Top EU-India (New Delhi), 06/10/2017

Internationale top
  • Internationale top
  • 06/10/2017

Op 6 oktober 2017 organiseerde India in New Delhi de 14e top EU-India. De leiders bespraken het buitenlands en veiligheidsbeleid, migratie, handel, klimaat, en onderzoek en innovatie.

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, en Jean‑Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, vertegenwoordigden de EU. India werd vertegenwoordigd door zijn premier Narendra Modi.

De top werd gehouden tegen de achtergrond van het 55-jarig bestaan van diplomatieke betrekkingen tussen de EU en India.

"Ik ben blij dat we vandaag zijn overeengekomen de politieke dimensie van onze betrekkingen te verdiepen, onze dynamische handels- en investeringsbetrekkingen verder te ontwikkelen en onze samenwerking inzake mondiale en regionale vraagstukken te intensiveren."

Voorzitter Donald Tusk op de persconferentie van de top EU-India

De leiders namen een gezamenlijke verklaring aan waarin zij bevestigden vast van plan te zijn het strategische partnerschap tussen de EU en India te versterken.

Voorts namen de leiders van de EU en India over specifieke thema’s gezamenlijke verklaringen aan:

Strategisch partnerschap

Tijdens de top hebben de leiders bevestigd vast van plan te zijn het strategisch partnerschap tussen de EU en India verder te verdiepen en te versterken.

Zij waren ingenomen met de vorderingen bij de uitvoering van de actieagenda EU-India 2020. Dit is de routekaart voor bilaterale samenwerking die tijdens de vorige top EU-India werd goedgekeurd.

Veiligheid

De leiders van de EU en India hebben de recente terroristische aanslagen in verschillende delen van de wereld in krachtige bewoordingen veroordeeld. Ze riepen de internationale gemeenschap op om de terroristische dreiging eensgezind het hoofd te bieden.

De leiders hebben een gezamenlijke verklaring over samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding aangenomen om buitenlandse terroristische strijders, de financiering van terrorisme en wapenleveringen aan te pakken.

De EU en India bevestigden ook vast van plan te zijn in de Indische oceaan en daarbuiten verder samen te werken op het gebied van maritieme beveiliging. De leiders waren verheugd over de hervatting van tactische oefeningen in de Golf van Aden tussen de door de EU geleide zeemacht in het kader van operatie ATALANTA en de Indiase Marine.

Buitenlands beleid

De leiders hebben opgeroepen om een einde te maken aan het geweld tegen de Rohingya-minderheid in Myanmar en om in de deelstaat Rakhine onverwijld de vrede te herstellen.

"De Rohingya moeten in staat worden gesteld vrijwillig, veilig en waardig terug te keren. Wij roepen op tot uitvoering van de aanbevelingen van de internationale adviescommissie inzake Rakhine om aldus de onderliggende oorzaken van deze crisis aan te pakken.”

Voorzitter Donald Tusk op de persconferentie van de top EU-India

Met betrekking tot de situatie op het Koreaanse schiereiland, veroordeelden beide partijen de kernproef die de DVK op 3 september 2017 heeft uitgevoerd. De EU en India riepen op tot de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland en tot de volledige tenuitvoerlegging van alle sancties van de VN-Veiligheidsraad door de gehele internationale gemeenschap.

"De Europese Unie, India en de gehele internationale gemeenschap hebben een verantwoordelijkheid om daadkrachtig op te treden voor een vreedzame denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland."

Voorzitter Donald Tusk op de persconferentie van de top EU-India

Wat betreft de Iraanse nucleaire kwestie, hebben India en de EU wederom hun steun uitgesproken voor de volledige uitvoering van het gezamenlijk alomvattend actieplan (JCPOA).

Ten aanzien van Oekraïne, hebben de leiders hun uitdrukkelijke steun voor een diplomatieke oplossing uitgesproken, door middel van de volledige uitvoering van de Minsk-akkoorden door alle partijen.

Mondiale uitdagingen

De leiders van de EU en India hebben de mondiale migratie- en vluchtelingencrisis besproken en afgesproken nauw samen te werken.

"De internationale gemeenschap heeft een verantwoordelijkheid om hard op te treden tegen mensensmokkelaars die misbruik maken van kwetsbare mensen en soevereine grenzen niet respecteren."

Voorzitter Donald Tusk op de persconferentie van de top EU-India

De leiders bevestigden hun steun aan de hervormingsagenda van de VN en hun streven naar sterkere mondiale governance.

Inzake klimaatverandering benadrukten de leiders hun gehechtheid aan de overeenkomst van Parijs en zij spraken af nauwer samen te werken aan de uitvoering ervan. De EU en India hebben een gezamenlijke verklaring aangenomen over schone energie en klimaatverandering.

De EU en India hebben voorts herhaald vastbesloten te zijn om gemeenschappelijke prioriteiten op te stellen voor de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling.

Handel

De leiders van de EU en India hebben verklaard gezamenlijk te streven naar een versterking van het economisch partnerschap tussen India en de EU.

De leiders hebben nota genomen van de lopende inspanningen van beide partijen om de onderhandelingen over een uitgebreide handels- en investeringsovereenkomst (BTIA) opnieuw vlot te trekken.

Zie ook

Laatst bijgewerkt op 10/10/2017