Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

Raad bespreekt integratie van migranten en vluchtelingen

Op 23 november hebben de ministers van Onderwijs en Jeugdzaken besproken hoe de integratie van migranten kan worden verbeterd. De nadruk lag met name op de problematiek van het stijgende aantal jonge migranten. De ministers waren het eens over het belang van onder meer het volgende:

  • het taalonderricht, met name van de talen van het gastland, moet worden verbeterd
  • op alle onderwijsniveaus moeten Europese waarden worden bevorderd, teneinde onverdraagzaamheid, vreemdelingenhaat en radicalisering te voorkomen
  • eerder verworven kwalificaties moeten sneller worden beoordeeld en gevalideerd
  • het Erasmus+-programma moet optimaal worden benut

De ministers voor Jeugdzaken keurden ook het werkplan voor jeugdzaken (2016-2018) goed.

 

 

Raad bespreekt integratie van migranten en vluchtelingen

Op 23 november hebben de ministers van Onderwijs en Jeugdzaken besproken hoe de integratie van migranten kan worden verbeterd. De nadruk lag met name op de problematiek van het stijgende aantal jonge migranten. De ministers waren het eens over het belang van onder meer het volgende:

  • het taalonderricht, met name van de talen van het gastland, moet worden verbeterd
  • op alle onderwijsniveaus moeten Europese waarden worden bevorderd, teneinde onverdraagzaamheid, vreemdelingenhaat en radicalisering te voorkomen
  • eerder verworven kwalificaties moeten sneller worden beoordeeld en gevalideerd
  • het Erasmus+-programma moet optimaal worden benut

De ministers voor Jeugdzaken keurden ook het werkplan voor jeugdzaken (2016-2018) goed.

 

 

De Europese Raad

De Europese Raad wordt gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie. Hij bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU.

De Raad van de EU

De Raad van de EU vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. Hij vormt het kader waarin de nationale ministers van elk EU-land bijeenkomen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.

Wat is de Raad?

De Europese Raad en de Raad van de EU zijn als instellingen zeer nauw met elkaar verbonden. Zij hebben namen die op elkaar lijken, maken gebruik van dezelfde gebouwen en doen een beroep op hetzelfde personeel – het secretariaat-generaal van de Raad (SGR). Hun rol en hun leden zijn echter heel verschillend.