Eurogroep, 10/07/2017

Eurogroep
  • Eurogroep
  • 10/07/2017
  • 15:00

Informatie over de vergadering

Voornaamste resultaten

Nationale insolventiekaders: niet-renderende leningen

De Eurogroep heeft insolventiekaders in de eurozone besproken, met bijzondere aandacht voor de rol die zij spelen in nationale toezichtpraktijken met betrekking tot niet-renderende leningen.

Uitgangspunt voor het debat was een studie van de Europese Centrale Bank en een debriefing van de Europese Commissie.

Een doeltreffend insolventiekader is essentieel voor een snelle verlaging van de totale schuldenlast en het vermogen van banken om de economie van krediet te voorzien.

Op dit gebied zullen verdere werkzaamheden worden verricht om een uitwisseling van beste praktijken te starten.

Banksector

Vertegenwoordigers van de dienst voor banktoezicht van de Europese Centrale Bank, de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad en de Europese Commissie hebben de Eurogroep ingelicht over de jongste ontwikkelingen in het bankwezen, met name in Italië.

Ierland: postprogrammatoezicht

De ministers werden geïnformeerd over de voornaamste resultaten van de 7e missie voor postprogrammatoezicht, die van 16‑19 mei in Dublin werd uitgevoerd door de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank (ECB).

Het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) heeft aan de missie deelgenomen in het kader van zijn systeem voor vroegtijdige waarschuwing, dat is ontworpen ter bepaling van het vermogen van een programmaland om zijn leningen aan de EFSF/ het ESM terug te betalen.

De conclusie van de missie luidt dat het risico dat Ierland niet in staat zou zijn de in het kader van zijn aanpassingsprogramma ontvangen leningen terug te betalen, laag blijft. Ierland heeft zijn programma in 2013 met succes afgerond.

Het IMF heeft de resultaten van het artikel IV-overleg met Ierland gepresenteerd.

Begrotingskoers in de eurozone

De Eurogroep heeft de begrotingskoers van de eurozone besproken op basis van de presentaties van de Europese Commissie en het Europees Begrotingscomité. Er was onder de instellingen en de ministers een consensus dat een in grote lijnen neutraal begrotingsbeleid voor de eurozone in haar geheel passend zou zijn in 2018.

Het debat zal de lidstaten in de eurozone helpen bij het voorbereiden van hun ontwerpbegrotingen voor 2018, die zij uiterlijk op 15 oktober moeten afronden en ter toetsing aan de Europese Commissie voorleggen.

Verdieping van de economische en monetaire unie (EMU)

De ministers hebben een algemene bespreking gehouden over de verdere verdieping van de EMU, tegen de achtergrond van de op 31 mei 2017 gepubliceerde discussienota van de Europese Commissie over dit onderwerp.

Laatst bijgewerkt op 11/07/2017