Top van het Oostelijk Partnerschap, 24/11/2017

Internationale top
  • Internationale top
  • 24/11/2017
  • Brussel

Informatie voor de media

De 5e top van het Oostelijk Partnerschap ("Eastern Partnership" - EaP) vindt op 24 november in Brussel (Europagebouw) plaats.

De staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten en van de 6 oostelijke partnerlanden zullen hun blik op de toekomstige samenwerking richten.

Daarnaast zullen zij de balans opmaken van wat er is bereikt sinds de vorige top van 2015 in Riga, met speciale aandacht voor de tastbare voordelen voor de burgers van de 6 landen van het Oostelijk Partnerschap.

Over het Oostelijk Partnerschap

Het EaP werd in 2009 opgezet ter bevordering van politieke associatie en economische integratie tussen de EU en de 6 Oost-Europese partnerlanden: Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, de Republiek Moldavië en Oekraïne.

Tijdens de top zal worden gesproken over verdere versterking van de samenwerking op de in Riga overeenkomen 4 prioritaire gebieden:

  • sterkere economie: economische ontwikkeling en betere marktkansen
  • sterker bestuur: versterking van de instellingen en goed bestuur
  • sterkere connectiviteit: betere verbindingen, met name op het gebied van vervoer en energie
  • sterkere samenleving: meer mobiliteit en contacten tussen mensen

De EDEO en de Europese Commissie hebben in een gezamenlijk werkdocument getiteld "Oostelijk Partnerschap - Focussen op sleutelprioriteiten en -resultaten" 20 doelen voor deze 4 prioritaire gebieden bepaald. Dit document werd in december 2016 gepresenteerd en in juni 2017 herzien.

Voorbereiding

Bezoek van het Politiek en Veiligheidscomité aan de zuidelijke Kaukasus 3-6/10/2017

Het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) van de EU, dat bestaat uit ambassadeurs van de lidstaten met basis in Brussel, bracht van 3 tot en met 6 oktober 2017 een bezoek aan 3 oostelijke partners:

  • Azerbeidzjan
  • Armenië
  • Georgië

Het bezoek bood de gelegenheid om minder dan 2 maanden vóór de top de balans op te maken van de positieve ontwikkelingen in alle drie de landen van de zuidelijke Kaukasus.

Tijdens alle vergaderingen op hoog niveau en vergaderingen met maatschappelijke organisaties wees het PVC op de gezamenlijke en sterke gehechtheid van de EU aan haar oostelijke partners.

Ministeriële bijeenkomst van het Oostelijk Partnerschap, 19/6/2017

De ministeriële bijeenkomst van het Oostelijk Partnerschap vond op 19 juni 2017 in Luxemburg plaats. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU wisselden met hun zes EaP-collega's van gedachten over de komende top, op basis van het debat in de Raad Buitenlandse Zaken van 15 mei 2017, en over de op 14 november 2016 aangenomen conclusies van de Raad.

Daarnaast hechtten de ministers hun goedkeuring aan een nieuwe visuele identiteit voor het partnerschap, waardoor de meer gestructureerde aanpak rond de vier prioritaire gebieden en 20 doelen duidelijker naar voren komt.

Raad Buitenlandse Zaken, 15-5-2017

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU wisselden in de Raad Buitenlandse Zaken van gedachten over het Oostelijk Partnerschap. Zij wezen opnieuw op het cruciale belang van het Oostelijk Partnerschap en onderstreepten daarbij hun eensgezindheid in hun steun voor de regio en aan de landen van het Oostelijk Partnerschap op een aan elk land aangepaste manier. Zij benadrukten ook vastbesloten te zijn om concrete resultaten te leveren die ten goede komen aan de Europese burgers en aan de burgers van de landen van het Oostelijk Partnerschap.

Nevenevenementen

Het Oostelijk Partnerschap gaat verder dan intergouvernementele betrekkingen. Het maatschappelijk middenveld, de media, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden zullen er nauw bij worden betrokken via speciale nevenevenementen die in de marge van de top zullen plaatsvinden.

Het 3e Jongerenforum van het Oostelijk Partnerschap vond op 22 en 23 juni 2017 in Warschau plaats. 300 deelnemers gingen met elkaar in debat over actief burgerschap en de manier waarop jongeren betrokken kunnen worden bij de besluitvorming.

De 2e Mediaconferentie van het Oostelijk Partnerschap vond op 13 september 2017 in Kiev plaats. Circa 350 mediaprofessionals en donors uit de EaP-landen en uit de EU discussieerden met elkaar over onderwerpen in verband met mediaontwikkelingen.

De E-partnerschapsconferentie van het Oostelijk Partnerschap vond op 4 oktober 2017 in Tallinn plaats. Dit evenement was gericht op beste praktijken en er werden politieke aanbevelingen geformuleerd voor het ontwikkelen van e-governance in de EaP-landen.

De Conferentie van het maatschappelijk middenveld van het Oostelijk Partnerschap zal op 25 en 26 oktober 2017 in Tallinn plaatsvinden, in combinatie met de 9e jaarvergadering van het Forum van het maatschappelijk middenveld van het Oostelijk Partnerschap. Dat evenement zal gewijd zijn aan de betrekkingen tussen de regeringen en het maatschappelijk middenveld, aan democratisch bestuur, aan bestrijding van desinformatie en aan e‑oplossingen.

Het Handelsforum van het Oostelijk Partnerschap zal op 26 en 27 oktober 2017 in Tallinn plaatsvinden. Het zal de gelegenheid bieden voor een evaluatie van de resultaten van het EaP vanuit het perspectief van het bedrijfsleven en voor verdere discussie over de manier waarop de EaP-samenwerking verder ontwikkeld kan worden. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar een herdefiniëring van handel door middel van e-oplossingen, vergemakkelijking van grensoverschrijdende handel, meer transparantie, minder corruptie, en financiering voor het midden- en kleinbedrijf/kleine en middelgrote ondernemingen.

Deze evenementen zullen worden georganiseerd in partnerschap met het Estse voorzitterschap van de Raad van de EU.

Vorige top

De vorige EaP-top vond op 21 en 22 mei 2015 in Riga plaats. Bij die gelegenheid werd opnieuw het strategische belang bevestigd dat de EU aan het Partnerschap hecht, en toonde zij zich vastbesloten om te streven naar nauwere, op maat gesneden betrekkingen met de 6 partnerlanden.

Nuttige links

Aanvullende informatie en communicatiemateriaal is te vinden op de websites van de Europese Commissie en de EDEO.

Laatst bijgewerkt op 16/10/2017