Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

23e top EU-Japan in Tokio

Op 29 mei 2015 zullen Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad en Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, de EU vertegenwoordigen tijdens de 23e bilaterale top EU-Japan. De gesprekken zullen vooral gaan over:

  • politieke en economische betrekkingen tussen de EU en Japan, met het accent op de onderhandelingen voor een strategische partnerschapsovereenkomst en een vrijhandelsovereenkomst
  • kwesties op het gebied van buitenlands beleid, met name in het nabuurschap van de EU en van Japan, respectievelijk Oekraïne en Zuidoost-Azië
  • mondiale uitdagingen zoals internationale onderhandelingen over klimaatverandering en samenwerking bij terrorismebestrijding

23e top EU-Japan in Tokio

Op 29 mei 2015 zullen Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad en Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, de EU vertegenwoordigen tijdens de 23e bilaterale top EU-Japan. De gesprekken zullen vooral gaan over:

  • politieke en economische betrekkingen tussen de EU en Japan, met het accent op de onderhandelingen voor een strategische partnerschapsovereenkomst en een vrijhandelsovereenkomst
  • kwesties op het gebied van buitenlands beleid, met name in het nabuurschap van de EU en van Japan, respectievelijk Oekraïne en Zuidoost-Azië
  • mondiale uitdagingen zoals internationale onderhandelingen over klimaatverandering en samenwerking bij terrorismebestrijding

De Europese Raad

De Europese Raad bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU. Hij bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, plus zijn voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie.

De Raad van de EU

De Raad van de EU is de instelling waarin de regeringen van de lidstaten zijn vertegenwoordigd. In dit kader (informeel soms de "EU-Raad" genoemd) komen de nationale ministers van elk EU-land bijeen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.

Dit is de website van 2 nauw met elkaar verbonden instellingen: de Europese Raad en de Raad van de EU. Zij hebben namen die op elkaar lijken, maken gebruik van dezelfde gebouwen en doen een beroep op hetzelfde personeel – het secretariaat-generaal van de Raad (SGR). Hun rol en hun leden zijn echter heel verschillend.