Naar inhoud
Registratie e-mailadres
Voorzitter Van Rompuy en president Obama tijdens de top EU-VS in Brussel - 26 maart 2014  
Voorzitter Van Rompuy en president Obama tijdens de top EU-VS in Brussel - 26 maart 2014  
Hoogtepunten van de top EU-VS van 26 maart 2014 in Brussel

Tijdens hun ontmoeting ter gelegenheid van de top EU-VS in Brussel hebben Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso en president Barack Obama gesproken over het hechte partnerschap tussen de EU en de VS, het internationale buitenlandse beleid, de crisis in Oekraïne en de grote mondiale uitdagingen.

Internationaal buitenlands beleid en de crisis in Oekraïne

De recente gebeurtenissen in Oekraïne hebben eens te meer aangetoond dat een hechte samenwerking tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten inzake vrede en veiligheid van vitaal belang is.

President Obama, voorzitter Barroso en voorzitter Van Rompuy beschouwen het als de hoogste prioriteit om de situatie in Oekraïne te de-escaleren. Zij constateerden dat er eerste positieve stappen naar een begin van onderhandelingen zijn gezet met de eerste ontmoeting tussen de Russische en de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, en de Russische steun voor de OVSE-missie in Oekraïne.

De leiders van de EU en de VS hebben daarnaast gesproken over de onderhandelingen met Iran inzake het Iraanse nucleaire programma, en over de humanitaire tragedies in Syrië en in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Zij reageerden op de massale terdoodveroordeling van 500 leden van de Moslimbroederschap in Egypte en spoorden de Egyptische autoriteiten aan de rechtsstaat in ere te herstellen.

Na het annuleren van de G8-bijeenkomst hebben Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso en president Barack Obama afgesproken om weer bijeen te komen in Brussel en daar in juni de volgende G7-top te houden.

Economie en mondiale uitdagingen

Voor beide partijen aan weerszijden van de Atlantische Oceaan blijft het centrale doel de economische groei te consolideren en banen te scheppen. De EU en de Verenigde Staten hebben belangrijke stappen ondernomen om de financiële omstandigheden te stabiliseren en de crisis te boven te komen. De EU blijft zich inzetten voor het scheppen van een hechte economische en monetaire unie, met inbegrip van een bankenunie.

De leiders van de EU en de VS bespraken de energiezekerheid en het verminderen van de Europese afhankelijkheid van Russisch gas. Voorzitter Barroso begroette het vooruitzicht van toekomstige gasexporten uit de VS, aangezien een extra aanbod van mondiale voorraden niet alleen Europa maar ook andere strategische partners ten goede komt.

Zij spraken over de klimaatverandering en bevestigden dat zij vastberaden toewerken naar het aannemen van een mondiaal protocol in 2015.

De leiders van de EU en de VS spraken nogmaals uit hoezeer zij hechten aan een sterk trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP). Dat zou verder moeten gaan dan een vrijhandelsovereenkomst en een hernieuwde verklaring moeten inhouden van de waarden die Europa en de Verenigde Staten delen: democratie, individuele vrijheid, de rechtsstaat en de mensenrechten, en een gemeenschappelijke gehechtheid aan open samenlevingen en economieën.

De top bood voorts de gelegenheid om de bezorgdheid van Europese burgers over Amerikaanse surveillanceprogramma's ter sprake te brengen. Er wordt gewerkt aan een overkoepelende overeenkomst inzake gegevensbescherming.

De leiders zegden nogmaals toe zich ervoor te zullen inspannen zo snel mogelijk veilige visumvrije reisregelingen tussen de Verenigde Staten en alle EU-lidstaten tot stand te brengen.

Over het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP)

De EU en de VS hebben besloten hun economische betrekkingen nog verder aan te halen door middel van onderhandelingen over een uitgebreide overeenkomst inzake handel en investeringen. Dat moet een einde maken aan handelsbelemmeringen in een breed scala van economische sectoren, zodat het gemakkelijker wordt om goederen en diensten te verhandelen tussen de EU en de VS.