Bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van de EU met Turkije, 29/11/2015

Internationale top
  • Internationale top
  • 29/11/2015
  • 13:00
  • Brussel

Op 29 november hebben de 28 staatshoofden en regeringsleiders van de EU een bijeenkomst gehouden met Turkije. Deze bijeenkomst vormde een belangrijke stap in het ontwikkelen van de betrekkingen tussen de EU en Turkije, en in het helpen beheersen van de migratiecrisis

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, zat de bijeenkomst voor, terwijl premier Ahmet Davutoğlu Turkije vertegenwoordigde.

De EU en Turkije kwamen overeen een nieuwe impuls te geven aan het proces van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. De dialoog op hoog niveau tussen beide partijen zal worden versterkt door middel van frequentere en gestructureerde vergaderingen, met inbegrip van topbijeenkomsten tweemaal per jaar.  

De periodieke toppen zullen een platform bieden om de ontwikkeling van de betrekkingen EU-Turkije te evalueren en internationale vraagstukken te bespreken.

"Wij verwachten van niemand dat zij onze grenzen voor ons bewaken. (...) Maar wij verwachten een belangrijke stap in de richting van wijziging van de spelregels als het gaat om het indammen van de migratiestroom die via Turkije naar de EU komt."

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad

Tijdens de bijeenkomst is een gezamenlijk actieplan vastgesteld om het hoofd te bieden aan de vluchtelingencrisis ten gevolge van de situatie in Syrië. De EU en haar lidstaten zullen hun samenwerking met Turkije versterken en hun politieke en financiële inzet aanzienlijk opvoeren.

De EU committeert zich aan het verstrekken van een initieel bedrag van 3 miljard € aan bijkomende middelen aan Turkije om het te helpen met de grote aantallen Syrische vluchtelingen die zich thans in het land bevinden.

Bij de uitvoering van het actieplan zullen beide partijen hun actieve samenwerking inzake migranten die geen internationale bescherming behoeven, opvoeren door:

  • reizen naar Turkije en de EU te voorkomen
  • te zorgen voor de toepassing van de vastgestelde bilaterale bepalingen betreffende overname 
  • die migranten snel naar hun landen van herkomst terug te sturen

De leiders waren verheugd over het voornemen van Turkije om de situatie van de Syriërs die tijdelijke bescherming genieten, verder te verbeteren, en verklaarden dat zij zich zullen blijven inzetten voor de bestrijding van criminele smokkelnetwerken.

De EU en Turkije kwamen ook overeen met ingang van juni 2016 de overnameovereenkomst toe te passen. Zij streven naar voltooiing van het proces van visumliberalisering en de opheffing van de visumplicht voor Turkse burgers in het Schengengebied uiterlijk in oktober 2016.

Toetredingsproces

De leiders hebben een intergouvernementele conferentie aangekondigd op 14 december 2015 om hoofdstuk 17 van het toetredingsproces betreffende verdere economische integratie met Turkije te openen. De Europese Commissie zal een aanvang maken met de voorbereiding van nieuwe hoofdstukken zonder afbreuk te doen aan het standpunt van de lidstaten.

Van de 35 onderhandelingshoofdstukken zijn er 14 geopend, waarvan er één voorlopig is afgesloten.

Stand van de onderhandelingen

Achtergrond

Het besluit om een bijeenkomst te houden tussen de 28 leiders van de EU en Turkije, volgt op een reeks gesprekken op hoog niveau tussen de Europese Commissie en Turkije, en op een aantal bilaterale ontmoetingen tussen voorzitter Tusk, president Erdoğan en premier Davutoğlu. 

De EU-leiders hebben in oktober en november gesproken over het belang van nauwere samenwerking met Turkije inzake de migratiecrisis.

interactieve kaart migratiecrisis
Klik op de afbeelding voor een interactieve kaart (alleen beschikbaar in het Engels en in het Frans)

Migratiecrisis - tijdlijn

De tijdlijn geeft een overzicht van de belangrijkste maatregelen die de EU, samen met de lidstaten, de afgelopen maanden heeft genomen om de migratieproblematiek aan te pakken.

Zie ook de pagina over het EU-beleid ter zake op onze website:

Laatst bijgewerkt op 30/11/2015