Migratietop in Valletta, 11-12/11/2015

Europese Raad
  • Europese Raad
  • 11-12/11/2015
  • Valletta
  • Deelnemerslijst 

Op de migratietop van Valletta kwamen Europese en Afrikaanse staatshoofden en regeringsleiders samen met het doel de samenwerking te versterken en zowel de migratieproblematiek als de door migratie geboden mogelijkheden te bespreken.

De leiders onderkenden dat migratie een gedeelde verantwoordelijkheid is van de landen van herkomst, doorreis en bestemming. De EU en Afrika hebben in een geest van partnerschap samengewerkt om gemeenschappelijke oplossingen te vinden voor problemen van wederzijds belang. 

De leiders die aan de top deelnamen, namen een politieke verklaring aan, en een actieplan met de volgende doelstellingen:

  1. de onderliggende oorzaken van irreguliere migratie en gedwongen verplaatsing aanpakken
  2. de samenwerking rond legale migratie en mobiliteit versterken
  3. de bescherming van migranten en asielzoekers verbeteren
  4. irreguliere migratie, migrantensmokkel en mensenhandel voorkomen en bestrijden 
  5. nauwer samenwerken op het gebied van terugkeer, overname en herintegratie

Zij bereikten ook overeenstemming over een lijst van 16 concrete maatregelen die uiterlijk eind 2016 moeten zijn uitgevoerd. 

De bestaande mechanismen van het proces van Rabat, het proces van Khartoem en de gemeenschappelijke strategie EU-Afrika zullen worden gebruikt om de uitvoering van het actieplan te monitoren.

Noodtrustfonds voor Afrika

Verder werd tijdens de top van Valletta het EU-noodtrustfonds voor stabiliteit en de aanpak van de onderliggende oorzaken van irreguliere migratie en ontheemde personen in Afrika officieel ingesteld.

Dat fonds zal aanvullende financiering leveren voor de uitvoering van het actieplan.

Sleutelmomenten van de top

De Europese Unie en Ethiopië ondertekenen een gemeenschappelijke agenda inzake migratie en mobiliteit

De EU en Ethiopië ondertekenden op 11 november 2015 een gezamenlijke verklaring over een gemeenschappelijke agenda inzake migratie en mobiliteit, die het belang van Ethiopië aantoont als sleutelland van herkomst, doorreis en bestemming van irreguliere migranten en vluchtelingen uit de Hoorn van Afrika op weg naar Europa.

11/11/2015 17:30

Openingsceremonie

18:00

Openingstoespraak

Groepsfoto

12/11/2015 13:30

Persconferentie top van Valletta

interactieve kaart migratiecrisis
Klik op de afbeelding voor een interactieve kaart (enkel beschikbaar in het Engels en in het Frans)

Achtergrond

Sinds enkele maanden wordt de EU geconfronteerd met een ongekend aantal migranten en vluchtelingen die naar Europa komen. Zij zijn om verschillende redenen op weg gegaan: ze zijn op de vlucht voor conflicten, politieke en economische instabiliteit, schendingen van mensenrechten en armoede.

De EU heeft samen met de lidstaten een reeks maatregelen genomen om de migratieproblematiek aan te pakken. Migratie is echter niet alleen een probleem voor Europa. Ook de landen van herkomst en doorreis van de illegale migratiestromen moeten hierbij worden betrokken.

In april 2015 riep de Europese Raad op tot een internationale top om de migratieproblematiek te bespreken met Afrikaanse en andere belangrijke betrokken landen. De top vond op 11 en 12 november 2015 plaats in het Mediterranean Conference Centre in Valletta. De EU werd vertegenwoordigd door Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, en Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie.

Op de top kwamen Europese en Afrikaanse staatshoofden en regeringsleiders bijeen om de samenwerking op het gebied van migratie te versterken en de huidige problemen en mogelijkheden te bespreken. De conferentie bouwde voort op de bestaande vormen van samenwerking tussen Europa en Afrika, met name de processen van Rabat en Khartoem over migratie, en de dialoog tussen de EU en Afrika over migratie en mobiliteit.

De EU‑lidstaten, de landen die deelnemen aan de processen van Rabat en Khartoem, waarnemers bij het proces van Rabat, vertegenwoordigers van de Commissie van de Afrikaanse Unie en de Economische Gemeenschap van West‑Afrikaanse Staten (ECOWAS), de Verenigde Naties (VN), de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen (IFRC) waren uitgenodigd om aan de top deel te nemen.

Migratiecrisis - tijdlijn

De tijdlijn geeft een overzicht van de belangrijkste maatregelen die de EU, samen met de lidstaten, de afgelopen maanden heeft genomen om de migratieproblematiek aan te pakken.

Zie ook de pagina over het EU-beleid ter zake op onze website:

Zie ook

Laatst bijgewerkt op 24/11/2015