Eurogroep, 24/05/2016

Eurogroep
  • Eurogroep
  • 24/05/2016
  • 15:00
  • Brussel

Voornaamste agendapunten

Informatie over de vergadering

Economische situatie in de eurozone

De Eurogroep zal naar aanleiding van de door de Commissie op 3 mei 2016 gepresenteerde economische voorjaarsprognoses 2016van gedachten wisselen over de economische situatie en de vooruitzichten voor de eurozone.

Volgens die prognose blijft de groei van het BBP in de eurozone in 2016 en 2017 bescheiden. Zwakke internationale handel en matige mondiale groei zijn de belangrijkste oorzaken voor de tragere groei.

Hoewel nog altijd hoog in sommige landen, blijft de werkeloosheid dalen, voornamelijk dankzij hervormingen op de arbeidsmarkten . Naar verwachting zullen ook de overheidstekorten en de overheidsschuld blijven dalen.

Spanje: Vijfde evaluatie van het post-programmatoezicht

De Commissie en de Europese Centrale Bank zullen de uitkomst presenteren van de vijfde missie voor postprogrammatoezicht in Spanje, die van 11 tot en met 13 april 2016 plaatsvond.

Griekenland: stand van zaken

De instellingen zullen de ministers bijpraten over de stand van zaken bij de uitvoering van het economisch aanpassingsprogramma van Griekenland, met name met betrekking tot de kwesties die uit de eerste evaluatie naar voren kwamen. Hieronder vallen onder andere een mechanisme voor noodmaatregelen dat indien nodig in werking treedt om het behalen van overeengekomen begrotingsstreefcijfers te waarborgen, en de uitvoering van eerdere maatregelen.

De Eurogroepwerkgroep zal verslag uitbrengen over de voortgang in de besprekingen over de houdbaarheid van de Griekse overheidsschuld, in overeenstemming met de door de Eurogroep op 9 mei overeengekomen richtsnoeren en gefaseerde aanpak voor mogelijke aanvullende schuldengerelateerde maatregelen.

Laatst bijgewerkt op 18/05/2016