© E. Sansar/Anadolu Agency 04-05/04/2017 Vergadering

De conferentie in Brussel is een grootschalig evenement met meer dan 70 delegaties op ministerieel niveau, waaronder de EU, de VN en donoren uit de regio en daarbuiten. Daarnaast nemen er belangrijke politieke, humanitaire en economische actoren, ook uit het maatschappelijk middenveld, aan deel.

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond

De Europese Raad wordt gevormd door de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie. Hij bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU.

De Raad van de EU vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. In de Raad, zoals hij informeel ook wordt genoemd, komen de nationale ministers van alle EU-lidstaten bijeen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren.