Hoe solliciteren voor een stage

Secretariaat-generaal

De sollicitatieprocedure voor stages in 2018, eerste periode, is nu gesloten. U hebt nog steeds toegang tot uw ingediende aanvraag.

1. Bezoldigde stages

De sollicitatietermijn voor stages in 2018, eerste periode, is nu verstreken. U kunt voor een stage in 2018, tweede periode, solliciteren zodra de termijn voor de indiening van sollicitaties ingaat. De sollicitaties moeten via het onlinesysteem worden ingediend.

 • Solliciteer tussen 15 januari (12 u. 's middags) en 15 maart (12 u. 's middags) 2018 voor de tweede stageperiode (1 september 2018 - 31 januari 2019)

Adres in uw profiel

Alle correspondentie wordt naar het in uw elektronisch profiel vermelde adres gestuurd. Zorg ervoor dat u uw profiel bij iedere adreswijziging aanpast. Dit adres wordt zowel in het stagevoorstel als bij de administratieve verwerking van uw dossier gebruikt. Het geldt als uw plaats van aanwerving.

E-mails van het stagebureau belanden vaak in de spam-map van Gmail, Hotmail en andere soorten e-mailaccounts. Kijk uw spam-map regelmatig na op inkomende berichten van het "bureau de stages" (stages@consilium.europa.eu). Vermeld op uw sollicitatieformulier ook een telefoonnummer waarop wij u kunnen contacteren als dat nodig is.

Selectieprocedure

Met geselecteerde kandidaten voor de eerste periode wordt uiterlijk in december contact opgenomen, met geselecteerde kandidaten voor de tweede periode ten laatste in mei.

Geselecteerde kandidaten

Indien u geselecteerd bent, zult u de volgende bewijsstukken moeten overleggen:

 • een leesbare kopie van uw paspoort of identiteitskaart
 • een kopie van uw diploma's of getuigschriften
 • indien nodig, bewijsstukken van uw beroepservaring en bewijsstukken of een onderbouwde verklaring van de op het sollicitatieformulier vermelde talenkennis

Alle andere facultatieve documenten ter ondersteuning van uw sollicitatie voor een stage, zoals referenties, kunnen samen met de bewijsstukken worden verstuurd.

U hoeft geen bewijsstukken mee te sturen bij uw onlinesollicitatie. U zal erom worden gevraagd op het ogenblik dat u een stage wordt aangeboden. Alleen als u het volledige dossier hebt ingediend, wordt u toegelaten tot de stage. U zult alles wat u invult op uw sollicitatieformulier (opleiding, beroepservaring, talenkennis) moeten staven. Daarom dient u op het sollicitatieformulier alleen informatie te vermelden waarvoor u bewijsstukken heeft.

Bewaar een kopie van alle documenten die u naar het stagebureau stuurt. Stuur zeker geen originele diploma's op.

Geselecteerde kandidaten krijgen via e-mail een voorstel met de stageperiode en de afdeling waaraan zij worden toegewezen. Als zij het voorstel aanvaarden, stuurt het stagebureau hun een stageovereenkomst.

Niet-geselecteerde kandidaten

Het SGR ontvangt ieder jaar ongeveer 4000 sollicitaties voor de bezoldigde stages. Er zijn helaas slechts 100 stageplaatsen beschikbaar.

Niet-geselecteerde kandidaten worden eind januari 2018 (voor stages die in februari beginnen) en eind juni 2018 (voor stages die in september beginnen) via e-mail of via hun EPSO-account op de hoogte gebracht.

Indien u niet bent geselecteerd, kunt u tijdens de volgende aanwervingsperiode opnieuw solliciteren.

2. Verplichte onbezoldigde stages

Deze stages zijn bedoeld voor universiteitsstudenten in het derde, vierde of vijfde jaar die verplicht stage moeten lopen als onderdeel van hun opleiding. Ook studenten die onderzoek moeten doen voor een scriptie of een proefschrift kunnen solliciteren.

Sollicitaties voor verplichte stages moeten volgens het onderstaande tijdschema worden ingediend:

 • stage van 1 februari - 30 juni: de termijn voor de indiening van sollicitaties is 1 oktober van het voorgaande jaar. De selectie vindt plaats in oktober - december
 • stage van 1 september - 31 januari: de termijn voor de indiening van sollicitaties is 1 april van het betrokken jaar. De selectie vindt plaats in april - juni

Bent u geselecteerd, dan wordt een stageovereenkomst met u ondertekend. Er worden geen andere overeenkomsten (bijv. met uw universiteit) ondertekend.

Sollicitatiedossier

Sollicitaties voor verplichte onbezoldigde stages moeten via e-mail worden ingediend, en moeten volgende documenten omvatten:

 • een volledig ingevuld sollicitatieformulier
 • een officiële verklaring van uw onderwijsinstelling waaruit blijkt dat u hetzij stage moet lopen in het kader van uw studie of met het oog op toegang tot een bepaald beroep, hetzij onderzoek moet doen voor een scriptie of een proefschrift

Bewijsstukken dienen niet meegestuurd te worden met het sollicitatieformulier. U zult erom worden gevraagd als u een stage wordt aangeboden. Alleen als u het volledige dossier heeft ingediend, wordt u toegelaten tot de stage. Bent u geselecteerd, dan zult u alles wat u heeft ingevuld op uw sollicitatieformulier (opleiding, beroepservaring, talenkennis) moeten staven. Daarom dient u op het sollicitatieformulier alleen informatie te vermelden waarvoor u bewijsstukken heeft. U kunt ook facultatieve bewijsstukken zoals referenties aan uw dossier toevoegen.

Sollicitatieformulier voor een verplichte onbezoldigde stage.

U dient uw volledige sollicitatiedossier, zijnde het ingevulde sollicitatieformulier en de verklaring van uw onderwijsinstelling, in pdf-formaat via e-mail op te sturen:
Verstuur sollicitatiedossier

Adres in uw profiel

Alle correspondentie wordt naar het in het sollicitatieformulier vermelde adres gestuurd. Breng het stagebureau van iedere adreswijziging op de hoogte via e-mail. Dit adres wordt zowel in het stagevoorstel als bij de administratieve verwerking van uw dossier gebruikt. Het geldt als uw plaats van aanwerving.

Geselecteerde kandidaten

Indien u bent geselecteerd, krijgt u via e-mail een voorstel met de stageperiode en de afdeling waar u zult werken. U zult de volgende documenten moeten voorleggen ter staving van de informatie in het sollicitatieformulier:

 • een leesbare kopie van uw paspoort of identiteitskaart
 • een kopie van uw diploma's of getuigschriften (indien van toepassing)
 • bewijs van uw beroepservaring (indien van toepassing)
 • bewijsstukken of een onderbouwde verklaring van de op het sollicitatieformulier vermelde talenkennis

Bewaar een kopie van alle documenten die u naar het stagebureau stuurt. Stuur zeker geen originele diploma's op.

Na verificatie van de bewijsstukken zal het stagebureau u een stageovereenkomst voor ondertekening toesturen. Er worden geen andere overeenkomsten (bijv. met uw universiteit) ondertekend.

Niet-geselecteerde kandidaten

Indien u niet bent geselecteerd, wordt u hierover na afloop van de selectieprocedure geïnformeerd via e-mail. Tijdens de volgende aanwervingsperiode kunt u opnieuw solliciteren.

3. Stages voor studenten van de nationale scholen voor bestuurskunde

Sollicitaties moeten door de nationale school voor bestuurskunde van de kandidaat bij de directeur human resources van de Raad worden ingediend.

Neem contact op met het stagebureau voor meer info.

Contact

Neem contact op met het stagebureau voor meer info: