De Europese Raad

De Europese Raad wordt gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie. Hij bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU.

De Raad van de EU

De Raad van de EU vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. Hij vormt het kader waarin de nationale ministers van elk EU-land bijeenkomen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.

Wat is de Raad?

De Europese Raad en de Raad van de EU zijn als instellingen zeer nauw met elkaar verbonden. Zij hebben namen die op elkaar lijken, maken gebruik van dezelfde gebouwen en doen een beroep op hetzelfde personeel – het secretariaat-generaal van de Raad (SGR). Hun rol en hun leden zijn echter heel verschillend.

In de kijker

Een stap dichter bij het einde van roamingtarieven

De Raad bepaalde op 2 december zijn standpunt over nieuwe voorschriften voor de wholesaleroamingmarkt in de EU. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor de afschaffing van roamingtarieven voor consumenten in 2017.

De ontwerpverordening bepaalt de grenswaarden van wat operatoren elkaar mogen aanrekenen voor het gebruik van hun netwerk om roamingdiensten aan te bieden. Deze plafonds gelden voor gesprekken, sms-berichten en het gebruik van data. Er zal worden onderhandeld over maximumtoeslagen.

De overeengekomen tekst is het uitgangspunt voor de onderhandelingen met het Europees Parlement. Bedoeling is de roamingtarieven uiterlijk in juni 2017 af te schaffen.

In de kijker

Een stap dichter bij het einde van roamingtarieven

De Raad bepaalde op 2 december zijn standpunt over nieuwe voorschriften voor de wholesaleroamingmarkt in de EU. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor de afschaffing van roamingtarieven voor consumenten in 2017.

De ontwerpverordening bepaalt de grenswaarden van wat operatoren elkaar mogen aanrekenen voor het gebruik van hun netwerk om roamingdiensten aan te bieden. Deze plafonds gelden voor gesprekken, sms-berichten en het gebruik van data. Er zal worden onderhandeld over maximumtoeslagen.

De overeengekomen tekst is het uitgangspunt voor de onderhandelingen met het Europees Parlement. Bedoeling is de roamingtarieven uiterlijk in juni 2017 af te schaffen.