25/03/2017 Vergadering

Op 25 maart 2017 kwamen de Europese leiders in Rome bijeen om de verjaardag van de oprichtingsverdragen van de EU te vieren, die daar werden ondertekend. Het was een gelegenheid om na te denken over de staat van de Europese Unie en over de toekomst van het integratieproces.

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond

De Europese Raad wordt gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie. Hij bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU.

De Raad van de EU vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. In de Raad, zoals hij informeel ook wordt genoemd, komen de nationale ministers van alle EU-lidstaten bijeen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.