Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

Luxemburg neemt het voorzitterschap van de Raad over

Op 1 juli 2015 neemt Luxemburg het voorzitterschap van de Raad van de EU over van Letland. Gedurende 6 maanden zal het Luxemburgse voorzitterschap op elk niveau binnen de Raad vergaderingen voorzitten en aldus bijdragen tot de continuïteit van het werk van de EU. 

Het werkprogramma van het Luxemburgse voorzitterschap is opgebouwd rond een aantal thema's, waaronder: stimuleren van investeringen voor het aanjagen van de groei en de werkgelegenheid, verdiepen van de sociale dimensie van de EU, beheren van migratie, vrijheid, recht en veiligheid, doen heropleven van de interne markt door de nadruk te leggen op de digitale dimensie ervan, bevorderen van duurzame ontwikkeling.

Luxemburg heeft tot en met 31 december 2015 het voorzitterschap.

Luxemburg neemt het voorzitterschap van de Raad over

Op 1 juli 2015 neemt Luxemburg het voorzitterschap van de Raad van de EU over van Letland. Gedurende 6 maanden zal het Luxemburgse voorzitterschap op elk niveau binnen de Raad vergaderingen voorzitten en aldus bijdragen tot de continuïteit van het werk van de EU. 

Het werkprogramma van het Luxemburgse voorzitterschap is opgebouwd rond een aantal thema's, waaronder: stimuleren van investeringen voor het aanjagen van de groei en de werkgelegenheid, verdiepen van de sociale dimensie van de EU, beheren van migratie, vrijheid, recht en veiligheid, doen heropleven van de interne markt door de nadruk te leggen op de digitale dimensie ervan, bevorderen van duurzame ontwikkeling.

Luxemburg heeft tot en met 31 december 2015 het voorzitterschap.

De Europese Raad

De Europese Raad bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU. Hij bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, plus zijn voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie.

De Raad van de EU

De Raad van de EU is de instelling waarin de regeringen van de lidstaten zijn vertegenwoordigd. In dit kader (informeel soms de "EU-Raad" genoemd) komen de nationale ministers van elk EU-land bijeen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.

Dit is de website van 2 nauw met elkaar verbonden instellingen: de Europese Raad en de Raad van de EU. Zij hebben namen die op elkaar lijken, maken gebruik van dezelfde gebouwen en doen een beroep op hetzelfde personeel – het secretariaat-generaal van de Raad (SGR). Hun rol en hun leden zijn echter heel verschillend. 

In de kijker

Politieke standpunten van de Raad: conclusies en resoluties

De Raad formuleert in zijn conclusies en resoluties politieke doelstellingen of standpunten over de beleidsgebieden van de EU.

De mogelijke bestaansredenen voor die documenten zijn divers: 

  • een instelling of een lidstaat aansporen tot actie inzake een specifieke problematiek
  • een andere EU-instelling verzoeken om met een voorstel over een bepaald onderwerp te komen
  • het optreden van de lidstaten coördineren

Conclusies worden, voordat ze worden aangenomen, op drie niveaus in de Raad besproken: werkgroep, Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper), en Raadsformatie. Conclusies van de Raad worden door alle lidstaten bij consensus aangenomen. Indien de lidstaten geen consensus bereiken, kan de tekst worden aangenomen als "conclusies van het voorzitterschap".

In de kijker

Politieke standpunten van de Raad: conclusies en resoluties

De Raad formuleert in zijn conclusies en resoluties politieke doelstellingen of standpunten over de beleidsgebieden van de EU.

De mogelijke bestaansredenen voor die documenten zijn divers: 

  • een instelling of een lidstaat aansporen tot actie inzake een specifieke problematiek
  • een andere EU-instelling verzoeken om met een voorstel over een bepaald onderwerp te komen
  • het optreden van de lidstaten coördineren

Conclusies worden, voordat ze worden aangenomen, op drie niveaus in de Raad besproken: werkgroep, Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper), en Raadsformatie. Conclusies van de Raad worden door alle lidstaten bij consensus aangenomen. Indien de lidstaten geen consensus bereiken, kan de tekst worden aangenomen als "conclusies van het voorzitterschap".