17/02/2017 Nieuws

Tijdens hun bijeenkomst op 20 februari in Brussel spraken Donald Tusk en Amerikaans vicepresident Mike Pence eensgezind hun steun uit voor het idee van een verenigd Europa en voor een op regels gebaseerde internationale orde.

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond

De Europese Raad wordt gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie. Hij bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU.

De Raad van de EU vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. In de Raad, zoals hij informeel ook wordt genoemd, komen de nationale ministers van alle EU-lidstaten bijeen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.