Top van het Oostelijk Partnerschap in Riga, 21-22/05/2015

Europese Raad
 • Europese Raad
 • 21-22/05/2015
 • Riga
 • Delegatiehoofden 


Ter gelegenheid van de vierde top van het Oostelijk Partnerschap in Riga ontmoetten de EU-leiders vertegenwoordigers van de oostelijke partnerlanden om het belang dat de EU aan haar Oostelijk Partnerschap hecht, opnieuw te bevestigen.

De deelnemers aan de top maakten de balans op van de resultaten die sinds de top van Vilnius in 2013 zijn geboekt en stelden een positieve agenda voor de toekomst vast.

"Ons partnerschap, en de top van Riga zelf, gaan niet over ingrijpende beslissingen of grote stappen vooruit. Nee, onze relatie is gebaseerd op vrije wil, respect en gelijkheid. En ons partnerschap zal stapsgewijs groeien, net zoals de Europese Unie."

Voorzitter Tusk op de persconferentie na de top van Riga

Differentiatie en inclusiviteit

Op de top heeft de EU laten blijken dat zij vastbesloten is hechtere, gedifferentieerde betrekkingen met haar onafhankelijke en soevereine partners na te streven.

De EU is actief betrokken bij de zes partners, ongeacht hun individuele ambities ten aanzien van de betrekkingen met de EU. De reikwijdte en diepgang van de samenwerking worden bepaald door:

 • de ambities en behoeften van de EU en van de partners
 • het tempo van de hervormingen

Het Oostelijk Partnerschap is in 2009 gestart als een gezamenlijk initiatief van:

 • de EU
 • lidstaten van de EU
 • 6 Oost-Europese en Zuid-Kaukasische partnerlanden: Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, de Republiek Moldavië en Oekraïne

De Europese aspiraties en de Europese keuze van de betrokken partners zijn erkend, zoals in de associatieovereenkomsten is vastgelegd.

Ook hebben de leiders het belang bevestigd van de hervormingsagenda in de oostelijke partnerlanden, en de noodzaak van versterkte en meer transparante instellingen die vrij zijn van corruptie.

De besprekingen spitsten zich toe op multilaterale samenwerkingsprojecten die gericht zijn op:

 • versterking van instellingen en goed bestuur, de EU bevestigde dat zij partnerlanden wil helpen om de instellingen te versterken en hun weerbaarheid tegen externe uitdagingen te vergroten
 • de mobiliteit en intermenselijke contacten te verhogen
 • ontwikkeling van marktkansen door verbetering, in de Oost-Europese partnerlanden, van het bedrijfsklimaat en de rechtszekerheid voor kmo’s en ondernemingen, met de nadruk op de digitale economie
 • het zorgen voor energiezekerheid en het verbeteren van de interconnecties voor energie, maar ook voor vervoer 

Ook de oplossing van de conflicten in de regio stond boven aan de agenda van de top. Alle deelnemers aan de top kwamen overeen alles in het werk te zullen stellen voor een de-escalatie van en een politieke oplossing voor de crisis in Oekraïne, en voor een vreedzame regeling van andere onopgeloste conflicten in de regio.

Nevenevenementen

De top in Riga ging gepaard met een aantal nevenevenementen. Hieruit blijkt dat het Oostelijk Partnerschap verder gaat dan intergouvernementele betrekkingen en ook het maatschappelijk middenveld, de media, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden erbij wil betrekken.

Op het bedrijvenforum van het Oostelijk Partnerschap in Riga op 21 mei 2015 lanceerde de Europese Commissie de diepe en brede vrijhandelsruimte (DCFTA), de faciliteit voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s).

De faciliteit zal subsidies ter waarde van € 200 miljoen verstrekken, en zal naar verwacht nieuwe investeringen ontsluiten ter waarde van ten minste € 2 miljardvoor de kmo's in de drie DCFTA-landen: Georgië, de Republiek Moldavië en Oekraïne. 

Op 22 mei 2015 hebben de Europese Commissie en Oekraïne een memorandum van overeenstemming en leningovereenkomst voor het derde EU-programma voor macrofinanciële bijstand (MFB) aan Oekraïne ondertekend.

Zie ook

Aanvullende informatie en communicatiemateriaal is te vinden op de websites van de Europese Commissie en de EDEO. Ter gelegenheid van de top van Riga zijn specifieke brochures opgesteld ter illustratie van verhalen, feiten en cijfers van het partnerschap en de verschillende vlaggenschipinitiatieven.

Laatst bijgewerkt op 02/06/2015