24/10/2017 Persbericht

On 23 October, the Council reached an agreement on the revision of the posted workers directive. Ministers proposed new rules such as adapting the pay of posted workers to the laws of the hosting member state, applying collective agreements to this category of workers and limiting long-term posting to 18 months.

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond

De Europese Raad wordt gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie. Hij bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU.

De Raad van de EU vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. In de Raad, zoals hij informeel ook wordt genoemd, komen de nationale ministers van alle EU-lidstaten bijeen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.