Eurogroep, 07/04/2017

Eurogroep
  • Eurogroep
  • 07/04/2017
  • 09:00
  • Valletta

Voornaamste resultaten

Informatie over de vergadering

Griekenland

De Eurogroep werd ingelicht over de ontwikkelingen van de afgelopen maand in de intensieve besprekingen tussen de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Internationaal Monetair Fonds, het Europees stabiliteitsmechanisme en de Griekse regering.

De instellingen bereikten met de Griekse autoriteiten een akkoord over de belangrijkste beleidshervormingen, dat een noodzakelijke voorwaarde is voor progressie met de 2e evaluatie van het lopende economische aanpassingsprogramma, en derhalve voor verdere financiële steun voor Griekenland. Het akkoord betreft de omvang, timing en volgorde van de hervormingen.

De instellingen zullen in Athene de technische werkzaamheden zo spoedig mogelijk voortzetten om snel tot een akkoord op technisch niveau te komen.

Thematische discussie over groei en banen: investeringen

De Eurogroep zette de bespreking over het stimuleren van investeringen, die begon in juli vorig jaar, voort en nam een verklaring aan met gemeenschappelijke beginselen die als leidraad fungeren voor nationaal beleid op dit gebied.

De beginselen hebben betrekking op verbetering van het ondernemingsklimaat, verhoging van de efficiëntie van het openbaar bestuur, prioritering van hoogwaardige openbare investeringen voor het aanjagen van groei en potentiële groei, ontwikkeling van marktgebaseerde financieringsbronnen voor ondernemingen en het wegnemen van regelgevende belemmeringen voor particuliere investeringen.

Bankenunie: aspecten in verband met de eurozone

De voorzitter van de raad van toezicht van de ECB, Danièle Nouy, presenteerde het ECB-jaarverslag over toezichtsactiviteiten in 2016.

De prioriteiten voor 2017 zijn onder meer: verdere convergentie van nationale toezichtsnormen binnen de bankenunie, het aanpakken van oninbare leningen op de balansen van banken, wat in sommige lidstaten problematisch blijft, en het verbeteren van de winstgevendheid van banken en derhalve hun vermogen om de economie te financieren.

De voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad, (GAR)Elke König, informeerde de Eurogroep over de activiteiten van de GAR. Zij bracht verslag uit over de vooruitgang op het gebied van afwikkelingsplanning en de bijdragen van banken aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds.

Cyprus: postprogrammatoezicht

De instellingen die aan de postprogramma-evaluatie meedoen en de Cypriotische minister van Financiën Harris Georgiades brachten kort verslag uit over het resultaat van de recente postprogrammatoezichtmissie naar Cyprus.

Zij verzekerden de ministers dat de Cypriotische autoriteiten een gezond economisch beleid willen blijven voeren. Ook bevestigden zij dat er geen risico van niet-aflossing was wat betreft de leningen die Cyprus uit het Europees stabiliteitsmechanisme heeft ontvangen in het kader van zijn economisch aanpassingsprogramma van 2013-2016.

Laatst bijgewerkt op 10/04/2017