Naar inhoud
Registratie e-mailadres

Voornaamste resultaten

Videobeelden van de Eurogroepvergadering, 10 oktober 2016

Griekenland

De instellingen en de Griekse minister van Financiën, Efklidis Tsakalotos, deelden de Eurogroep mee dat Griekenland de 15 mijlpalen gehaald heeft waarover met het land bij de eerste evaluatie van het economisch aanpassingsprogramma afspraken waren gemaakt.

Die mijlpalen omvatten het opzetten van een privatiseringsfonds, de hervorming van de energiesector, maatregelen voor de governance van banken en de oprichting van een agentschap voor overheidsinkomsten.

Ter vergadering werd de Eurogroep het erover eens dat nu de mijlpalen zijn uitgevoerd, het ESM zijn goedkeuring kan hechten aan de uitbetaling van € 1,1 miljard. Dit bedrag moet worden besteed aan de schuldaflossingsverplichtingen van Griekenland.

De resterende € 1,7 miljard zullen worden vrijgegeven zodra de septembergegevens over Griekenlands vorderingen bij het wegwerken van zijn achterstallige betalingen beschikbaar zijn en de instellingen een positieve beoordeling hebben gegeven. De uitbetaling moet worden goedgekeurd door de raad van bewind van het ESM. De € 1,7 miljard moet worden gebruikt voor het wegwerken van Griekenlands achterstallige betalingen.

De Eurogroep nam een verklaring over Griekenland aan.

Daarnaast verzocht zij de Griekse autoriteiten de samenwerking met de instellingen op te voeren om de tweede evaluatie van het programma tijdig te kunnen afronden.

Thematisch debat over groei en banen: stelsels voor gezondheidszorg en langdurige zorg

De Eurogroep wisselde van gedachten over de risico's die uitgaven in de gezondheidszorg en langdurige zorg kunnen inhouden voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën in de eurozone in de komende decennia.

Doel van het debat was nationale beste praktijken en ervaringen uit te wisselen inzake dit beleidsgebied, dat doorgaans een aanzienlijk deel van de overheidsuitgaven uitmaakt.

Lopende begrotingskwesties

De Eurogroep is nu gereed voor haar jaarlijkse evaluatie van de ontwerpbegrotingsplannen van de lidstaten van de eurozone voor het volgende jaar. De lidstaten moeten hun plannen voor 2017 tussen 1 en 15 oktober van dit jaar indienen, waarna de Eurogroep ze op 5 december zal bespreken.

De Europese Commissie lichtte de Eurogroep in over een gestructureerde dialoog die zij met het Europees Parlement had over een opschorting van de Europese structuur- en investeringsfondsen voor Spanje en Portugal.

Er wordt een voorstel van de Commissie over de opschorting verwacht in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten, naar aanleiding van de besluiten van de Raad van juli dat deze landen geen doeltreffende actie hebben ondernomen ter correctie van hun buitensporige tekorten.

G7-bijeenkomst

Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem informeerde de Eurogroep over de besprekingen in de internationale bijeenkomsten die begin oktober in Washington plaatsvonden, en over de resultaten.