Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

De Europese Raad

De Europese Raad wordt gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie. Hij bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU.

De Raad van de EU

De Raad van de EU vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. Hij vormt het kader waarin de nationale ministers van elk EU-land bijeenkomen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.

Wat is de Raad?

De Europese Raad en de Raad van de EU zijn als instellingen zeer nauw met elkaar verbonden. Zij hebben namen die op elkaar lijken, maken gebruik van dezelfde gebouwen en doen een beroep op hetzelfde personeel – het secretariaat-generaal van de Raad (SGR). Hun rol en hun leden zijn echter heel verschillend. 

In de kijker

Kom meer te weten over het werk van de Raad en de Europese Raad

De Raad en de Europese Raad zijn twee afzonderlijke instellingen, ondersteund door het secretariaat-generaal van de Raad (SGR). Welke is de politieke en welke de wetgevende instelling? Wat zijn de taken van het SGR? Wat is het voorzitterschap van de Raad?

Bij wetgevingsbesluiten worden verschillende regels gevolgd. Hoe werkt de stemregel in de Raad? Wat is eenvoudige meerderheid, gekwalificeerde meerderheid en eenparigheid van stemmen?

De landen van de eurozone komen ook bijeen in een orgaan met de naam Eurogroep. Maakt uw land er deel van uit? Wanneer is de eurozone opgericht?

Vind alle antwoorden en nog veel meer informatie in onze animatiefilmpjes.

Loop stage bij de Raad: solliciteer voor eind augustus

Elk jaar biedt de Raad ongeveer 120 stageplaatsen aan voor EU-onderdanen die het eerste deel van hun universitaire studies hebben afgerond. Deze stages lopen over 2 periodes, van februari tot en met juni, en van september tot en met januari.

De stagiairs kunnen aan alle aspecten van het werk van de Raad deelnemen, van de persdienst en de beleidsdirectoraten tot de vertaaldienst en de IT-afdeling. Als stagiair maakt u deel uit van het team waarin u wordt geplaatst en ondersteunt u de werkzaamheden van de EU‑ambtenaren. Er is ook een rijkgevuld programma van seminars, studiereizen en andere activiteiten waarmee u meer te weten komt over de werking van de EU.

De uiterste datum voor het indienen van sollicitaties is 31 augustus 2016.

In de kijker

Kom meer te weten over het werk van de Raad en de Europese Raad

De Raad en de Europese Raad zijn twee afzonderlijke instellingen, ondersteund door het secretariaat-generaal van de Raad (SGR). Welke is de politieke en welke de wetgevende instelling? Wat zijn de taken van het SGR? Wat is het voorzitterschap van de Raad?

Bij wetgevingsbesluiten worden verschillende regels gevolgd. Hoe werkt de stemregel in de Raad? Wat is eenvoudige meerderheid, gekwalificeerde meerderheid en eenparigheid van stemmen?

De landen van de eurozone komen ook bijeen in een orgaan met de naam Eurogroep. Maakt uw land er deel van uit? Wanneer is de eurozone opgericht?

Vind alle antwoorden en nog veel meer informatie in onze animatiefilmpjes.

Loop stage bij de Raad: solliciteer voor eind augustus

Elk jaar biedt de Raad ongeveer 120 stageplaatsen aan voor EU-onderdanen die het eerste deel van hun universitaire studies hebben afgerond. Deze stages lopen over 2 periodes, van februari tot en met juni, en van september tot en met januari.

De stagiairs kunnen aan alle aspecten van het werk van de Raad deelnemen, van de persdienst en de beleidsdirectoraten tot de vertaaldienst en de IT-afdeling. Als stagiair maakt u deel uit van het team waarin u wordt geplaatst en ondersteunt u de werkzaamheden van de EU‑ambtenaren. Er is ook een rijkgevuld programma van seminars, studiereizen en andere activiteiten waarmee u meer te weten komt over de werking van de EU.

De uiterste datum voor het indienen van sollicitaties is 31 augustus 2016.