18-20/09/2017 Vergadering

De topprioriteiten voor de EU zijn het bevorderen van een op regels gebaseerde wereldorde, vrede, samenwerking bij terrorismebestrijding en nucleaire ontwapening. De EU zal ook werk maken van onderhandelingen over migratie, mensenrechten, klimaat en ontwikkeling. In de marge van de AVVN zullen er ook bilaterale ontmoetingen zijn tussen Tusk en andere leiders.

 

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond

De Europese Raad wordt gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie. Hij bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU.

De Raad van de EU vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. In de Raad, zoals hij informeel ook wordt genoemd, komen de nationale ministers van alle EU-lidstaten bijeen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.