Naar inhoud
Registratie e-mailadres

Voornaamste resultaten

Interne markt - industrie - ruimtevaartbeleid

Videobeelden van de bijeenkomst van de ministers van Vervoer en Concurrentievermogen, 26 mei 2016

Digitale eengemaakte markt

De Raad heeft de vorderingen met de strategie voor de digitale eengemaakte markt besproken, één jaar na de lancering van de strategie. De Raad, in dit verband:

"Vandaag hebben wij essentiële stappen gezet in de richting van een echte digitale eengemaakte markt in de EU, die innovatie en groei moet bevorderen. Ik roep alle betrokkenen met klem op snel tot actie over te gaan en de voordelen die de digitale revolutie biedt ten volle te benutten."

Henk Kamp, minister van Economische Zaken van Nederland

  • werd het eens over de belangrijkste beginselen voor portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt
  • nam conclusies aan over technologieën voor de digitale eengemaakte markt en modernisering van overheidsdiensten
  • besprak de gevolgen van digitalisering op de productiviteit van de dienstensector in het kader van de concurrentievermogencheck-up
  • besprak hoe het gebruik van gegevens uit Europese ruimteprogramma's kan worden verbeterd met het oog groei en werkgelegenheid

Om ervoor te zorgen dat dit soort acties nu en in de toekomst in een innovatievriendelijk klimaat kunnen worden uitgevoerd, nam de Raad conclusies aan over betere regelgeving.

Na de zitting was Henk Kamp, voorzitter van de Raad en minister van Economische Zaken van Nederland, duidelijk: "Vandaag hebben wij essentiële stappen gezet in de richting van een echte digitale eengemaakte markt in de EU, die innovatie en groei moet bevorderen. Ik heb een "Digitale dag van de Raad" georganiseerd omdat ik denk dat de digitale mogelijkheden die zich aandienen ideaal zijn om personen en bedrijven met elkaar te verbinden, omdat zij de fysieke afstand en grenzen wegnemen en nieuwe markten en banen creëren. Ik roep alle betrokkenen met klem op snel tot actie over te gaan en de voordelen die de digitale revolutie biedt ten volle te benutten."

Onderzoek en innovatie

Na een debat over open wetenschap nam de Raad conclusies aan over de transitie naar open wetenschap.

"Open wetenschap is een thema dat ons na aan het hart ligt. Tijdens het Nederlandse voorzitterschap hebben wij getracht van Europa een voortrekker te maken op het gebied van mondiale veranderingen en nieuwe manieren van onderzoek en wetenschap die gebaseerd zijn op openheid, big data en cloudcomputing."

Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van Nederland

De Raad nam ook conclusies aan over de lessen die uit het 7e kaderprogramma voor onderzoek werden getrokken en over de toekomstige vooruitzichten, en over het scheppen van een gunstig regelgevingsklimaat voor onderzoek en innovatie.

Sander Dekker, voorzitter van de Raad en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van Nederland: "Open wetenschap is een thema dat ons na aan het hart ligt. Tijdens het Nederlandse voorzitterschap hebben we getracht van Europa een voortrekker te maken op het gebied van mondiale veranderingen en nieuwe manieren van onderzoek en wetenschap die gebaseerd zijn op openheid, big data en cloudcomputing. Open wetenschap slecht de barrières rond universiteiten, en laat de samenleving optimaal profiteren van alle wetenschappelijke inzichten. Het is een manier om de inbreng van onderzoekers, universiteiten en kennisinstellingen te maximaliseren".

"Vandaag kan ik, in het licht van onze werkzaamheden in de voorbije maanden, en met name de goedkeuring van de "Amsterdam Call for Action on Open Science" tijdens de conferentie in april, zeggen dat wij een grote stap vooruit hebben gezet."

Livestreaming, video's en foto's