Eurogroep, 16/06/2016

Eurogroep
  • Eurogroep
  • 16/06/2016
  • 15:00
  • Luxemburg

Voornaamste resultaten

Informatie over de vergadering

Houdbaarheid van pensioenstelsels in de eurozone

De Eurogroep boog zich over de verschillende beleidsinstrumenten die kunnen dienen voor het verbeteren van de budgettaire houdbaarheid van de pensioenstelsels in de eurozone.

Traditionele parameters zoals pensioenbijdragen en -uitgaven kwamen aan bod, maar de Eurogroep sprak ook over actief arbeidsmarktbeleid en hervormingen die de economische activiteit een nieuwe, duurzame impuls kunnen geven. Er ging tevens aandacht uit naar beste praktijken inzake het automatisch aanpassen van pensioenstelsels aan de hogere levensverwachting.

De Eurogroep nam een verklaring aan met daarin een aantal overeengekomen beginselen voor het verhogen van de houdbaarheid van de pensioenstelsels. De Europese Commissie werd verzocht met die beginselen rekening te houden bij haar toezichtprocedures, en na te gaan of passende benchmarks kunnen worden ontwikkeld op basis daarvan.

Internationaal Monetair Fonds – Artikel IV-evaluatie van de eurozone

De directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Christine Lagarde, informeerde de Eurogroep over de beoordeling door het IMF van de economische vooruitzichten, risico's en beleidsuitdagingen van de eurozone. Die beoordeling werd verricht in het kader van de jaarlijkse artikel IV-consultatie van het IMF.

Het IMF bevestigde dat het economisch herstel in de eurozone aanhoudt. Volgens de aanbevelingen van het IMF moet de eurozone zich blijven concentreren op structurele hervormingen, investeringen en hervormingen in de financiële sector.

De Eurogroep hield een constructief debat over die aanbevelingen. De conclusie van het IMF zal te zijner tijd beschikbaar zijn op de IMF-website.

Overige punten

Daarnaast sprak de Eurogroep over inflatie in de eurozone en over ontwikkelingen inzake de wisselkoers van de euro, op basis van presentaties door de Commissie en de Europese Centrale Bank. De Eurogroep keurde ook haar werkprogramma voor de 2e helft van 2016 goed.

Laatst bijgewerkt op 27/06/2016