Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

G7 vraagt alomvattende aanpak van migratie- en vluchtelingencrisis.

Op 26 en 27 mei fungeerde Japan als gastland voor de bijeenkomst van de leiders van de G7. De G7 riep op tot een alomvattende aanpak van de migratie- en vluchtelingencrisis. De leiders verbonden zich ertoe de wereldwijde financiële steun te verhogen en de legale migratiekanalen te verbeteren.

De leiders bogen zich tevens over de situatie in Oekraïne en herinnerden eraan dat de bestaande sancties van kracht blijven zolang Rusland de akkoorden van Minsk niet volledig heeft uitgevoerd.

Met betrekking tot de economie zegden de leiders toe dat ze alle beleidsinstrumenten zouden aanwenden om tot duurzame en evenwichtige groei te komen.

De EU werd op de top vertegenwoordigd door Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, en Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Commissie.

G7 vraagt alomvattende aanpak van migratie- en vluchtelingencrisis.

Op 26 en 27 mei fungeerde Japan als gastland voor de bijeenkomst van de leiders van de G7. De G7 riep op tot een alomvattende aanpak van de migratie- en vluchtelingencrisis. De leiders verbonden zich ertoe de wereldwijde financiële steun te verhogen en de legale migratiekanalen te verbeteren.

De leiders bogen zich tevens over de situatie in Oekraïne en herinnerden eraan dat de bestaande sancties van kracht blijven zolang Rusland de akkoorden van Minsk niet volledig heeft uitgevoerd.

Met betrekking tot de economie zegden de leiders toe dat ze alle beleidsinstrumenten zouden aanwenden om tot duurzame en evenwichtige groei te komen.

De EU werd op de top vertegenwoordigd door Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, en Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Commissie.

De Europese Raad

De Europese Raad wordt gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie. Hij bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU.

De Raad van de EU

De Raad van de EU vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. Hij vormt het kader waarin de nationale ministers van elk EU-land bijeenkomen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.

Wat is de Raad?

De Europese Raad en de Raad van de EU zijn als instellingen zeer nauw met elkaar verbonden. Zij hebben namen die op elkaar lijken, maken gebruik van dezelfde gebouwen en doen een beroep op hetzelfde personeel – het secretariaat-generaal van de Raad (SGR). Hun rol en hun leden zijn echter heel verschillend. 

In de kijker

Raad bespreekt preventie van gewelddadige radicalisering

Op 30 mei bespraken de ministers de rol van onderwijs en de jeugdsector bij het voorkomen van gewelddadige radicalisering. Zij benadrukten dat een brede aanpak noodzakelijk is, waarin ook inclusie en het vergroten van de weerbaarheid tegen extremistische boodschappen worden ondersteund. De Raad nam conclusies aan over:

  • de voorkoming en bestrijding van gewelddadige radicalisering bij jongeren
  • de ontwikkeling van mediageletterdheid en kritisch denken

Deze discussie sluit aan op de verklaring van Parijs, aangenomen na de terroristische aanslagen van januari 2015.

In de kijker

Raad bespreekt preventie van gewelddadige radicalisering

Op 30 mei bespraken de ministers de rol van onderwijs en de jeugdsector bij het voorkomen van gewelddadige radicalisering. Zij benadrukten dat een brede aanpak noodzakelijk is, waarin ook inclusie en het vergroten van de weerbaarheid tegen extremistische boodschappen worden ondersteund. De Raad nam conclusies aan over:

  • de voorkoming en bestrijding van gewelddadige radicalisering bij jongeren
  • de ontwikkeling van mediageletterdheid en kritisch denken

Deze discussie sluit aan op de verklaring van Parijs, aangenomen na de terroristische aanslagen van januari 2015.