01/08/2017 Persbericht

23 EU cities proposed to host the EU agencies currently based in the UK. There are 19 offers to host the European Medicines Agency (EMA) and 8 applications for the European Banking Authority (EBA). The two agencies will need to be relocated in the context of the UK withdrawal from the EU.

 

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond

De Europese Raad wordt gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie. Hij bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU.

De Raad van de EU vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. In de Raad, zoals hij informeel ook wordt genoemd, komen de nationale ministers van alle EU-lidstaten bijeen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.