Top EU-Japan, 06/07/2017

Internationale top
  • Internationale top
  • 06/07/2017

De top EU-Japan vond op 6 juli plaats in Brussel. Tijdens de top kondigden de leiders een politiek akkoord aan over een ambitieuze vrijhandelsovereenkomst EU-Japan en nauwere politieke samenwerking, die stoelt op gedeelde waarden, mensenrechten, democratie en de rechtsstaat.

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, en Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, vertegenwoordigden de EU op de top.

De leiders namen na de top een verklaring aan, alsook een andere verklaring over Noord-Korea.

Economische partnerschapsovereenkomst

De leiders van de EU en Japan stemden in beginsel in met een economische partnerschapsovereenkomst. Die overeenkomst zal de handel tussen de EU en Japan en het economisch partnerschap stimuleren door aandacht te besteden aan:

  • markttoegang voor goederen (met inbegrip van voertuigen en zuivelproducten), diensten en investeringen
  • overheidsopdrachten, met inbegrip van spoorwegen
  • niet-tarifaire maatregelen
  • bescherming van geografische aanduidingen
  • intellectuele-eigendomsrechten.

De economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan zal de basis vormen voor het stimuleren van vrije en eerlijke handel tussen 2 van de belangrijkste economieën in de wereld, en verwerpt elke vorm van protectionisme. De partnerschapsovereenkomst versterkt ook het streven van de EU en Japan om nog hechter samen te werken bij de vaststelling van nieuwe internationale normen in de toekomst.

"Sommigen beweren dat er opnieuw tijden van isolationisme en desintegratie aanbreken, maar wij tonen dat dat niet klopt. Dat de wereld echt niet 100 jaar terug in de tijd hoeft te gaan. Integendeel. We kunnen stappen vooruit zetten. Dat bewijzen we met Japan."

Voorzitter Donald Tusk op de persconferentie van de top EU-Japan in Brussel

De onderhandelingsteams van beide partijen zullen de laatste hand leggen aan de overeenkomst, zodat de interne procedures binnenkort kunnen starten, zowel in de EU als in Japan.

Strategische partnerschapsovereenkomst

Japan en de EU bereikten ook een beginselakkoord over de strategische partnerschapsovereenkomst. Die zal een kader bieden voor een nog diepere en meer strategische samenwerking tussen de EU en Japan.

De strategische partnerschapsovereenkomst benadrukt de gemeenschappelijke waarden en beginselen die de grondslag vormen van het partnerschap tussen de EU en Japan, onder meer op het gebied van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat.

"Die basis van gedeelde waarden, die we niet alleen respecteren, maar ook - in overeenstemming met de strategische partnerschapsovereenkomst - willen uitdragen, heeft het mogelijk gemaakt om deze onderhandelingen af te sluiten. En het belangrijkste is dat er geen verliezers zijn."

Voorzitter Donald Tusk op de persconferentie van de top EU-Japan in Brussel

Noord-Korea

Tijdens de top riepen de leiders op tot de spoedige aanneming van een nieuweresolutie van de VN-Veiligheidsraad over Noord-Korea, na de recente lancering van een mogelijk intercontinentale ballistische raket.

Ook drongen zij er bij Noord-Korea op aan om afstand te doen van alle kernwapens, andere massavernietigingswapens en ballistische raketprogramma’s, en om een geloofwaardige dialoog met de internationale gemeenschap aan te gaan.

Zie ook

Laatst bijgewerkt op 07/07/2017