Naar inhoud
Registratie e-mailadres

Voornaamste resultaten

Videobeelden van de Eurogroepvergadering, 9 mei 2016

De Eurogroep heeft de stand van de eerste evaluatie van het macro-economische aanpassingsprogramma voor Griekenland besproken.

Zij toonde zich tevreden over een pakket beleidshervormingen dat betrekking heeft op:

  • het pensioenstelsel
  • inkomstenbelasting en btw
  • maatregelen inzake de loonkosten in de overheidssector
  • een strategie voor privatisering
  • het probleem van de oninbare leningen

De Eurogroep besloot dat de Griekse autoriteiten en de instellingen verder moeten werken aan een mechanisme voor aanvullende noodmaatregelen. Deze maatregelen zullen slechts in werking treden indien er extra inspanningen nodig zijn om de overeengekomen streefcijfers inzake het primair overschot te halen.

Het afronden van de eerste evaluatie zal het pad effenen voor de uitbetaling van verdere financiële bijstand aan Griekenland, in aansluiting op de uitvoering van eerdere maatregelen door Griekenland en op de relevante nationale procedures in de andere lidstaten van de eurozone.

Volgende stappen

De Eurogroep verklaarde zich opnieuw bereid om, bij afronding van de eerste evaluatie, indien nodig aanvullende maatregelen te overwegen om de houdbaarheid van de herfinancieringsbehoeften van Griekenland te waarborgen. Zij kwam in dit verband een aantal algemene richtsnoeren en een gefaseerde aanpak overeen, en gaf de Eurogroepwerkgroep de opdracht de bijzonderheden uit te werken.

De Eurogroep zal de bespreking tijdens haar volgende vergadering, op 24 mei 2016, voortzetten.