Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

De Europese Raad

De Europese Raad wordt gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie. Hij bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU.

De Raad van de EU

De Raad van de EU vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. Hij vormt het kader waarin de nationale ministers van elk EU-land bijeenkomen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.

Wat is de Raad?

De Europese Raad en de Raad van de EU zijn als instellingen zeer nauw met elkaar verbonden. Zij hebben namen die op elkaar lijken, maken gebruik van dezelfde gebouwen en doen een beroep op hetzelfde personeel – het secretariaat-generaal van de Raad (SGR). Hun rol en hun leden zijn echter heel verschillend.

In de kijker

One step closer to the end of roaming charges

On 2 December the Council adopted its position on new rules for wholesale roaming markets in the EU. This is a necessary precondition for the abolition of roaming fees for consumers in 2017.

The draft regulation lays down limits for what operators may charge each other for the use of their networks to provide roaming services. These caps cover voice calls, sms messages and the use of data. Maximum charges will be negotiated.

The agreed text is the starting point for negotiations with the European Parliament to meet the deadline to end roaming by June 2017.

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond

In de kijker

One step closer to the end of roaming charges

On 2 December the Council adopted its position on new rules for wholesale roaming markets in the EU. This is a necessary precondition for the abolition of roaming fees for consumers in 2017.

The draft regulation lays down limits for what operators may charge each other for the use of their networks to provide roaming services. These caps cover voice calls, sms messages and the use of data. Maximum charges will be negotiated.

The agreed text is the starting point for negotiations with the European Parliament to meet the deadline to end roaming by June 2017.

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond