Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

Voorzitter Tusk heeft meer dan € 3 miljard toegezegd voor de Syriërs

Op 4 februari heeft voorzitter Donald Tusk tijdens een conferentie met andere wereldleiders in Londen aangekondigd dat de EU voor 2016 € 3 miljard steun uittrekt voor de humanitaire inspanningen van de internationale gemeenschap.

De conferentie "Supporting Syria and the Region" was georganiseerd met als doel de nodige middelen te genereren om de grootste humanitaire crisis ter wereld het hoofd te bieden en de slachtoffers van het conflict in de regio te helpen.

Tijdens de conferentie zijn ook doelen vastgelegd op het terrein van onderwijs en economie om de situatie van de mensen die op de vlucht zijn voor de crisis in Syrië te verbeteren en de landen die hen opvangen bij te staan. De wereldleiders hebben ook besproken hoe een politieke oplossing voor het conflict in Syrië kan worden gevonden.

Voorzitter Tusk heeft meer dan € 3 miljard toegezegd voor de Syriërs

Op 4 februari heeft voorzitter Donald Tusk tijdens een conferentie met andere wereldleiders in Londen aangekondigd dat de EU voor 2016 € 3 miljard steun uittrekt voor de humanitaire inspanningen van de internationale gemeenschap.

De conferentie "Supporting Syria and the Region" was georganiseerd met als doel de nodige middelen te genereren om de grootste humanitaire crisis ter wereld het hoofd te bieden en de slachtoffers van het conflict in de regio te helpen.

Tijdens de conferentie zijn ook doelen vastgelegd op het terrein van onderwijs en economie om de situatie van de mensen die op de vlucht zijn voor de crisis in Syrië te verbeteren en de landen die hen opvangen bij te staan. De wereldleiders hebben ook besproken hoe een politieke oplossing voor het conflict in Syrië kan worden gevonden.

De Europese Raad

De Europese Raad wordt gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie. Hij bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU.

De Raad van de EU

De Raad van de EU vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. Hij vormt het kader waarin de nationale ministers van elk EU-land bijeenkomen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.

Wat is de Raad?

De Europese Raad en de Raad van de EU zijn als instellingen zeer nauw met elkaar verbonden. Zij hebben namen die op elkaar lijken, maken gebruik van dezelfde gebouwen en doen een beroep op hetzelfde personeel – het secretariaat-generaal van de Raad (SGR). Hun rol en hun leden zijn echter heel verschillend. 

In de kijker

Voorstel voor een nieuwe regeling voor het VK binnen de Europese Unie

Op 2 februari 2016 heeft voorzitter Donald Tusk een voorstel gedaan voor een nieuwe regeling voor het VK. Daarin komen alle door premier Cameron geformuleerde zorgpunten aan bod. Het voorstel moet een stevige basis bieden om tot een compromis met alle 28 lidstaten te komen.

De gesprekken over de verschillende onderdelen van het voorstel gaan nog deze week van start. Doel is een akkoord te bereiken tijdens de komende Europese Raad op 18 en 19 februari.

In de kijker

Voorstel voor een nieuwe regeling voor het VK binnen de Europese Unie

Op 2 februari 2016 heeft voorzitter Donald Tusk een voorstel gedaan voor een nieuwe regeling voor het VK. Daarin komen alle door premier Cameron geformuleerde zorgpunten aan bod. Het voorstel moet een stevige basis bieden om tot een compromis met alle 28 lidstaten te komen.

De gesprekken over de verschillende onderdelen van het voorstel gaan nog deze week van start. Doel is een akkoord te bereiken tijdens de komende Europese Raad op 18 en 19 februari.