08-09/12/2016 Vergadering

Op 9 december bespreken de EU-ministers de hervorming van het Europese asielstelsel. Daarbij zal de verordening over Eurodac, de EU-databank van vingerafdrukken, centraal staan. Ook zullen de ministers worden geïnformeerd over aanverwante zaken, zoals de Dublin-verordening en de oprichting van het Asielagentschap van de Europese Unie.

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond

De Europese Raad wordt gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie. Hij bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU.

De Raad van de EU vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. In de Raad, zoals hij informeel ook wordt genoemd, komen de nationale ministers van alle EU-lidstaten bijeen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.