Europese Raad, 18-19/02/2016

Europese Raad
 • Europese Raad
 • 18-19/02/2016
 • Brussel
 • Voorgezeten door Donald Tusk
 • Foto’s 

De besprekingen in de Europese Raad stonden in het teken van de regeling met het Verenigd Koninkrijk en de aanhoudende migratie- en vluchtelingencrisis. Ook de toestand in Syrië en Libië kwam aan bod.

De Europese Raad begon met een verklaring ter veroordeling van de terroristische aanslagen in Ankara. De EU-leiders betuigen hun diepste medeleven met de families en vrienden van de slachtoffers en verklaren zich solidair met de Turkse bevolking.

"Ik ben er rotsvast van overtuigd dat het Verenigd Koninkrijk Europa nodig heeft en vice versa. De band nu verbreken zou volledig indruisen tegen ons wederzijds belang. Wij hebben er alles aan gedaan om dat niet te laten gebeuren."

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad

Groot-Brittannië in de Europese Unie

Na intense onderhandelingen bereikten de EU-leiders een akkoord dat de bijzondere status van het Verenigd Koninkrijk in de EU versterkt. Het is een juridisch bindend en onherroepelijk besluit van alle 28 leiders. De regeling komt tegemoet aan alle bezwaren van premier Cameron, zonder dat de fundamentele waarden van de EU in het gedrang komen.

De Europese Raad kwam in december 2015 overeen om tijdens de bijeenkomst van februari wederzijds bevredigende oplossingen te vinden op 4 gebieden:

 • concurrentievermogen
 • economische governance
 • soevereiniteit
 • sociale uitkeringen en vrij verkeer

Op 2 februari 2016 deed voorzitter Donald Tusk een voorstel voor een nieuwe regeling waarin al deze zorgpunten aan bod komen. Dit voorstel diende als basis voor de onderhandelingen tijdens de bijeenkomst.

De onderstaande tijdlijn geeft een chronologisch overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het onderhandelingsproces.

Migratie

De EU-leiders namen conclusies aan over de migratie- en vluchtelingencrisis. Het debat spitste zich toe op de recentste ontwikkelingen sinds de Europese Raad van december, maar ook op de noodzaak van een Europese consensus inzake migratie.

Ook bevestigden zij hun voornemen om begin maart een speciale bijeenkomst met Turkije te beleggen.

interactieve kaart migratiecrisis
Klik op de afbeelding voor een interactieve kaart (alleen beschikbaar in het Engels en het Frans)

Het debat ging vooral over:

 • de vorderingen bij de uitvoering van het actieplan EU-Turkije, maar ook de noodzaak om tot een aanzienlijke en duurzame vermindering van het aantal illegale binnenkomsten vanuit Turkije te komen
 • humanitaire bijstand aan Syrische vluchtelingen, ook in de landen van de Westelijke Balkan
 • het beheer van de buitengrenzen
 • de noodzaak om geleidelijk terug te keren tot een situatie waarin alle leden van de Schengenruimte de Schengengrenscode onverkort toepassen
 • het vereiste dat hotspots volledig functioneren
 • de uitvoering van de besluiten inzake herplaatsing, terugkeer en overname

De tijdlijn geeft een overzicht van de voornaamste maatregelen die de EU de afgelopen maanden samen met de lidstaten heeft getroffen.

Zie ook de pagina over het EU-beleid ter zake op onze website:

Achtergrond

Laatst bijgewerkt op 03/03/2016