18-20/09/2017 Vergadering

Donald Tusk erkende dat de VN het beste instrument is om mondiale problemen aan te pakken. Tegelijk riep hij de VN op besluitvaardiger, vastberadener en eensgezinder te zijn in het licht van het moeilijke internationale klimaat. "De wereld balanceert momenteel tussen hoop en vrees", zei Tusk tijdens de Algemene Vergadering van de VN. "De Europese Unie zal altijd met en binnen de Verenigde Naties blijven werken", bevestigde hij.

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond

De Europese Raad wordt gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie. Hij bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU.

De Raad van de EU vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. In de Raad, zoals hij informeel ook wordt genoemd, komen de nationale ministers van alle EU-lidstaten bijeen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.