Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

EU start actieve fase van Operatie Sophia op

Op 7 oktober 2015 zet de EU de eerste stap in de tweede fase van Operatie Sophia (voorheen bekend als EU NAVFOR Med).  De maritieme EU-operatie tegen mensensmokkelaars in de Middellandse Zee zal aan boord kunnen gaan van vaartuigen waarvan wordt vermoed dat ze worden gebruikt voor mensensmokkel of -handel op volle zee, en zal deze vaartuigen kunnen doorzoeken, in beslag nemen en afleiden, overeenkomstig het internationaal recht.

Deze operatie past in het kader van een alomvattende EU-aanpak van migratie, die tot doel heeft de diepere oorzaken van migratie aan te pakken, mensen in nood te beschermen en de criminele netwerken van mensensmokkelaars te bestrijden.

EU start actieve fase van Operatie Sophia op

Op 7 oktober 2015 zet de EU de eerste stap in de tweede fase van Operatie Sophia (voorheen bekend als EU NAVFOR Med).  De maritieme EU-operatie tegen mensensmokkelaars in de Middellandse Zee zal aan boord kunnen gaan van vaartuigen waarvan wordt vermoed dat ze worden gebruikt voor mensensmokkel of -handel op volle zee, en zal deze vaartuigen kunnen doorzoeken, in beslag nemen en afleiden, overeenkomstig het internationaal recht.

Deze operatie past in het kader van een alomvattende EU-aanpak van migratie, die tot doel heeft de diepere oorzaken van migratie aan te pakken, mensen in nood te beschermen en de criminele netwerken van mensensmokkelaars te bestrijden.

De Europese Raad

De Europese Raad wordt gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie. Hij bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU.

De Raad van de EU

De Raad van de EU vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. Hij vormt het kader waarin de nationale ministers van elk EU-land bijeenkomen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.

Wat is de Raad?

De Europese Raad en de Raad van de EU zijn als instellingen zeer nauw met elkaar verbonden. Zij hebben namen die op elkaar lijken, maken gebruik van dezelfde gebouwen en doen een beroep op hetzelfde personeel – het secretariaat-generaal van de Raad (SGR). Hun rol en hun leden zijn echter heel verschillend. 

In de kijker

Ministers bespreken het 4e spoorwegpakket en de reële emissies van voertuigen

Naar verwacht zullen de ministers het eens worden over het standpunt van de Raad met betrekking tot het 4e spoorwegpakket, dat de markt voor meer spelers moet openstellen en het beheer van de spoorweginfrastructuur moet verbeteren. Een en ander zal een stap zijn op weg naar één Europese spoorwegruimte.

Na de recente onthullingen over het manipuleren van emissietests bij dieselvoertuigen in Europa en de Verenigde Staten, zal de Europese Commissie de ministers van Vervoer informeren over de procedures voor het testen van emissies.  De ministers zullen daarbij vooral aandacht hebben voor het testen van de emissies van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen in reële rijomstandigheden.

In de kijker

Ministers bespreken het 4e spoorwegpakket en de reële emissies van voertuigen

Naar verwacht zullen de ministers het eens worden over het standpunt van de Raad met betrekking tot het 4e spoorwegpakket, dat de markt voor meer spelers moet openstellen en het beheer van de spoorweginfrastructuur moet verbeteren. Een en ander zal een stap zijn op weg naar één Europese spoorwegruimte.

Na de recente onthullingen over het manipuleren van emissietests bij dieselvoertuigen in Europa en de Verenigde Staten, zal de Europese Commissie de ministers van Vervoer informeren over de procedures voor het testen van emissies.  De ministers zullen daarbij vooral aandacht hebben voor het testen van de emissies van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen in reële rijomstandigheden.