Eurogroep, 09/09/2016

Eurogroep
  • Eurogroep
  • 09/09/2016
  • 09:00
  • Bratislava

Voornaamste resultaten

Informatie over de vergadering

Griekenland

De instellingen en de Griekse minister van Financiën, Efklidis Tsakalotos, informeerden de Eurogroep over de stand van de uitvoering van het economisch aanpassingsprogramma van Griekenland.

De Griekse autoriteiten zijn van plan om de mijlpalen die in het kader van de eerste evaluatie van het programma zijn overeengekomen, tijdig te halen.

Die mijlpalen omvatten 15 maatregelen op het gebied van privatisering, hervorming van de energiesector, de governance van banken en de oprichting van het agentschap voor overheidsinkomsten. Het halen van die mijlpalen is een voorwaarde voor de uitbetaling van € 2,8 miljard door het Europees stabiliteitsmechanisme.

Vertegenwoordigers van de instellingen zullen spoedig naar Athene afreizen om de start van de tweede evaluatie van het programma voor te bereiden.

Thematische bespreking over groei en banen: de kwaliteit van de overheidsfinanciën

De Eurogroep wisselde van gedachten over nationale ervaringen met evaluaties van de overheidsuitgaven. Die evaluaties worden uitgevoerd ter beoordeling van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de overheidsmiddelen over de verschillende categorieën in een nationale begroting.

Doel hiervan is de lidstaten te helpen met een groeivriendelijker samenstelling van hun begrotingen.

De Eurogroep nam een verklaring aan waarin de gemeenschappelijke beginselen voor een betere toewijzing van de uitgaven worden uiteengezet.

De ministers spraken tevens af om het regelmatig over dit onderwerp te hebben, en zullen er in de eerste helft van 2017 op terugkomen.

Lopende begrotingskwesties

De Eurogroep bevestigde dat de lidstaten van de eurozone hun ontwerpbegrotingsplannen voor 2017 tussen 1 en 15 oktober van dit jaar moeten indienen.

Een dergelijk tijdsbestek zal ervoor zorgen dat de ontwerpbegrotingsplannen worden beoordeeld op basis van een vergelijkbare reeks macro-economische aannames. Er zal een pragmatische oplossing worden gevonden voor landen die een regering in lopende zaken hebben.

Later in het jaar, overeenkomstig de gevestigde praktijk, zal de Eurogroep haar jaarlijkse diepgaande discussie over deze plannen voeren op basis van de adviezen van de Europese Commissie.

De ministers hielden even halt bij de lopende buitensporigtekortprocedure voor Spanje en Portugal. In juli besloot de Raad dat geen van beide landen doeltreffende actie heeft ondernomen om het buitensporig tekort binnen de gestelde termijnen te corrigeren. Daarop kregen Portugal en Spanje nieuwe termijnen, en verwacht wordt dat zij uiterlijk op 15 oktober effectieve actie zullen ondernemen. De Raad nam ook voorstellen van de Commissie aan om de boetes die Spanje en Portugal hadden moeten betalen voor het niet tijdig corrigeren van de tekorten, volgens de regels van het stabiliteits- en groeipact in te trekken.

De ministers namen tevens nota van de goede vooruitgang die is geboekt bij de lopende werkzaamheden ter vereenvoudiging van de uitvoering van het stabiliteits- en groeipact.

Laatst bijgewerkt op 13/09/2016