16/10/2017 Persbericht

EU foreign ministers encouraged the US to maintain its commitment to the JCPOA and to consider the implications for the security of the US, its partners and the region before taking further steps. They underlined that the deal ensures that Iran's nuclear programme remains peaceful.

© Europese Unie 06/10/2017 Europese Raad
Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond

De Europese Raad wordt gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie. Hij bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU.

De Raad van de EU vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. In de Raad, zoals hij informeel ook wordt genoemd, komen de nationale ministers van alle EU-lidstaten bijeen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.