Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

Handel, migratie en Rusland op agenda voor EU-top

Op 20 oktober spitsten de EU-leiders zich toe op de samenwerking met Afrikaanse landen van herkomst en doorreis om illegale migratie terug te dringen en de terugkeerpercentages te verhogen. Zij wezen ook op het belang van solidariteit tussen de lidstaten tijdens de crisis. "Er zal geen solidariteit à la carte zijn. Wij zullen in plaats daarvan werk maken van doeltreffende solidariteit," aldus voorzitter Tusk.

De EU-leiders voerden een debat over de langetermijnbetrekkingen met Rusland. Zij veroordeelden de aanvallen in Aleppo met klem en drongen aan op een beëindiging van de gruweldaden in Syrië. "De EU beraadt zich op alle beschikbare opties, mochten de huidige wreedheden blijven voortduren," verklaarde hij.

Op vrijdag komen de EU-leiders opnieuw bijeen om handel te bespreken, met inbegrip van de toekomst van de CETA, de handelsovereenkomst tussen de EU en Canada. "Wij hebben een bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van de overeenkomst met Canada. Er is nog werk aan de winkel, maar ik hoop dat we een oplossing vinden", aldus voorzitter Tusk.

Handel, migratie en Rusland op agenda voor EU-top

Op 20 oktober spitsten de EU-leiders zich toe op de samenwerking met Afrikaanse landen van herkomst en doorreis om illegale migratie terug te dringen en de terugkeerpercentages te verhogen. Zij wezen ook op het belang van solidariteit tussen de lidstaten tijdens de crisis. "Er zal geen solidariteit à la carte zijn. Wij zullen in plaats daarvan werk maken van doeltreffende solidariteit," aldus voorzitter Tusk.

De EU-leiders voerden een debat over de langetermijnbetrekkingen met Rusland. Zij veroordeelden de aanvallen in Aleppo met klem en drongen aan op een beëindiging van de gruweldaden in Syrië. "De EU beraadt zich op alle beschikbare opties, mochten de huidige wreedheden blijven voortduren," verklaarde hij.

Op vrijdag komen de EU-leiders opnieuw bijeen om handel te bespreken, met inbegrip van de toekomst van de CETA, de handelsovereenkomst tussen de EU en Canada. "Wij hebben een bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van de overeenkomst met Canada. Er is nog werk aan de winkel, maar ik hoop dat we een oplossing vinden", aldus voorzitter Tusk.

De Europese Raad

De Europese Raad wordt gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie. Hij bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU.

De Raad van de EU

De Raad van de EU vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. Hij vormt het kader waarin de nationale ministers van elk EU-land bijeenkomen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.

Wat is de Raad?

De Europese Raad en de Raad van de EU zijn als instellingen zeer nauw met elkaar verbonden. Zij hebben namen die op elkaar lijken, maken gebruik van dezelfde gebouwen en doen een beroep op hetzelfde personeel – het secretariaat-generaal van de Raad (SGR). Hun rol en hun leden zijn echter heel verschillend.