G7-top in Brussel, 04-05/06/2014

Europese Raad
  • Europese Raad
  • 04-05/06/2014
  • Brussel

De leiders van Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, de voorzitter van de Europese Raad en de voorzitter van de Europese Commissie (G7-leiders) zijn op 4 en 5 juni 2014 samengekomen in G7-verband.

Oekraïne en mondiale kwesties inzake buitenlands beleid

Woensdagavond hebben de G7-leiders het tijdens het diner voornamelijk gehad over Oekraïne, hun betrekkingen met Rusland en hun antwoorden op de crisis. Voorzitter Van Rompuy verklaarde: "Al vanaf het begin van de crisis in Oekraïne waren de leden van de G7 en de Europese Unie eensgezind in hun reactie. Op daden van agressie hebben we niet alleen met politieke sancties, maar ook met economische sancties gereageerd."

Zij bespraken ook een positieve agenda die bedoeld was om de situatie met Rusland te de-escaleren en die in Oekraïne te stabiliseren. Zij verwelkomden de verkiezing van Petro Porosjenko tot president en zegden andermaal hun steun toe aan de economische en politieke hervormingen in Oekraïne. Zij verwachten dat Rusland zal samenwerken met de nieuwe president van Oekraïne en serieus een politieke oplossing zal nastreven. Indien nodig, zijn zij bereid de sancties tegen Rusland op te voeren.

Zij veroordeelden de schijnpresidentsverkiezingen van 3 juni in Syrië en bespraken de situatie in de Zuid- en Oost-Chinese Zee, alsmede Iran, Libië, Mali en de Centraal-Afrikaanse Republiek en nog andere buitenlandkwesties.

De G7-leiders legden ook een verklaring af over non-proliferatie en ontwapening voor 2014:

Uitdagingen op het gebied van de wereldeconomie, energie en klimaat, en ontwikkeling

Op de ochtend van de tweede dag hebben de G7-leiders de groei in de wereld en de bestrijding van de werkloosheid behandeld. De leiders bogen zich ook over handelskwesties, zoals de actieve en ambitieuze onderhandelingen tussen G7-leden.

De tweede werkbespreking betrof klimaatverandering en energiezekerheid, met extra aandacht voor het diversifiëren van leveringsroutes en -bronnen. De top onderschreef de beginselen en maatregelen van het energie-initiatief van de G7 van Rome. Daardoor zijn burgers en bedrijven verzekerd van energie die schoner en veiliger is dan voorheen. Deze kwestie hangt samen met de klimaatverandering.

Voorzitter Barroso verklaarde: "Hoe minder we afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, die zich soms in problematische regio's van de wereld bevinden, en hoe meer we kunnen steunen op hernieuwbare, inheemse bronnen, hoe groter onze voorzieningszekerheid is."

De leiders herhaalden dat zij zich inzetten om de effecten van de opwarming van de aarde te beperken en getuigden van hun sterke wil om in 2015 een mondiale klimaatovereenkomst aan te nemen.

Tot slot was de lunch op donderdag gewijd aan ontwikkelingskwesties en de invoering van een internationaal kader voor na 2015.

De top bood de G7-leiders ook de gelegenheid een aantal bilaterale kwesties te bespreken en hun eigen nationale briefings te houden.

De Europese Unie is een volwaardig lid van de G7/G8 (en G20) en wordt vertegenwoordigd door de voorzitters van de Europese Raad en de Europese Commissie gezamenlijk.

Het was de eerste keer dat de EU gastheer was van een G7/8-top en de eerste keer dat de top plaatsvond in Brussel, in het Justus Lipsius-gebouw van de Raad van de Europese Unie.

Achtergrond

Het is meer dan 15 jaar geleden dat er een G7-top plaatsvond en het is de eerste keer dat er een G7-top plaatsvindt in Brussel, met de Europese Unie als gastheer.

Oorspronkelijk was er een G8-top gepland in Sotsji (Rusland) voor begin juni, onder Russisch voorzitterschap. Na de Russische schending van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne besloten de G7-leiders tijdens hun bijeenkomst in Den Haag (Nederland) op 24 maart 2014 om op 4 en 5 juni 2014 samen te komen in Brussel, in G7-verband.

De EU als lid van de G7/G8

In 1977 namen vertegenwoordigers van wat toen nog de Europese Gemeenschap was voor de eerste maal deel aan de top, in Londen. De eerste G7 had 2 jaar eerder plaatsgevonden in Rambouillet (Frankrijk). Aanvankelijk beperkte de rol van de EU zich tot de gebieden waarop zij een exclusieve bevoegdheid had, maar haar rol is sindsdien gegroeid. De Europese Commissie is geleidelijk aan betrokken bij alle politieke discussies op de agenda van de top en sinds de top van Ottawa in 1981 neemt zij deel aan alle werksessies van de top. Commissievoorzitter Barroso, die in 2005 in Gleneagles voor het eerst de G8 bijwoonde, neemt voor de 10e keer deel. Voorzitter Van Rompuy van de Europese Raad heeft de G7/G8 sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (2009) bijgewoond.

De Commissie en de Europese Raad dragen alle verantwoordelijkheden van het lidmaatschap. Het communiqué van de top is voor alle G7-leden politiek bindend.

De toerbeurt van het voorzitterschap is als volgt: Duitsland in 2015, Japan in 2016, Italië in 2017, Canada in 2018, Frankrijk in 2019 en de Verenigde Staten in 2020.

Laatst bijgewerkt op 14/11/2014