© Europese Unie 19-20/10/2017 Vergadering

De EU-leiders zullen een breed scala van thema's bespreken, waaronder migratie, digitalisering, defensie en buitenlands beleid. Ze zullen zich ook buigen over de Leidersagenda, een concreet werkprogramma om het EU-optreden in de toekomst te sturen. De EU-27-leiders zullen de brexitonderhandelingen evalueren.

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond

De Europese Raad wordt gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie. Hij bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU.

De Raad van de EU vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. In de Raad, zoals hij informeel ook wordt genoemd, komen de nationale ministers van alle EU-lidstaten bijeen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.