Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

EU-leiders bespreken gevolgen Brits referendum

"Wij zijn vastbesloten verenigd te blijven en het kader van de EU te blijven gebruiken om de uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd te bieden en oplossingen in het belang van onze landen en burgers uit te werken", aldus de 27 leiders in een gezamenlijke verklaring na hun informele bijeenkomst op 29 juni. Voorts riepen zij de regering van het Verenigd Koninkrijk op zo snel mogelijk formeel aan de Europese Raad te laten weten dat het land de EU wil verlaten.

De 27 leiders zullen in september opnieuw bijeenkomen om over de toekomst van de EU te spreken.

Een dag eerder, op 28 juni, was de Europese Raad ook al ingegaan op het resultaat van het Britse referendum. Premier David Cameron schetste de situatie in zijn land na de stemming.

De EU-leiders bespraken ook andere prangende kwesties: migratie, externe betrekkingen en de economische situatie.

EU-leiders bespreken gevolgen Brits referendum

"Wij zijn vastbesloten verenigd te blijven en het kader van de EU te blijven gebruiken om de uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd te bieden en oplossingen in het belang van onze landen en burgers uit te werken", aldus de 27 leiders in een gezamenlijke verklaring na hun informele bijeenkomst op 29 juni. Voorts riepen zij de regering van het Verenigd Koninkrijk op zo snel mogelijk formeel aan de Europese Raad te laten weten dat het land de EU wil verlaten.

De 27 leiders zullen in september opnieuw bijeenkomen om over de toekomst van de EU te spreken.

Een dag eerder, op 28 juni, was de Europese Raad ook al ingegaan op het resultaat van het Britse referendum. Premier David Cameron schetste de situatie in zijn land na de stemming.

De EU-leiders bespraken ook andere prangende kwesties: migratie, externe betrekkingen en de economische situatie.

De Europese Raad

De Europese Raad wordt gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie. Hij bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU.

De Raad van de EU

De Raad van de EU vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. Hij vormt het kader waarin de nationale ministers van elk EU-land bijeenkomen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.

Wat is de Raad?

De Europese Raad en de Raad van de EU zijn als instellingen zeer nauw met elkaar verbonden. Zij hebben namen die op elkaar lijken, maken gebruik van dezelfde gebouwen en doen een beroep op hetzelfde personeel – het secretariaat-generaal van de Raad (SGR). Hun rol en hun leden zijn echter heel verschillend.