Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

9 mei 2015 - de Raad opent zijn deuren

Ter gelegenheid van de dag van Europa, die elk jaar op 9 mei plaatsvindt, openen de EU-instellingen hun deuren voor het publiek. Wie de Raad bezoekt kan een rondleiding in de gebouwen krijgen en kan op de aanwezige informatiestands meer te weten komen over het werk van de instellingen. De hele dag zijn er evenementen en activiteiten voor alle leeftijden.

9 mei 2015 - de Raad opent zijn deuren

Ter gelegenheid van de dag van Europa, die elk jaar op 9 mei plaatsvindt, openen de EU-instellingen hun deuren voor het publiek. Wie de Raad bezoekt kan een rondleiding in de gebouwen krijgen en kan op de aanwezige informatiestands meer te weten komen over het werk van de instellingen. De hele dag zijn er evenementen en activiteiten voor alle leeftijden.

De Europese Raad

De Europese Raad bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU. Hij bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, plus zijn voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie.

De Raad van de EU

De Raad van de EU is de instelling waarin de regeringen van de lidstaten zijn vertegenwoordigd. In dit kader (informeel soms de "EU-Raad" genoemd) komen de nationale ministers van elk EU-land bijeen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.

De Raad speelt een essentiële rol in de besluitvorming van de EU. Hij onderhandelt over nieuwe EU-wetgeving, neemt deze aan en wijzigt deze indien nodig, en hij coördineert het beleid van de lidstaten. Doorgaans stelt de Raad samen met het Europees Parlement besluiten vast volgens de gewone wetgevingsprocedure, ook wel "medebeslissing" genoemd. 

In een aantal zeer specifieke domeinen neemt de Raad besluiten op grond van bijzondere wetgevingsprocedures, met name de instemmingsprocedure en de overlegprocedure. Daarin is de rol van het Parlement beperkt. 

In de kijker

De Raad publiceert zijn eerste open dataset

De Raad van de EU heeft zijn eerste gelinkte open dataset gepubliceerd. De dataset omvat alle stemmingen in de Raad over wetgevingsbesluiten vanaf 1 december 2009 (de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon) tot vandaag. De dataset wordt dagelijks geactualiseerd en is vrij beschikbaar om te worden gedownload en hergebruikt, mits de bron wordt vermeld.

De dataset bevat de stemresultaten van de Raad van de EU bij de aanneming van wetgevingsbesluiten. Daarnaast bevat ze ook informatie over het aangenomen besluit, zoals het soort besluit (verordening, richtlijn, besluit of standpunt), de actie van de Raad (volgens de stappen van de wetgevingsprocedure), de stemregel (gekwalificeerde meerderheid of eenparigheid van stemmen) en het beleidsdomein.  

Als U beslist de dataset te gebruiken, bijvoorbeeld in een infografiek of een applicatie, zouden we graag uw mening horen.

In de kijker

De Raad publiceert zijn eerste open dataset

De Raad van de EU heeft zijn eerste gelinkte open dataset gepubliceerd. De dataset omvat alle stemmingen in de Raad over wetgevingsbesluiten vanaf 1 december 2009 (de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon) tot vandaag. De dataset wordt dagelijks geactualiseerd en is vrij beschikbaar om te worden gedownload en hergebruikt, mits de bron wordt vermeld.

De dataset bevat de stemresultaten van de Raad van de EU bij de aanneming van wetgevingsbesluiten. Daarnaast bevat ze ook informatie over het aangenomen besluit, zoals het soort besluit (verordening, richtlijn, besluit of standpunt), de actie van de Raad (volgens de stappen van de wetgevingsprocedure), de stemregel (gekwalificeerde meerderheid of eenparigheid van stemmen) en het beleidsdomein.  

Als U beslist de dataset te gebruiken, bijvoorbeeld in een infografiek of een applicatie, zouden we graag uw mening horen.