Naar inhoud
Registratie e-mailadres

Voornaamste resultaten

Videobeelden, vergadering Eurogroep, 15 september 2017

Griekenland

De Griekse minister van Financiën, Efklidis Tsakalotos, en de instellingen (Europese Commissie, Europese Centrale Bank, Europees stabiliteitsmechanisme en Internationaal Monetair Fonds) gaven de Eurogroep een stand van zaken over het lopende economisch aanpassingsprogramma van Griekenland.

Zij presenteerden het verwachte tijdschema voor de derde evaluatie van het programma waarmee onlangs is gestart. Van Griekenland zal worden verlangd dat het de laatste hand legt aan ongeveer 95 maatregelen, waarvan er vele betrekking hebben op de uitvoering van wetgeving die eerder in het kader van het programma is aangenomen.

Onderwerpen die in de derde evaluatie aan bod komen, zijn onder meer de begroting van Griekenland voor 2018, de herziening van sociale uitkeringen, de hervorming van de arbeidsmarkt, zaken in verband met het openbaar bestuur, de uitvoering van de strategie voor niet-renderende leningen, de hervorming van de energiesector, en privatisering.

Thematische bespreking: economische veerkracht in de EMU

De ministers wisselden van gedachten over hoe de economische veerkracht in de economische en monetaire unie kan worden vergroot.

Zij brachten een aantal beleidsgebieden in kaart waar verbeteringen kunnen leiden tot meer economische veerkracht. Daarbij gaat het onder meer om de diversificatie van de economie, de flexibiliteit van de arbeids- en productmarkten, fiscale prikkels voor investeringen, de kwaliteit van de instellingen en andere gebieden.

Deze eerste bespreking zal als leidraad dienen voor concretere thematische besprekingen in de Eurogroep over groei en banen in de toekomst.

Economische veerkracht behelst het vermogen van een land om economische schokken te voorkomen en aan te pakken. Dit is met name belangrijk voor de landen van de eurozone, die een gemeenschappelijke munt hebben en bijzonder afhankelijk van elkaar zijn. Een gebrek aan economische veerkracht in één land kan snel ernstige gevolgen hebben in andere economieën van de eurozone.