Top EU-China, 01-02/06/2017

Internationale top
  • Internationale top
  • 01-02/06/2017
  • Brussel

De 19e bilaterale top tussen de EU en China vond op 1 en 2 juni in Brussel plaats.

Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk en voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker vertegenwoordigden de Europese Unie. China werd vertegenwoordigd door premier Li Keqiang.

De leiders bespraken de politieke en economische betrekkingen tussen de EU en China. De EU en China verklaarden opnieuw te willen samenwerken in de strijd tegen klimaatverandering, en betuigden nogmaals hun steun voor de Overeenkomst van Parijs.

"Wij voeren onze samenwerking met China inzake klimaatverandering op. China en Europa hebben vandaag dus blijk gegeven van solidariteit met de volgende generaties en van verantwoordelijkheid voor de hele planeet."

Voorzitter Donald Tusk op de persconferentie na de top EU-China

De leiders wisselden van gedachten over buitenlands beleid en veiligheid, onder meer in het licht van de situatie op het Koreaanse schiereiland. Ook bespraken ze hoe de samenwerking inzake de mensenrechten op bilateraal en internationaal niveau kan worden verbeterd.

In de marge van de top vond een bedrijfstop EU-China plaats.

Zie ook:

Laatst bijgewerkt op 06/06/2017