Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

Raad Algemene Zaken, 17-18/11/2015

Raad van de EU
  • Raad van de Europese Unie
  • Zitting nr. 3427
  • Brussel
  • 17/11/2015
  • 14:00
  • Zaal Justus Lipsius 50.1
  • List of participants