Eurogroep, 22/05/2017

Eurogroep
  • Eurogroep
  • 22/05/2017
  • 15:00
  • Brussel

Voornaamste resultaten

Informatie over de vergadering

Griekenland

De Eurogroep was ingenomen met het voorlopig akkoord tussen Griekenland en de instellingen over een nieuwe reeks beleidshervormingen ter ondersteuning van het economisch herstel van het land. Het akkoord is een belangrijke stap in de richting van de voltooiing van de tweede evaluatie van het macro-economisch aanpassingsprogramma van Griekenland.

De Eurogroep sprak haar lof uit voor de vooruitgang die Griekenland heeft geboekt door reeds een aanzienlijk deel van de overeengekomen voorafgaande maatregelen uit te voeren.

De hervormingsmaatregelen, die Griekenland bij wet heeft geregeld, hebben betrekking op gebieden als pensioenen, inkomstenbelasting, de arbeidsmarkt en de energiesector. Ze moeten een groeivriendelijk evenwichtsherstel van de economie ondersteunen en de begrotingsstrategie van Griekenland voor de middellange termijn verstevigen.

De Eurogroep hield een diepgaand debat over de houdbaarheid van de Griekse overheidsschuld, maar kwam niet tot algemene overeenstemming. De besprekingen zullen de komende weken in het in mei 2016 overeengekomen kader worden voortgezet met het oog op een definitieve afronding in de volgende vergadering van de Eurogroep.

Economische situatie in de eurozone

De Eurogroep hield naar aanleiding van de door de Commissie op 11 mei 2017 gepresenteerde economische voorjaarsprognose 2017 een gedachtewisseling over de economische situatie en de recente ontwikkeling van de inflatie in de eurozone.

Spanje: 7e missie voor postprogrammatoezicht

De Eurogroep werd kort gebrieft over de voornaamste bevindingen van de 7e missie voor postprogrammatoezicht in Spanje, die van 24 tot 26 april werd uitgevoerd door personeelsleden van de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank.

De missie bevestigde dat er geen risico van niet-terugbetaling is van de leningen die Spanje in 2012‑2014 heeft ontvangen in het kader van zijn programma voor de herkapitalisatie van zijn bankensector, ondersteund door het Europees stabiliteitsmechanisme.

Laatst bijgewerkt op 02/06/2017