Top EU-Oekraïne , 12-13/07/2017

Internationale top
  • Internationale top
  • 12-13/07/2017
  • Kiev

Informatie over de vergadering

Voornaamste resultaten

De deelnemers aan de top in Kiev toonden zich ingenomen met de voltooiing van de ratificatie van de associatieovereenkomst en de recente inwerkingtreding van visumliberalisering voor Oekraïense burgers, beide fundamentele stappen naar een sterker partnerschap tussen de EU en Oekraïne.

"Deze top is een goed moment om de hechte en dieper wordende vriendschap tussen de Europese Unie en Oekraïne te vieren."

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad

De leiders bespraken:

  • het belang van een ambitieus hervormingsproces, met name in de strijd tegen corruptie.
  • het conflict in het Oost-Oekraïne en de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol door Rusland, en de uitvoering van de Minsk-akkoorden
  • manieren om de voordelen/het potentieel van de associatieovereenkomst EU-Oekraïne te maximaliseren.

De Europese Unie werd vertegenwoordigd door Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, en Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie. Oekraïne werd vertegenwoordigd door president Petro Porosjenko.

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne

De leiders waren verheugd over de ratificatie van de associatieovereenkomst, met inbegrip van de diepe en brede vrijhandelsruimte, door alle EU-landen. De overeenkomst treedt op 1 september 2017 in werking.

"...voor mij is de sleutelzin van de associatieovereenkomst nog steeds dat 'de EU de Europese ambities van Oekraïne erkent en de keuze voor Europa toejuicht'".

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad

Het grootste deel van de associatieovereenkomst is reeds operationeel. Veel politieke en sectorale onderdelen van de overeenkomst worden voorlopig toegepast sinds 1 september 2014, terwijl het handelsgedeelte, de diepe en brede vrijhandelsruimte (DCFTA), voorlopig wordt toegepast sinds 1 januari 2016. De handel tussen de EU en Oekraïne is tijdens deze periode blijven groeien en de EU heeft haar positie als belangrijkste partner van Oekraïne versterkt. De handel tussen de twee is in het eerste kwartaal van 2017 met bijna 30% gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016.

Crisis en conflict in Oekraïne

De EU herhaalde dat zij de eenheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne steunt. De leiders riepen op tot de volledige uitvoering van de akkoorden van Minsk en legden de nadruk op de specifieke verantwoordelijkheid van Rusland in dit opzicht.

Bij gebrek aan vooruitgang in de uitvoering van de akkoorden van Minsk, beslisten de EU-leiders tijdens de top van juni in Brussel de economische sancties tegen bepaalde sectoren van de Russische economie te verlengen.

"En vandaag heeft de EU nogmaals duidelijk gemaakt dat wij resoluut achter Oekraïne staan in het verzet tegen de agressie van Rusland en de pogingen om uw onafhankelijkheid te ondermijnen", aldus voorzitter Donald Tusk na de top.

Voorts had de Raad recentelijk de sancties naar aanleiding van de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol door Rusland, met één jaar verlengd. Tijdens de top EU-Oekraïne in Kiev herhaalde de EU achter haar beleid van niet-erkenning te staan.

Hervormingsagenda

De EU-leiders riepen Oekraïne op door te gaan met de uitvoering van de hervormingen, in het bijzonder met de maatregelen tegen corruptie.

De leiders vestigden de aandacht op de concrete resultaten die zijn bereikt met EU-steunprogramma's. Ze benadrukten het belang van de uitvoering van alle beleidsmaatregelen die verbonden zijn aan de uitbetaling van de derde tranche van het programma tegen het einde van het jaar.

Ze bespraken ook de prioriteiten voor EU-bijstand in 2017, waaronder steun voor het beheer van de overheidsfinanciën, regio's in het oosten van Oekraïne en energie-efficiëntie, en technische bijstand ter ondersteuning van belangrijke hervormingen en de uitvoering van de associatieovereenkomst.

Visumliberalisering

De top bood de leiders een goede gelegenheid om de recente inwerkingtreding van de EU-regeling voor visumvrijstelling voor Oekraïners toe te juichen.

Sinds 11 juni 2017 kunnen alle Oekraïense burgers met een biometrisch paspoort voor maximaal 90 dagen visumvrij naar de EU reizen voor zakelijke, toeristische of familiale doeleinden.

Zie ook

Laatst bijgewerkt op 17/07/2017