Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

De Europese Raad

De Europese Raad wordt gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie. Hij bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU.

De Raad van de EU

De Raad van de EU vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. Hij vormt het kader waarin de nationale ministers van elk EU-land bijeenkomen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.

Wat is de Raad?

De Europese Raad en de Raad van de EU zijn als instellingen zeer nauw met elkaar verbonden. Zij hebben namen die op elkaar lijken, maken gebruik van dezelfde gebouwen en doen een beroep op hetzelfde personeel – het secretariaat-generaal van de Raad (SGR). Hun rol en hun leden zijn echter heel verschillend. 

In de kijker

Raad krijgt erkenning voor milieuvriendelijk beheer van zijn gebouwen

De gebouwen van de Raad - Justus Lipsius, Lex en het kinderdagverblijf - zijn als onderdeel van de milieu-inspanningen van het secretariaat-generaal van de Raad geregistreerd bij het Europese milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS).
Het SGR spant zich in om door middel van een hoogwaardig milieubeheerprogramma zijn invloed op het milieu te beperken. De voornaamste doelstellingen van het milieuprogramma zijn:

  • het terugdringen van primair energieverbruik
  • het waarborgen van efficiënt watergebruik
  • het beperken van papierverbruik
  • het voorkomen, terugdringen en sorteren van afval
  • het reduceren van broeikasgasemissies

EMAS is het voornaamste milieubeheersysteem van de Europese Unie en deelnemende organisaties hebben als doel hun milieuprestaties te verbeteren.

In de kijker

Raad krijgt erkenning voor milieuvriendelijk beheer van zijn gebouwen

De gebouwen van de Raad - Justus Lipsius, Lex en het kinderdagverblijf - zijn als onderdeel van de milieu-inspanningen van het secretariaat-generaal van de Raad geregistreerd bij het Europese milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS).
Het SGR spant zich in om door middel van een hoogwaardig milieubeheerprogramma zijn invloed op het milieu te beperken. De voornaamste doelstellingen van het milieuprogramma zijn:

  • het terugdringen van primair energieverbruik
  • het waarborgen van efficiënt watergebruik
  • het beperken van papierverbruik
  • het voorkomen, terugdringen en sorteren van afval
  • het reduceren van broeikasgasemissies

EMAS is het voornaamste milieubeheersysteem van de Europese Unie en deelnemende organisaties hebben als doel hun milieuprestaties te verbeteren.