Eurogroep, 09/10/2017

Eurogroep
  • Eurogroep
  • 09/10/2017
  • 15:00
  • Luxemburg

Voornaamste resultaten

Informatie over de vergadering

De EMU verdiepen: rol van het Europees stabiliteitsmechanisme

De Eurogroep besprak de mogelijke toekomstige rol en taken van het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) in de context van het lopende ruimere debat over de toekomst van de economische en monetaire unie.

Deze eerste gedachtewisseling was toegespitst op de mogelijke rol van het ESM bij crisisbeheersing en in verband met de bankenunie, en op de vraag welke gevolgen deze eventuele nieuwe rol zou hebben voor de bestuursstructuur van het ESM en de plaats ervan in de EMU-orde.

Thematische besprekingen over groei en banen: financiering van verlagingen van de belasting op arbeid

De ministers hielden een gedachtewisseling en wisselden nationale beste praktijken uit over de financiering van verlagingen van de belasting op arbeid. De Eurogroep zal dit onderwerp naar verwachting later dit jaar opnieuw aansnijden in het kader van haar jaarlijkse evaluatie van de ontwerpbegrotingsplannen van de lidstaten van de eurozone voor het komende jaar.

Het verlagen van de belastingdruk op arbeid is een aanbeveling voor de eurozone in het kader van het Europees Semester, de jaarlijkse beleidscoördinatiecyclus van de EU. De belastingwig op arbeid in de eurozone behoort tot de hoogste ter wereld, en een vermindering ervan kan bijdragen tot economische groei en werkgelegenheid. Hoe verlagingen van de belasting op arbeid worden gefinancierd is dus een belangrijke vraag, aangezien belasting op arbeid in een aantal landen van de eurozone een aanzienlijk deel van de overheidsinkomsten uitmaakt.

Missie voor postprogrammatoezicht in Portugal

De Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europees stabiliteitsmechanisme en het Internationaal Monetair Fonds informeerden de Eurogroep over de resultaten van de 6e missie voor postprogrammatoezicht in Portugal. De missie vond plaats van 26 juni tot 4 juli 2017.

De voornaamste bevindingen van de missie waren positief. De economische en financiële situatie van Portugal blijft verbeteren, en het vermogen op middellange tot lange termijn van het land om zijn schulden af te lossen wordt nog steeds positief beoordeeld.

Laatst bijgewerkt op 10/10/2017