Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

Griekenland: volgende stappen

Op 24 februari 2015 is de Eurogroep overeengekomen om de financiële bijstand aan Griekenland, die officieel bekend staat als de Master Financial Assistance Facility Agreement (masterovereenkomst inzake financiële bijstand), met maximaal vier maanden te verlengen. De overeenkomst zou op 28 februari verstrijken.

De ministers van de eurozone hebben dit besluit genomen nadat de betrokken instellingen - de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank - de eerste lijst met hervormingen van de Griekse regering positief hadden geëvalueerd. Zij kwamen tot de conclusie dat de lijst "voldoende omvattend is om een goede basis te vormen voor een succesvolle afronding van de evaluatie." 

De lijst is de eerste stap naar een uiteindelijke afsluiting van de vijfde evaluatie van de huidige regeling voor Griekenland. Het afronden van de evaluatie zal het mogelijk maken om de resterende tranche in het kader van de overeenkomst uit te keren.  
 
Het besluit van de Eurogroep effent de weg voor een aantal nationale parlementen in de eurozone om de verlenging goed te keuren.

Griekenland zal met de Europese en internationale partners blijven samenwerken om uiterlijk eind april 2015 de laatste hand te leggen aan zijn hervormingsmaatregelen. Het land heeft zijn verzoek tot verlenging van de overeenkomst op 19 februari 2015 ingediend.

Griekenland: volgende stappen

Op 24 februari 2015 is de Eurogroep overeengekomen om de financiële bijstand aan Griekenland, die officieel bekend staat als de Master Financial Assistance Facility Agreement (masterovereenkomst inzake financiële bijstand), met maximaal vier maanden te verlengen. De overeenkomst zou op 28 februari verstrijken.

De ministers van de eurozone hebben dit besluit genomen nadat de betrokken instellingen - de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank - de eerste lijst met hervormingen van de Griekse regering positief hadden geëvalueerd. Zij kwamen tot de conclusie dat de lijst "voldoende omvattend is om een goede basis te vormen voor een succesvolle afronding van de evaluatie." 

De lijst is de eerste stap naar een uiteindelijke afsluiting van de vijfde evaluatie van de huidige regeling voor Griekenland. Het afronden van de evaluatie zal het mogelijk maken om de resterende tranche in het kader van de overeenkomst uit te keren.  
 
Het besluit van de Eurogroep effent de weg voor een aantal nationale parlementen in de eurozone om de verlenging goed te keuren.

Griekenland zal met de Europese en internationale partners blijven samenwerken om uiterlijk eind april 2015 de laatste hand te leggen aan zijn hervormingsmaatregelen. Het land heeft zijn verzoek tot verlenging van de overeenkomst op 19 februari 2015 ingediend.

De Europese Raad

De Europese Raad bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU. Hij bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, plus zijn voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie.

De Raad van de EU

De Raad van de EU is de instelling waarin de regeringen van de lidstaten zijn vertegenwoordigd. In dit kader (informeel soms de "EU-Raad" genoemd) komen de nationale ministers van elk EU-land bijeen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.

De Raad speelt een essentiële rol in de besluitvorming van de EU. Hij onderhandelt over nieuwe EU-wetgeving, neemt deze aan en wijzigt deze indien nodig, en hij coördineert het beleid van de lidstaten. Doorgaans stelt de Raad samen met het Europees Parlement besluiten vast volgens de gewone wetgevingsprocedure, ook wel "medebeslissing" genoemd. 

In een aantal zeer specifieke domeinen neemt de Raad besluiten op grond van bijzondere wetgevingsprocedures, met name de instemmingsprocedure en de overlegprocedure. Daarin is de rol van het Parlement beperkt. 

In de kijker

Naar een nieuwe internationale overeenkomst inzake klimaatverandering

Momenteel bespreekt de Raad de inbreng van de EU in de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst inzake klimaatverandering die alle landen omvat die het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) hebben ondertekend. Daaronder vallen ook de EU en haar 28 lidstaten.

De nieuwe overeenkomst heeft ten doel de mondiale emissies verder te verlagen en de emissies terug te brengen tot een niveau dat de opwarming van de aarde onder de 2 °C zal houden. De Europese Raad heeft in oktober 2014 zijn goedkeuring gehecht aan een EU-streefcijfer van ten minste 40% voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen in de Unie. Dit streefcijfer vormt de basis voor de bijdrage van de EU aan de onderhandelingen over de nieuwe overeenkomst.

De overeenkomst zal worden aangenomen tijdens de klimaatconferentie van Parijs die eind 2015 plaatsvindt, en zal vanaf 2020 worden uitgevoerd. Een volledige onderhandelingstekst zou vóór mei 2015 gereed moeten zijn.

In de kijker

Naar een nieuwe internationale overeenkomst inzake klimaatverandering

Momenteel bespreekt de Raad de inbreng van de EU in de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst inzake klimaatverandering die alle landen omvat die het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) hebben ondertekend. Daaronder vallen ook de EU en haar 28 lidstaten.

De nieuwe overeenkomst heeft ten doel de mondiale emissies verder te verlagen en de emissies terug te brengen tot een niveau dat de opwarming van de aarde onder de 2 °C zal houden. De Europese Raad heeft in oktober 2014 zijn goedkeuring gehecht aan een EU-streefcijfer van ten minste 40% voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen in de Unie. Dit streefcijfer vormt de basis voor de bijdrage van de EU aan de onderhandelingen over de nieuwe overeenkomst.

De overeenkomst zal worden aangenomen tijdens de klimaatconferentie van Parijs die eind 2015 plaatsvindt, en zal vanaf 2020 worden uitgevoerd. Een volledige onderhandelingstekst zou vóór mei 2015 gereed moeten zijn.