Europese Raad, 19-20/03/2015

Europese Raad
  • Europese Raad
  • 19-20/03/2015
  • Brussel
  • Voorgezeten door Donald Tusk
  • Foto’s 

De bijeenkomst van de Europese Raad begon met een minuut stilte voor de slachtoffers van de terroristische aanslag op Tunesië op 18 maart 2015. 

Tijdens de bijeenkomst hebben de EU-leiders besloten een energie-unie te sluiten. Daarnaast werd gesproken over economische vraagstukken en externe betrekkingen, de situatie in Libië, de betrekkingen met Rusland en Oekraïne, en de doelstellingen van de aanstaande top van het Oostelijk Partnerschap in Riga.

Energie-unie

De Europese Raad kwam overeen de eerste lijnen van een energie-unie uit te zetten. De EU-leiders zijn vastbesloten energie betaalbaar, zeker en duurzaam te maken in de EU.

De bespreking ging vooral over energiezekerheid en transparantie van overeenkomsten voor gasleveranties. Alle overeenkomsten voor gasleveranties moeten in overeenstemming zijn met het EU-recht, moeten transparanter zijn en mogen geen negatieve invloed hebben op de energiezekerheid van Europa.  

Daarnaast bereikten de EU-leiders overeenstemming over:

  • het ontwikkelen van innovatieve strategieën voor een nieuwe generatie hernieuwbare energiebronnen en het vergroten van de energie-efficiëntie
  • het opvoeren van de klimaatdiplomatie van de EU, met het oog op het welslagen van de klimaattop van december 2015 in Parijs 

Externe betrekkingen

Oostelijk Partnerschap

De EU-leiders bereikten overeenstemming over de doelstellingen van de top van het Oostelijk Partnerschap op 21 en 22 mei 2015 in Riga. De Europese Raad onderstreepte nogmaals zijn verbondenheid met de oostelijke partners en verklaarde het versterken van de democratische instellingen in het oosten tot prioriteit. 

Betrekkingen met Rusland en Oekraïne

De EU-leiders besloten het huidige sanctieregime af te stemmen op de uitvoering van de akkoorden van Minsk. De economische sancties blijven gelden tot eind 2015, wanneer het laatste punt uit het vredesplan moet zijn uitgevoerd: Herstel van het toezicht van Oekraïne op zijn oostelijke grenzen. 

De EU‑leiders benadrukten ook dat tegenwicht moet worden geboden tegen de huidige desinformatiecampagne van Rusland over het conflict in Oekraïne. Hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini zal voor de Europese Raad van juni met een actieplan voor strategische communicatie komen.

Libië

De EU blijft zich inzetten voor de transitie van Libië en de werkzaamheden van de speciale vertegenwoordiger van de VN, Bernardino Leon. De EU-leiders riepen op tot een onmiddellijk en onvoorwaardelijk staakt-het-vuren en een snel akkoord over een regering van nationale eenheid.

De EU-leiders onderkenden de noodzaak van een adequaat migratiebeheer en van het uitvoeren van de in oktober 2014 door de Raad afgesproken acties om de migratiestromen beter te beheersen en Triton, de Frontex-operatie in het centrale Middellandse Zeegebied, te versterken. Om meer steun te kunnen bieden aan de landen van herkomst en doorreis is een meer gecoördineerde inspanning vereist. 

Economische thema’s 

Europees semester 2015

De Europese Raad besprak de economische situatie in Europa en de uitvoering van de structurele hervormingen door de lidstaten. 

De leiders hechtten hun goedkeuring aan de drie prioriteiten van de jaarlijkse groeianalyse voor 2015:

  • investeringen
  • structurele hervormingen 
  • budgettaire verantwoordelijkheid

Zij vroegen de lidstaten die prioriteiten mee te nemen in hun nationale hervormingsprogramma’s en stabiliteits- en convergentieprogramma’s, die in mei 2015 worden verwacht.

Investeringsplan voor Europa

De EU-leiders reageerden instemmend op de vaststelling van het onderhandelingsstandpunt van de Raad over het voorstel inzake het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI)

De Europese Raad verwacht dat de onderhandelingen met het Europees Parlement in juni 2015 worden afgerond, zodat het fonds vanaf halverwege 2015 operationeel kan zijn.

Daarnaast hebben de leiders gesproken over de stand van de onderhandelingen met de VS over het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP). Zij herhaalden dat zij ernaar streven om de onderhandelingen voor het einde van het jaar af te ronden en meer zullen ondernemen om de voordelen van het partnerschap voor het voetlicht te brengen.

Schriftelijke uitnodiging en achtergrondnota

Tripartiete sociale top 

Voorafgaand aan de Europese top vond op 19 maart de tripartiete sociale top plaats - een forum voor dialoog tussen de EU-instellingen en de Europese sociale partners, dat dit keer werd voorgezeten door Donald Tusk, Jean‑Claude Juncker en Laimdota Straujuma, de Letse premier.

Het thema van deze sociale voorjaarstop was investeren in groei en scheppen van banen: een grotere bijdrage van de sociale partners.

Laatst bijgewerkt op 24/03/2015