25/07/2017 Persbericht

Operation SOPHIA is de marine-operatie van de EU om het bedrijfsmodel van mensensmokkelaars en -handelaars in het Middellandse Zeegebied te ontwrichten. De Raad verlengde en wijzigde het mandaat ervan, met toevoeging van een controlemechanisme voor rekruten, nieuwe toezichtsactiviteiten inzake de illegale handel van olie, en betere informatie-uitwisseling over mensenhandel.

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond

De Europese Raad wordt gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie. Hij bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU.

De Raad van de EU vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. In de Raad, zoals hij informeel ook wordt genoemd, komen de nationale ministers van alle EU-lidstaten bijeen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.