Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

Naar een nieuwe regeling voor het Verenigd Koninkrijk binnen de EU

In de Europese Raad op 18 en 19 februari zullen de onderhandelingen over de regeling voor het Verenigd Koninkrijk en de aanhoudende migratie- en vluchtelingencrisis centraal staan.

Na intense onderhandelingen op alle niveaus over de voorgestelde regeling met het Verenigd Koninkrijk, zullen de EU-leiders op hun bijeenkomst in Brussel een akkoord trachten te bereiken.

Wat de migratie- en vluchtelingencrisis betreft, zal de Europese Raad de uitvoering van de reeds genomen besluiten bespreken en de weg banen voor besluiten die tijdens zijn volgende bijeenkomst in maart moeten worden genomen.

De besprekingen zullen vooral gaan over humanitaire hulp, het beheer van de buitengrenzen, de uitvoering van het actieplan EU-Turkije en het functioneren van de hotspots.

Naar een nieuwe regeling voor het Verenigd Koninkrijk binnen de EU

In de Europese Raad op 18 en 19 februari zullen de onderhandelingen over de regeling voor het Verenigd Koninkrijk en de aanhoudende migratie- en vluchtelingencrisis centraal staan.

Na intense onderhandelingen op alle niveaus over de voorgestelde regeling met het Verenigd Koninkrijk, zullen de EU-leiders op hun bijeenkomst in Brussel een akkoord trachten te bereiken.

Wat de migratie- en vluchtelingencrisis betreft, zal de Europese Raad de uitvoering van de reeds genomen besluiten bespreken en de weg banen voor besluiten die tijdens zijn volgende bijeenkomst in maart moeten worden genomen.

De besprekingen zullen vooral gaan over humanitaire hulp, het beheer van de buitengrenzen, de uitvoering van het actieplan EU-Turkije en het functioneren van de hotspots.

De Europese Raad

De Europese Raad wordt gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie. Hij bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU.

De Raad van de EU

De Raad van de EU vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. Hij vormt het kader waarin de nationale ministers van elk EU-land bijeenkomen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.

Wat is de Raad?

De Europese Raad en de Raad van de EU zijn als instellingen zeer nauw met elkaar verbonden. Zij hebben namen die op elkaar lijken, maken gebruik van dezelfde gebouwen en doen een beroep op hetzelfde personeel – het secretariaat-generaal van de Raad (SGR). Hun rol en hun leden zijn echter heel verschillend. 

In de kijker

Testen van emissies door auto's: Tweede pakket krijgt groen licht

Op 12 februari heeft de Raad groen licht gegeven voor de aanneming van het tweede pakket voorschriften voor het testen van emissies onder reële rijomstandigheden ("real driving emissions" of RDE).

Dit tweede pakket bevat verdere voorschriften om vervuilende emissies door auto's en andere lichte voertuigen nauwkeuriger te meten. Het pakket bevat emissiegrenswaarden voor RDE-tests en de datum vanaf wanneer deze tests van toepassing zullen zijn op nieuwe modellen en nieuwe auto’s.

Het Europees Parlement heeft geen bezwaar aangetekend en dus kan de Europese Commissie nu het tweede pakket vaststellen. Het eerste pakket kreeg in november 2015 groen licht van de Raad.

Het juridische kader voor testen van emissies onder reële rijomstandigheden zal naar verwachting worden gecompleteerd door nog eens twee pakketten.

De Raad bereikt overeenstemming over zijn prioriteiten in de bestrijding van de financiering van terrorisme

Op 12 februari heeft de Raad conclusies aangenomen over het actieplan ter versterking van de strijd tegen terrorismefinanciering.

De Raad verwacht in de eerste plaats vooruitgang op onderstaande punten:

  • bestrijding van het gebruik van virtuele valuta's terrorismefinanciering
  • verbetering van de toegang tot informatie voor financiële-inlichtingeneenheden
  • maatregelen inzake prepaid cards
  • maatregelen tegen illegale geldstromen

De Raad heeft ook opgeroepen tot het oprichten van een EU-platform met informatie over mensen en organisaties die betrokken zijn bij terroristische activiteiten en van wie/waarvan de tegoeden door lidstaten zijn bevroren.

De Raad heeft besloten dat tijdens zijn komende zittingen geregelde voortgangsverslagen zullen worden behandeld. Het plan is op 2 februari 2016 door de Europese Commissie voorgesteld als reactie op de recente terreuraanslagen in Europa.

In de kijker

Testen van emissies door auto's: Tweede pakket krijgt groen licht

Op 12 februari heeft de Raad groen licht gegeven voor de aanneming van het tweede pakket voorschriften voor het testen van emissies onder reële rijomstandigheden ("real driving emissions" of RDE).

Dit tweede pakket bevat verdere voorschriften om vervuilende emissies door auto's en andere lichte voertuigen nauwkeuriger te meten. Het pakket bevat emissiegrenswaarden voor RDE-tests en de datum vanaf wanneer deze tests van toepassing zullen zijn op nieuwe modellen en nieuwe auto’s.

Het Europees Parlement heeft geen bezwaar aangetekend en dus kan de Europese Commissie nu het tweede pakket vaststellen. Het eerste pakket kreeg in november 2015 groen licht van de Raad.

Het juridische kader voor testen van emissies onder reële rijomstandigheden zal naar verwachting worden gecompleteerd door nog eens twee pakketten.

De Raad bereikt overeenstemming over zijn prioriteiten in de bestrijding van de financiering van terrorisme

Op 12 februari heeft de Raad conclusies aangenomen over het actieplan ter versterking van de strijd tegen terrorismefinanciering.

De Raad verwacht in de eerste plaats vooruitgang op onderstaande punten:

  • bestrijding van het gebruik van virtuele valuta's terrorismefinanciering
  • verbetering van de toegang tot informatie voor financiële-inlichtingeneenheden
  • maatregelen inzake prepaid cards
  • maatregelen tegen illegale geldstromen

De Raad heeft ook opgeroepen tot het oprichten van een EU-platform met informatie over mensen en organisaties die betrokken zijn bij terroristische activiteiten en van wie/waarvan de tegoeden door lidstaten zijn bevroren.

De Raad heeft besloten dat tijdens zijn komende zittingen geregelde voortgangsverslagen zullen worden behandeld. Het plan is op 2 februari 2016 door de Europese Commissie voorgesteld als reactie op de recente terreuraanslagen in Europa.