Naar inhoud
Registratie e-mailadres

Voornaamste resultaten

De ministers besloten werk te maken van de ratificatie van de Overeenkomst van Parijs op EU-niveau

Overeenkomst van Parijs

De Raad is overeengekomen vaart te zetten achter de ratificatie van de Overeenkomst van Parijs. Die overeenkomst vormt het kader voor wereldwijde actie inzake klimaatverandering.

"Vandaag is een belangrijke dag voor onze klimaatactie én voor de eenheid waarvan we blijk hebben gegeven. Dit betekent dat de EU en haar lidstaten hun gewicht in de schaal zullen leggen om de Overeenkomst van Parijs in werking te doen treden. Europa heeft in Parijs leiderschap getoond en zal in Marrakesh deelnemen aan de uitvoering van de overeenkomst. Actie op klimaatgebied blijft van cruciaal belang voor de leefbaarheid van onze planeet en het levensonderhoud van de komende generaties."

László Sólymos, Slowaaks minister van Milieu

De ministers hebben besloten door te gaan met de ratificatie op EU-niveau. De lidstaten zullen de overeenkomst ofwel samen met de EU ratificeren indien zij hun nationale procedures hebben afgerond, ofwel zo spoedig mogelijk daarna.

Slowaaks minister voor Milieu en voorzitter van de Raad, László Sólymos, verklaarde: "Vandaag is een belangrijke dag voor onze klimaatactie én voor de eenheid waarvan we blijk hebben gegeven. Dit betekent dat de EU en haar lidstaten hun gewicht in de schaal zullen leggen om de Overeenkomst van Parijs in werking te doen treden. Europa heeft in Parijs leiderschap getoond en zal in Marrakesh deelnemen aan de uitvoering van de overeenkomst. Actie op klimaatgebied blijft van cruciaal belang voor de leefbaarheid van onze planeet en het levensonderhoud van de komende generaties."

Conferentie in Marrakesh over klimaatverandering

De Raad heeft conclusies aangenomen over de voorbereidingen voor de conferentie in Marrakesh over klimaatverandering (7 tot en met 18 november 2016). Nadat tijdens de conferentie in Parijs van december 2015 de Overeenkomst van Parijs werd aangenomen, zullen nu actie en implementatie centraal staan in de conferentie in Marrakesh. De ministers verwachten onder meer dat er vooruitgang geboekt zal worden met het uitwerken van de details van de overeenkomst.