G20-top in Hamburg, 07-08/07/2017

Internationale top
 • Internationale top
 • 07-08/07/2017
 • Duitsland

G20-leiders ontmoetten elkaar in Hamburg op 7 en 8 juli. Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk en voorzitter van de Europese Commissie Jean‑Claude Juncker vertegenwoordigden de EU op de top. Dit jaar stond de top in het teken van "Bouwen aan een wereld van verbondenheid".

De leiders namen een verklaring aan met de volgende aandachtspunten:

 • het verdelen van de voordelen van globalisering
 • het opbouwen van veerkracht
 • het verbeteren van duurzame bestaansmiddelen
 • het opnemen van verantwoordelijkheid

Zij namen eveneens een actieplan aan om de samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding te versterken en buitenlandse terroristische strijders aan te pakken.

Met betrekking tot energie en klimaat namen de leiders nota van de terugtrekking van de VS uit de Overeenkomst van Parijs. De leiders van de andere G20-leden verklaarden dat de Klimaatovereenkomst van Parijs onomkeerbaar is en bekrachtigden het in Hamburg voorgestelde G20-actieplan voor klimaat en energie met het oog op groei.

Wat betreft de migratie- en vluchtelingencrisis, besloten de leiders de coördinatie te intensiveren en op te treden tegen mensensmokkelaars en -handelaars. Het aanpakken van de onderliggende oorzaken van migratie en het ondersteunen van de landen van herkomst en doorreis zijn eveneens prioriteiten voor de leiders.

"Migrantensmokkel is georganiseerd. Vorig jaar bracht migrantensmokkel alleen al in Libië 1,6 miljard dollar op. Met die winsten kunnen smokkelaars sommige delen van het land controleren. Ze werken ook samen met terroristen en ondermijnen de stabilisatie van Libië nog verder."

Voorzitter Donald Tusk tijdens de persconferentie voor de G20-top, 7 juli 2017

De leiders benadrukten dat mensen beter moeten worden geholpen bij het grijpen van kansen en het benutten van de voordelen van economische mondialisering . Zij bespraken ook hoe verder kan worden gebouwd aan een open en veerkrachtig financieel systeem.

De leiders spraken af om de internationale samenwerking op belastinggebied en de financiële transparantie te vergroten en om overcapaciteit in de staalsector aan te pakken.

De ontwikkeling van Afrika blijft een belangrijke prioriteit voor de G20. De leiders lanceerden het G20- partnerschapsinitiatief voor Afrika, dat groei en werkgelegenheid op het continent moet stimuleren. Daarin past het G20-initiatief voor werkgelegenheid voor plattelandsjongeren, dat zal bijdragen tot de totstandkoming van 1,1 miljoen nieuwe banen tegen 2022.

De leiders benadrukten het belang van digitalisering voor het bereiken van inclusieve en duurzame groei. De bevordering van digitale geletterdheid en vaardigheden is van wezenlijk belang om mensen beter voor te bereiden op het werk in de toekomst.

De leiders spraken ook af verdere maatregelen te nemen om gendergelijkheid te bewerkstelligen. Zij benadrukten de rol van digitalisering en ICT bij het ondersteunen van de empowerment van vrouwen.

Daarnaast wezen de leiders op de waarde van internationale samenwerking op het gebied van gezondheid, met name voor een betere bestrijding van antimicrobiële resistentie.

In 2018 is Argentinië gastland voor de 13e G20‑top.

Andere goedgekeurde documenten

De G20-leiders werden het ook eens over verschillende andere documenten:

Prioriteiten van de EU tijdens de top van de G20-leiders

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, en Jean‑Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, hebben in een gezamenlijke brief aan de staatshoofden en regeringsleiders van de EU de kernpunten voor de top voorgesteld:

 • rol van de G20 bij het doen functioneren van de mondiale economie voor iedereen
 • open en eerlijk, op regels gebaseerd multilateraal handelsstelsel en veerkrachtig internationaal monetair en financieel stelsel
 • economische voordelen van klimaatmaatregelen en het potentieel van de digitale revolutie
 • belastingontwijking en -ontduiking
 • bestrijding van terrorisme en terrorismefinanciering
 • gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen en migranten, en partnerschappen met Afrika voor investeringen, groei en banen

Achtergrond

De G20 bestaat uit 19 landen en de EU. De G20-landen zijn goed voor meer dan 80% van het mondiale bruto binnenlands product (bbp) en bijna twee derde van de wereldbevolking.

De G20-top is in 2008 tegen de achtergrond van de mondiale financiële crisis ingesteld met het oog op meer internationale economische samenwerking. Sindsdien komen de G20-leden jaarlijks bijeen om een breed scala van economische en financiële samenwerkingskwesties te bespreken.

De EU als lid van de G20

De Europese Unie is een volwaardig lid van de G20, samen met 4 van haar lidstaten: Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is Spanje een permanente genodigde en Nederland een partnerland van de G20.

De EU heeft haar eigen stoel aan de G20-tafel omdat zij een van de grootste economische mogendheden in de wereld is, met specifieke bevoegdheden op het gebied van handels­aangelegenheden, economisch beleid, financiële reglementering, ontwikkeling, energie en klimaatverandering.

Laatst bijgewerkt op 10/07/2017