Stages bij het secretariaat-generaal

Secretariaat-generaal

Contact

Contacteer het stagebureau voor meer info:

Soorten stages

1. Betaalde stages

Elk jaar biedt het SGR ongeveer 100 betaalde stages aan. Deze stages zijn bedoeld voor EU-onderdanen die vóór de termijn voor de indiening van sollicitaties ten minste het eerste deel van hun universitaire studie hebben afgerond en hiervan een getuigschrift of gelijkwaardig document kunnen voorleggen.

De stages zijn verdeeld over 2 periodes van elk 5 maanden:

  • van 1 februari tot en met 30 juni (eerste periode)
  • van 1 september tot en met 31 januari (tweede periode)

2. Verplichte onbetaalde stages

Ieder jaar biedt het SGR ongeveer 20 onbezoldigde stages aan. Deze stages zijn bedoeld voor universiteitsstudenten in het derde, vierde of vijfde jaar van hun opleiding die verplicht stage moeten lopen.

De stages zijn verdeeld over 2 periodes, die elk 1 tot 5 maanden kunnen duren:

  • van 1 februari tot en met 30 juni
  • van 1 september tot en met 31 januari

3. Stages voor nationale ambtenaren

Deze stages zijn bedoeld voor ambtenaren van ministeries, centrale of regionale overheidsorganen en het corps diplomatique van EU-lidstaten of kandidaat-lidstaten.

Nationale ambtenaren die stage lopen bij het SGR, zijn in dienst van en worden betaald door hun nationale overheid.

Wie komt in aanmerking?

Nationaliteit

Stages bij het SGR staan open voor:

  • EU-onderdanen
  • burgers uit kandidaat-lidstaten waarmee de EU de toetredingsonderhandelingen heeft afgerond

Wie in aanmerking wil komen voor een betaalde stage, dient onlangs afgestudeerd te zijn aan een universiteit of gelijkwaardige hogeronderwijsinstelling en hiervan een getuigschrift of gelijkwaardig document te kunnen voorleggen.

Talen

Aangezien Frans en Engels op grote schaal worden gebruikt voor de interne communicatie binnen het SGR, is een goede kennis van het Frans of het Engels vereist en dienen kandidaten in een van beide talen te kunnen communiceren.

Profielen

Momenteel komen de meeste sollicitaties voor stages van kandidaten met kwalificaties op het gebied van rechten, politieke wetenschappen, internationale betrekkingen, Europese studies en economie.

Het SGR is echter ook op zoek naar stagiair(e)s met kwalificaties op andere gebieden zoals:

vertaling, human resources, communicatie, pedagogische wetenschappen, informatica, grafische vormgeving, multimedia, landbouwtechnologie, biochemische technologie, gezondheid en voedselveiligheid, energiebeheer, milieu, ruimtevaarttechnologie.

Wie komt niet in aanmerking?

Wie reeds een (al dan niet betaalde) interne stage van meer dan 8 weken in een EU-instelling of ‑orgaan heeft gevolgd, komt niet in aanmerking voor een stage bij het SGR.

Klachtenprocedure

Wij streven naar de allerbeste dienstverlening.

Maar als u vindt dat er ten aanzien van u sprake is van wanbeheer, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Europese Ombudsman. Het is belangrijk om te weten dat, voordat de Ombudsman een klacht van u kan aanvaarden, u eerst uw bezwaren kenbaar moet maken aan het stagebureau.

U kunt contact met ons opnemen per e-mail.