Eurogroep, 20/02/2017

Eurogroep
  • Eurogroep
  • 20/02/2017
  • 15:00
  • Brussel

Voornaamste resultaten

Informatie over de vergadering

Griekenland: stand van zaken

De instellingen (Europese Commissie, Europese Centrale Bank, Internationaal Monetair Fonds en Europees stabiliteitsmechanisme) en de Griekse minister van Financiën Efklidis Tsakalotos hebben de Eurogroep ingelicht over de tweede evaluatie van het economisch aanpassingsprogramma van Griekenland. De voornaamste knelpunten zijn onder meer de begrotingsstrategie op middellange termijn (in 2018 en daarna) en de hervorming van de arbeidsmarkt.

De Eurogroep toonde zich tevreden over de overeenstemming die tussen de Griekse regering en de instellingen is bereikt. Nu kan de evaluatiemissie terugkeren naar Athene en haar werkzaamheden voortzetten om in het kader van de tweede evaluatie van het programma beleidshervormingen af te spreken op technisch niveau.

Een akkoord op technisch niveau is noodzakelijk om de evaluaties succesvol af te sluiten, en dus om financiële steun te ontvangen.

Thematische bespreking over groei en banen: gemakkelijk zakendoen

De ministers hebben nationale beste praktijken uitgewisseld om gunstige voorwaarden te scheppen voor zakendoen, wat van grote invloed is voor het groeipotentieel van de economie. Tijdens de bespreking ging de aandacht onder meer naar de efficiëntie van publieke dienstverlening, en naar administratieve rompslomp en regeldruk.

Het resultaat van het debat zal als uitgangspunt dienen wanneer de Eurogroep in april dit jaar over investeringen zal spreken.

Economische vooruitzichten voor de eurozone in 2017-2018

De Eurogroep heeft na de presentatie door de Europese Commissie van haar economische winterprognose 2017 van gedachten gewisseld over de economische situatie in de eurozone.

Het herstel van de eurozone beleeft zijn vierde opeenvolgende jaar, met eind 2016 een groei van het bbp van 1,7%. De werkloosheidsgraad was 9,6%, het laagste percentage sinds mei 2009. Het overheidstekort en de overheidsschuld daalden ook.

Volgens de prognose zal het economisch herstel in de eurozone voortduren, hoewel de onzekerheid over de vooruitzichten is gestegen. De reële bbp-groei zal naar verwachting 1,6% bedragen in 2017 en 1,8% in 2018.

De ministers onderschreven grotendeels de analyse van de Europese Commissie.

De Raad van gouverneurs van het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM), die bijeenkwam in de marge van de Eurogroep, heeft de benoeming van Klaus Regling als directeur van het ESM verlengd met een tweede termijn van 5 jaar, die begint op 8 oktober 2017.

Laatst bijgewerkt op 21/02/2017