR.