Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

Slowakije neemt Raadsvoorzitterschap over

Het Slowaakse voorzitterschap begint op 1 juli 2016. Zijn prioriteiten zijn geënt op 3 onderling verbonden beginselen: concrete resultaten boeken, versnippering tegengaan en de burger centraal stellen.

Tijdens de komende 6 maanden zal het voorzitterschap inzetten op 4 belangrijke gebieden:

  • een economisch sterk Europa
  • een moderne eengemaakte markt
  • een duurzaam migratie- en asielbeleid
  • een mondiaal betrokken Europa

Slowakije zal het voorzitterschap van de Raad bekleden tot en met 31 december 2016. Daarna is Malta aan de beurt.

Slowakije neemt Raadsvoorzitterschap over

Het Slowaakse voorzitterschap begint op 1 juli 2016. Zijn prioriteiten zijn geënt op 3 onderling verbonden beginselen: concrete resultaten boeken, versnippering tegengaan en de burger centraal stellen.

Tijdens de komende 6 maanden zal het voorzitterschap inzetten op 4 belangrijke gebieden:

  • een economisch sterk Europa
  • een moderne eengemaakte markt
  • een duurzaam migratie- en asielbeleid
  • een mondiaal betrokken Europa

Slowakije zal het voorzitterschap van de Raad bekleden tot en met 31 december 2016. Daarna is Malta aan de beurt.

De Europese Raad

De Europese Raad wordt gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie. Hij bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU.

De Raad van de EU

De Raad van de EU vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. Hij vormt het kader waarin de nationale ministers van elk EU-land bijeenkomen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.

Wat is de Raad?

De Europese Raad en de Raad van de EU zijn als instellingen zeer nauw met elkaar verbonden. Zij hebben namen die op elkaar lijken, maken gebruik van dezelfde gebouwen en doen een beroep op hetzelfde personeel – het secretariaat-generaal van de Raad (SGR). Hun rol en hun leden zijn echter heel verschillend. 

In de kijker

Air quality: EU agrees stricter limits for pollutant emissions

On 30 June 2016 the Council and the European Parliament reached a provisional agreement on a directive to reduce emissions of air pollutants.

This new directive sets stricter national limits for the emissions of five pollutants including NOx or ammonia. New, stricter emission limits for each pollutant are set for the period from 2020 to 2029 and from 2030 onwards. 

With these new commitments, the health impact of air pollution is estimated to be reduced by about 50% in 2030 compared to 2005.

EU-leiders bespreken gevolgen Brits referendum

"Wij zijn vastbesloten verenigd te blijven en het kader van de EU te blijven gebruiken om de uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd te bieden en oplossingen in het belang van onze landen en burgers uit te werken", aldus de 27 leiders in een gezamenlijke verklaring na hun informele bijeenkomst op 29 juni. Voorts riepen zij de regering van het Verenigd Koninkrijk op zo snel mogelijk formeel aan de Europese Raad te laten weten dat het land de EU wil verlaten.

De 27 leiders zullen in september opnieuw bijeenkomen om over de toekomst van de EU te spreken.

Een dag eerder, op 28 juni, was de Europese Raad ook al ingegaan op het resultaat van het Britse referendum. Premier David Cameron schetste de situatie in zijn land na de stemming.

De EU-leiders bespraken ook andere prangende kwesties: migratie, externe betrekkingen en de economische situatie.

In de kijker

Air quality: EU agrees stricter limits for pollutant emissions

On 30 June 2016 the Council and the European Parliament reached a provisional agreement on a directive to reduce emissions of air pollutants.

This new directive sets stricter national limits for the emissions of five pollutants including NOx or ammonia. New, stricter emission limits for each pollutant are set for the period from 2020 to 2029 and from 2030 onwards. 

With these new commitments, the health impact of air pollution is estimated to be reduced by about 50% in 2030 compared to 2005.

EU-leiders bespreken gevolgen Brits referendum

"Wij zijn vastbesloten verenigd te blijven en het kader van de EU te blijven gebruiken om de uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd te bieden en oplossingen in het belang van onze landen en burgers uit te werken", aldus de 27 leiders in een gezamenlijke verklaring na hun informele bijeenkomst op 29 juni. Voorts riepen zij de regering van het Verenigd Koninkrijk op zo snel mogelijk formeel aan de Europese Raad te laten weten dat het land de EU wil verlaten.

De 27 leiders zullen in september opnieuw bijeenkomen om over de toekomst van de EU te spreken.

Een dag eerder, op 28 juni, was de Europese Raad ook al ingegaan op het resultaat van het Britse referendum. Premier David Cameron schetste de situatie in zijn land na de stemming.

De EU-leiders bespraken ook andere prangende kwesties: migratie, externe betrekkingen en de economische situatie.