60e verjaardag van de Verdragen van Rome, 25/03/2017

Europese Raad
  • Europese Raad
  • 25/03/2017
  • Rome
  • Voorgezeten door Donald Tusk

Informatie voor de media

Voornaamste agendapunten

De EU-staatshoofden en -regeringsleiders komen op 25 maart in Rome bijeen voor de 60e verjaardag van de Verdragen van Rome. Deze bijeenkomst zal een gelegenheid zijn om na te denken over de staat van de Europese Unie en de toekomst van het integratieproces. De leiders zullen naar verwachting een verklaring aannemen waarin een visie voor de komende jaren wordt geschetst.

"In de eerste plaats zal dit een gelegenheid zijn om onze gedeelde geschiedenis te vieren en de balans op te maken van zestig jaar integratie. Het is geen geheim dat het historische moment waar we voor staan, een meer diepgaande en solide denkoefening vereist over de uitdagingen voor de Unie op korte en middellange termijn."

Voorzitter Donald Tusk, premier Paolo Gentiloni en premier Joseph Muscat, in de uitnodiging aan de staatshoofden en regeringsleiders van de EU.

Voorbereidingen voor de verjaardag

Bezoek aan Rome

Één week voor de viering bezocht voorzitter Donald Tusk Rome, waar hij deelnam aan de Conferentie van voorzitters van de parlementen van de EU naar aanleiding van de 60e verjaardag van de Verdragen van Rome. Hij had ook een ontmoeting met de Italiaanse president Sergio Matarella.

"Met de Verdragen van Rome begon een proces dat sindsdien nog veel meer landen opnieuw vrijheid en voorspoed heeft gebracht, in het oosten en in het westen", zei Tusk in de Senaat van de Italiaanse Republiek op 17 maart 2017. "Het heeft ons geholpen om te begrijpen dat wanneer Europa zwak is, zijn afzonderlijke landen dat ook zullen zijn. Wanneer Europa sterk is, zijn de lidstaten sterk."

Informele bijeenkomst in Brussel

Op vrijdag 10 maart hebben de 27 leiders ter voorbereiding van de 60e verjaardag van de Verdragen van Rome een informele bijeenkomst in Brussel gehouden en de belangrijkste elementen van de Verklaring van Rome besproken.

De toekomst van de EU, met onder meer het idee van een Europa van verschillende snelheden, stond daarbij centraal.

"Wanneer wij de verschillende scenario's voor Europa bespreken, moeten wij er in de eerste plaats naar streven het onderlinge vertrouwen en de eenheid onder de 27 te vergroten. Na onze gesprekken vandaag kan ik openlijk zeggen dat alle 27 leiders achter deze doelstelling staan," aldus voorzitter Tusk tijdens de persconferentie na de bijeenkomst.

Top van Malta

Eerder dit jaar kwamen de 27 leiders ook samen in Malta om te beginnen met de voorbereidingen voor de viering in Rome. Bij de besprekingen werd voortgebouwd op de politieke denkoefening over de toekomst van de EU met 27 lidstaten, waarmee meteen nadat het VK op 23 juni 2016 voor uittreding uit de Europese Unie had gestemd, een begin is gemaakt en die op 16 september in Bratislava werd voortgezet.

Programma

24/03/2017 15:30

(nevenevenement)

Vergadering van de voorzitters van de EU-instellingen met de sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) op uitnodiging van de Italiaanse premier

Palazzo Chigi

18:00

(nevenevenement)

Audiëntie van de EU-staatshoofden en -regeringsleiders bij paus Franciscus

Vaticaanstad

25/03/2017 9:00

Aankomsten

Campidoglio

10:00

Viering van de 60e verjaardag van de Verdragen van Rome

Campidoglio

11:45

Ondertekeningsceremonie voor de Verklaring van Rome

Campidoglio

11:50

Groepsfoto

Campidoglio

12:00

Persconferentie van de voorzitters Donald Tusk, Jean-Claude Juncker en Antonio Tajani, premier Paolo Gentiloni en premier Joseph Muscat

Campidoglio

13:00

Lunch op uitnodiging van Sergio Mattarella, de Italiaanse president

Quirinale

14:00

(nevenevenement)

Mars voor Europa 2017

Achtergrond

De Verdragen van Rome waren de oprichtingsverdragen waarbij de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA) tot stand werden gebracht. De verdragen werden ondertekend op 25 maart 1957 en traden in werking op 1 januari 1958.

De nieuwe gemeenschappen hadden institutionele structuren die vergelijkbaar waren met die van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en telden ook 4 instellingen: een Commissie, een Raad en, gedeeld met de EGKS, een Parlementaire Vergadering en een Hof van Justitie.

De eerste zitting van de Raad van de EEG vond plaats op 25 januari 1958 en werd voorgezeten door Victor Larock, minister van Buitenlandse Zaken van België.

Laatst bijgewerkt op 20/03/2017