Eurogroep, 20/03/2017

Eurogroep
  • Eurogroep
  • 20/03/2017
  • 15:00
  • Brussel

Voornaamste resultaten

Informatie over de vergadering

Ontwerpbegrotingen en de toepassing van het stabiliteits- en groeipact

De Eurogroep evalueerde de manier waarop de lidstaten van de eurozone hun ontwerpbegrotingsplannen voor 2017 uitvoeren en de toezeggingen als vermeld in de verklaringen van de Eurogroep van 5 december 2016 en 26 januari 2017. De evaluatie werd uitgevoerd in het licht van de winterprognose 2017 van de Europese Commissie, en verschilt niet wezenlijk van de evaluaties van december 2016 en januari van dit jaar.

De Eurogroep kwam overeen de situatie dit voorjaar opnieuw te bezien.

Thematische bespreking over groei en banen: pensioenstelsels

De Eurogroep zette haar bespreking over de pensioenstelsels van de eurozone voort. Deze keer bogen de ministers zich over het recente analytische werk van de Europese Commissie, en kwamen zij overeen om te beginnen met de benchmarking tussen de lidstaten.

Het benchmarken van de pensioenstelsels zou gebaseerd zijn op een reeks indicatoren (waaronder de budgettaire houdbaarheid van de pensioenstelsels) en beste praktijken op nationaal niveau. Nadere bijzonderheden staan in de verklaring van de Eurogroep.

Het onderwerp werd laatstelijk besproken in juni 2016, toen de ministers het eens werden over een reeks gemeenschappelijke beginselen voor het versterken van de houdbaarheid van de pensioenen.

Griekenland

De instellingen (de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Internationaal Monetair Fonds en het Europees stabiliteitsmechanisme) en de Griekse minister van Financiën, Efklidis Tsakalotos, lichtten de Eurogroep in over de ontwikkelingen met betrekking tot de 2e evaluatie van het economisch aanpassingsprogramma voor Griekenland.

De Griekse autoriteiten en de instellingen blijven streven naar een spoedige sluiting van het akkoord op technisch niveau, op basis van de overeenstemming die zij vorige maand bereikten. Zij zullen de komende dagen intensieve besprekingen houden in Brussel, met bijzondere aandacht voor de voornaamste hangende kwesties. Dat zijn onder meer het groei­vriendelijk evenwichtsherstel van de Griekse openbare financiën op middellange termijn (2018 en daarna) en de hervorming van de arbeidsmarkt.

Een akkoord op technisch niveau is een noodzakelijke voorwaarde voor de succesvolle voltooiing van de programma-evaluaties, en derhalve voor verdere financiële steun in het kader van het programma.

Laatst bijgewerkt op 27/03/2017