Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

4e top van het Oostelijk Partnerschap in Riga

Op 21 en 22 mei 2015 zullen de EU-leiders hun collega's uit de landen van het Oostelijk Partnerschap ontmoeten.

De top toont aan dat de EU veel belang hecht aan het Oostelijk Partnerschap en vastbesloten is om nauwere, gedifferentieerde betrekkingen met haar partners na te streven.

De gesprekken zullen vooral gaan over:

  • staatsopbouw en de rechtsstaat
  • marktkansen
  • energiezekerheid en interconnecties
  • mobiliteit en contacten van mens tot mens

Ook de oplossing van de conflicten in de regio zal boven aan de agenda van de top staan.

4e top van het Oostelijk Partnerschap in Riga

Op 21 en 22 mei 2015 zullen de EU-leiders hun collega's uit de landen van het Oostelijk Partnerschap ontmoeten.

De top toont aan dat de EU veel belang hecht aan het Oostelijk Partnerschap en vastbesloten is om nauwere, gedifferentieerde betrekkingen met haar partners na te streven.

De gesprekken zullen vooral gaan over:

  • staatsopbouw en de rechtsstaat
  • marktkansen
  • energiezekerheid en interconnecties
  • mobiliteit en contacten van mens tot mens

Ook de oplossing van de conflicten in de regio zal boven aan de agenda van de top staan.

De Europese Raad

De Europese Raad bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU. Hij bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, plus zijn voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie.

De Raad van de EU

De Raad van de EU is de instelling waarin de regeringen van de lidstaten zijn vertegenwoordigd. In dit kader (informeel soms de "EU-Raad" genoemd) komen de nationale ministers van elk EU-land bijeen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.

Dit is de website van 2 nauw met elkaar verbonden instellingen: de Europese Raad en de Raad van de EU. Zij hebben namen die op elkaar lijken, maken gebruik van dezelfde gebouwen en doen een beroep op hetzelfde personeel – het secretariaat-generaal van de Raad (SGR). Hun rol en hun leden zijn echter heel verschillend.