Eurogroep, 11/05/2015

Eurogroep
  • Eurogroep
  • 11/05/2015
  • 15:00
  • Brussel

Voornaamste resultaten

Griekenland

De Eurogroep werd ingelicht over de stand van de besprekingen tussen de Griekse autoriteiten en de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds over de uitgebreide lijst van Griekse hervormingen.

De Eurogroep merkte op dat het de goede kant opgaat met de gesprekken, die doeltreffender zijn geworden, maar dat er nog meer tijd nodig is om een oplossing te vinden voor de overblijvende pijnpunten en tot een omvattend akkoord te komen. De resterende financiële steun voor Griekenland kan pas worden uitbetaald zodra er een akkoord is over deze hervormingen en de drie instellingen hebben geconstateerd dat ze ook zijn doorgevoerd.

"Ik wil er nogmaals op wijzen dat de overeenkomst van 20 februari het kader voor de onderhandelingen blijft vormen, en dat een alomvattend akkoord nodig is voordat er uitbetalingen kunnen worden gedaan."

Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Eurogroep

Economische situatie

De Eurogroep heeft ook gedebatteerd over de economische situatie in de eurozone op basis van de economische prognose van de Europese Commissie voor het voorjaar van 2015. Voorts heeft zij zich gebogen over de inflatie en de ontwikkelingen van de wisselkoers.  

Het economisch herstel en de werkgelegenheid in de eurozone trekken aan, terwijl het risico op deflatie kleiner is geworden. De ministers kwamen overeen dat de eurozone moet blijven inzetten op groeibevorderende structurele hervormingen en op een degelijk begrotingsbeleid om het herstel een duurzaam karakter te geven.

Thematische bespreking over begrotingskaders

De ministers van de Eurogroep spraken over de ervaringen van hun lidstaten met de versterking van de begrotingskaders, een aanbeveling die in het kader van het Europees semester 2014 aan de eurozone was gedaan. Dit debat sloot aan bij de nieuwe praktijk van de Eurogroep om regelmatig van gedachten te wisselen over hoe het economisch herstel en de werkgelegenheid kunnen worden bevorderd.

Verslag van de vier voorzitters

De ministers bespraken hoe de economische governance in de economische en monetaire unie (EMU) kan worden verbeterd. Deze bespreking paste in de voorbereiding van een gezamenlijk verslag van de voorzitter van de Eurogroep en de voorzitters van de Europese Commissie en de Europese Raad en de president van de Europese Centrale Bank over hetzelfde onderwerp.

Ierland

De Eurogroep toonde zich ingenomen met het 3e verslag over het postprogrammatoezicht, waaruit bleek dat Ierland vooruitgang geboekt heeft met betrekking tot een aantal budgettaire, financiële en structurele vraagstukken. De Eurogroep vertrouwt erop dat Ierland op dit elan zal doorgaan en de resterende zorgpunten zal aanpakken.

Laatst bijgewerkt op 12/05/2015