29/04/2017 Vergadering

Op 29 april komen 27 EU-leiders bijeen om richtsnoeren af te spreken voor de brexitbesprekingen. Die zullen het onderhandelingskader vormen, en de globale EU-standpunten en -beginselen bevatten. De top komt er een maand nadat het VK officieel aangekondigde de EU te willen verlaten.

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond

De Europese Raad wordt gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie. Hij bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU.

De Raad van de EU vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. In de Raad, zoals hij informeel ook wordt genoemd, komen de nationale ministers van alle EU-lidstaten bijeen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.