Europese Raad, 19-20/10/2017

Europese Raad
 • Europese Raad
 • 19-20/10/2017
 • Brussel
 • Voorgezeten door Donald Tusk

Informatie voor de media

De EU-leiders wisselden op 19 oktober van gedachten over migratie, een digitaal Europa, defensie en externe betrekkingen. Zij namen over deze vier thema's conclusies aan.

Vrijdag komen de EU-leiders opnieuw informeel bijeen om de Leidersagenda te bespreken, een concreet werkprogramma om het EU-optreden in de toekomst te sturen. De Europese Raad (artikel 50), in EU-27-samenstelling, zal de brexitonderhandelingen evalueren.

Voornaamste resultaten, 19/10/2017

Migratie

De EU leiders waren het erover eens dat hun alomvattende, pragmatische en resolute migratieaanpak om de controle over de buitengrenzen te herstellen en het aantal aankomsten en sterfgevallen op zee terug te dringen, vruchten afwerpt en moet worden geconsolideerd.

Tegelijk wezen ze op de noodzaak waakzaam te zijn met betrekking tot alle migratieroutes en klaar te staan om te reageren op eventuele nieuwe tendensen en ontwikkelingen.

De leiders riepen op tot verdere actie, onder meer:

 • steun voor rechtstreeks getroffen EU-landen
 • nauwe samenwerking met landen van herkomst en doorreis, waaronder Turkije en de Westelijke Balkan
 • verdere inspanningen om de terugkeer te doen toenemen
 • het noodzakelijke hefboomeffect toe te passen door middel van EU-beleidslijnen, zoals handel en ontwikkeling, om tot betere terugkeerpercentages te komen en illegale migratie te voorkomen

De EU-leiders herhaalden voorts hun steun voor het Schengensysteem. Zij verklaarden voornemens te zijn zo spoedig mogelijk "terug naar Schengen" te keren, rekening houdend met de veiligheidsbelangen van de EU-landen.

Zij kondigden tevens aan tijdens de top in december te zullen doorgaan met de bespreking van de hervorming van het Dublinsysteem, met het oog op een consensus in de eerste helft van 2018.

Infographic - Migration flows: Central Mediterranean route

Irregular arrivals in Italy per month, from January 2015-2017

Route door het centrale Middellandse Zeegebied

Dankzij de inspanningen van de EU en haar lidstaten, en Italië in het bijzonder, zijn de illegale aankomsten langs de route door het centrale Middellandse Zeegebied in het derde kwartaal van 2017 met bijna 70% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2016.

"De leiders kwamen overeen premier Gentiloni meer steun te verlenen voor de samenwerking van Italië met de Libische autoriteiten. Wij maken echt kans om de route door het centrale Middellandse Zeegebied af te sluiten".

Voorzitter Donald Tusk op de persbriefing van de Europese Raad van 19 oktober 2017

Tijdens de top pleitten de EU-leiders voor verdere inspanningen, onder meer:

 • samenwerken met Libië en zijn buurlanden om de grenscontroles op te voeren, en lokale gemeenschappen langs de migratieroutes in Libië steun bieden
 • grotere inspanningen leveren om snel een permanente EU-aanwezigheid in Libië te realiseren
 • zorgen voor toereikende en gerichte financiering voor migratiegerelateerde projecten in Noord-Afrika

Digitaal Europa

De Europese Raad benadrukte bereid te zijn "al het nodige te doen om Europa digitaal te maken" op basis van de conclusies van de digitale top in Tallinn van 29 september.

De leiders gingen na hoe de EU de kansen kan grijpen en de uitdagingen kan aanpakken die het gevolg zijn van digitalisering. Zij kwamen een reeks prioriteiten overeen om met succes een digitaal Europa op te bouwen, onder meer:

 • overheidsdiensten en een publieke sector volledig in het digitale tijdperk brengen
 • de strategie voor een digitale eengemaakte markt uiterlijk eind 2018 voltooien
 • een eersteklas infrastructuur- en communicatienetwerk uitbouwen
 • een gemeenschappelijke aanpak van cyberbeveiliging hanteren
 • inspanningen ter bestrijding van terrorisme en onlinecriminaliteit opvoeren
 • komen tot een doeltreffend en billijk belastingstelsel dat geschikt is voor het digitale tijdperk

De Europese Raad vroeg de instellingen om hun wetgevingswerkzaamheden te intensiveren, en de lidstaten om de toepasselijke EU-wetgeving uit te voeren en alle maatregelen te treffen die nodig zijn om gestalte te geven aan het nieuwe digitale tijdperk.

Defensie

De EU-leiders hervatten hun besprekingen over de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) inzake defensie. De lidstaten die aan de PESCO wensen deel te nemen, worden aangemoedigd de Raad en de hoge vertegenwoordiger van hun voornemen in kennis te stellen. Op die manier zal de PESCO tegen het einde van het jaar kunnen beginnen.

Wat het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie betreft, riep de Europese Raad de Raad op nog voor het einde van het jaar tot een akkoord te komen.

De Europese Raad was ook ingenomen met het eerste proefdraaien van de gecoördineerde jaarlijkse evaluatie inzake defensie (CARD), die tot nauwere samenwerking op defensiegebied in de EU moet leiden.

Externe betrekkingen

De Europese Raad riep de Democratische Volksrepubliek Korea (DVK) op een einde te maken aan haar nucleaire en ballistischerakettenprogramma's, en onderstreepte dat duurzame vrede en de denuclearisering van het Koreaanse schiereiland op vreedzame wijze moeten worden bewerkstelligd.

De Europese Raad sprak ook nogmaals zijn volledige steun uit voor het nucleair akkoord met Iran en schaarde zich achter de verklaring van de Raad Buitenlandse Zaken van 16 oktober 2017.

Voornaamste agendapunten, 20/10/2017

Leidersagenda

Op vrijdagochtend zullen de leiders tijdens een informeel ontbijt de Leidersagenda bespreken. Dit is een concreet werkprogramma dat de activiteiten van de EU tot juni 2019 moet sturen. Het is opgesteld door voorzitter Tusk in overleg met alle EU-lidstaten.

Brexitonderhandelingen

De Europese Raad (art. 50) zal in EU-27-samenstelling spreken over de meest recente ontwikkelingen in de onderhandelingen naar aanleiding van de kennisgeving door het Verenigd Koninkrijk van zijn voornemen de EU te verlaten.

Programma

20/10/2017 08:00

Aankomsten

09:00

Werkontbijt van de Europese Raad

10:30

Werksessie van de Europese Raad (art. 50)

13:00

Persconferentie van de voorzitters van de Europese Raad en de Europese Commissie

Laatst bijgewerkt op 20/10/2017