Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

De Europese Raad

De Europese Raad wordt gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie. Hij bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU.

De Raad van de EU

De Raad van de EU vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. Hij vormt het kader waarin de nationale ministers van elk EU-land bijeenkomen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.

Wat is de Raad?

De Europese Raad en de Raad van de EU zijn als instellingen zeer nauw met elkaar verbonden. Zij hebben namen die op elkaar lijken, maken gebruik van dezelfde gebouwen en doen een beroep op hetzelfde personeel – het secretariaat-generaal van de Raad (SGR). Hun rol en hun leden zijn echter heel verschillend. 

In de kijker

Overeenkomst van Parijs bovenaan op de agenda van de Raad

De ministers van Milieu komen op 30 september bijeen om de ratificatie van de Overeenkomst van Parijs te bespreken. Zij zullen naar verwachting overeenstemming bereiken over de sluiting, namens de EU, van de wereldwijde overeenkomst inzake klimaatverandering.

Na goedkeuring door het Europees Parlement zal de Raad een besluit aannemen waardoor de EU de overeenkomst in oktober kan ratificeren.

De Overeenkomst van Parijs treedt in werking 30 dagen nadat ten minste 55 landen die goed zijn voor ten minste 55% van de mondiale uitstoot van broeikasgassen, de overeenkomst hebben geratificeerd.

In de kijker

Overeenkomst van Parijs bovenaan op de agenda van de Raad

De ministers van Milieu komen op 30 september bijeen om de ratificatie van de Overeenkomst van Parijs te bespreken. Zij zullen naar verwachting overeenstemming bereiken over de sluiting, namens de EU, van de wereldwijde overeenkomst inzake klimaatverandering.

Na goedkeuring door het Europees Parlement zal de Raad een besluit aannemen waardoor de EU de overeenkomst in oktober kan ratificeren.

De Overeenkomst van Parijs treedt in werking 30 dagen nadat ten minste 55 landen die goed zijn voor ten minste 55% van de mondiale uitstoot van broeikasgassen, de overeenkomst hebben geratificeerd.