Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

Handel, migratie en Rusland op agenda voor EU-top

De EU-leiders komen op 20 en 21 oktober bijeen om te spreken over migratie, handel en Rusland, onder meer de rol van dat land in Syrië.

Zij zullen hun aandacht richten op samenwerking met Afrikaanse landen van herkomst en doorreis van migranten. Zij zullen naar een presentatie door de hoge vertegenwoordiger van de EU en de Commissievoorzitter luisteren over de stand van de zogenoemde "migratiepacten" tussen de EU en Afrikaanse staten.

Zij zullen ook spreken over handel, met inbegrip van de toekomst van de CETA, de handelsovereenkomst tussen de EU en Canada. "Wij dragen een bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van de overeenkomst met Canada. Er is nog werk aan de winkel, maar ik hoop dat wij een oplossing vinden", aldus voorzitter Tusk in zijn uitnodiging.

De leiders zullen het ook hebben over de langetermijnbetrekkingen met Rusland, niet in de laatste plaats in de context van de recente dramatische ontwikkelingen in Syrië.

Handel, migratie en Rusland op agenda voor EU-top

De EU-leiders komen op 20 en 21 oktober bijeen om te spreken over migratie, handel en Rusland, onder meer de rol van dat land in Syrië.

Zij zullen hun aandacht richten op samenwerking met Afrikaanse landen van herkomst en doorreis van migranten. Zij zullen naar een presentatie door de hoge vertegenwoordiger van de EU en de Commissievoorzitter luisteren over de stand van de zogenoemde "migratiepacten" tussen de EU en Afrikaanse staten.

Zij zullen ook spreken over handel, met inbegrip van de toekomst van de CETA, de handelsovereenkomst tussen de EU en Canada. "Wij dragen een bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van de overeenkomst met Canada. Er is nog werk aan de winkel, maar ik hoop dat wij een oplossing vinden", aldus voorzitter Tusk in zijn uitnodiging.

De leiders zullen het ook hebben over de langetermijnbetrekkingen met Rusland, niet in de laatste plaats in de context van de recente dramatische ontwikkelingen in Syrië.

De Europese Raad

De Europese Raad wordt gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie. Hij bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU.

De Raad van de EU

De Raad van de EU vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. Hij vormt het kader waarin de nationale ministers van elk EU-land bijeenkomen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.

Wat is de Raad?

De Europese Raad en de Raad van de EU zijn als instellingen zeer nauw met elkaar verbonden. Zij hebben namen die op elkaar lijken, maken gebruik van dezelfde gebouwen en doen een beroep op hetzelfde personeel – het secretariaat-generaal van de Raad (SGR). Hun rol en hun leden zijn echter heel verschillend.