22-23/06/2017 Vergadering

Op 22 juni hebben de EU-leiders besloten de bestrijding van terrorisme en de Europese samenwerking inzake defensie op te voeren. Ook kwam de Europese Raad (artikel 50) bijeen om de brexit te bespreken. Op 23 juni buigen de leiders zich over de economie, handel en migratie.

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond

De Europese Raad wordt gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie. Hij bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU.

De Raad van de EU vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. In de Raad, zoals hij informeel ook wordt genoemd, komen de nationale ministers van alle EU-lidstaten bijeen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.