5e top Afrikaanse Unie - EU, 29-30/11/2017

Internationale top
 • Internationale top
 • 29-30/11/2017
 • Abidjan

Informatie voor de media

Accreditatie voor de top kan worden aangevraagd tot 17 november op de onderstaande webpagina:

Volg #AUEU

Investeren in de jeugd met het oog op een duurzame toekomst

De 5e top Afrikaanse Unie - Europese Unie (AU-EU) vindt op 29 en 30 november 2017 in Abidjan (Ivoorkust) plaats.

2017 is een belangrijk jaar voor de betrekkingen tussen de EU en Afrika, omdat het 10 jaar geleden is dat de gemeenschappelijke strategie Afrika-EU werd aangenomen.

De top AU-EU zal een cruciale gelegenheid biedenn om de politieke en economische banden tussen beide continenten te versterken.

Tijdens de top zullen Afrikaanse en Europese leiders spreken over de toekomst van de betrekkingen tussen de EU en Afrika, met bijzondere aandacht voor het investeren in de jeugd. Dit is een belangrijke prioriteit voor Afrika en de EU, aangezien 60% van de Afrikaanse bevolking jonger is dan 25.

Ook andere prioriteiten van het partnerschap EU-Afrika zullen tijdens de top worden besproken, onder meer:

 • vrede en veiligheid
 • goed bestuur, met inbegrip van democratie, mensenrechten, migratie en mobiliteit
 • investeringen en handel
 • ontwikkeling van vaardigheden
 • het scheppen van banen

Nevenevenementen

Aangezien de jeugd het centrale thema van de top is, zullen jongeren actief worden betrokken bij de voorbereiding van de bijeenkomst van de leiders in Abidjan.

Op de 4e jeugdtop Afrika-EU in Abidjan kwamen van 9 tot 11 oktober 120 jeugdleiders bijeen. Zij bereikten overeenstemming over een verklaring met aanbevelingen voor de top van november.

Op basis van die verklaring zullen 36 jongeren van beide continenten deze werkzaamheden voortzetten via het plug-ininitiatief voor jongeren van de Afrikaanse Unie en de EU. Van 12 oktober tot 29 november zullen zij voorstellen uitwerken voor de top.

Voorts vindt op 27 november in Abidjan het 6e handelsforum EU-Afrika plaats. Doel is investeringen te stimuleren die de ontwikkeling in Afrika bevorderen. Jonge en vrouwelijke ondernemers zullen een belangrijk thema zijn in de besprekingen tijdens het handelsforum.

Het forum Afrika-EU voor het maatschappelijk middenveld vond eerder dit jaar, van 11 tot 13 juli, plaats in Tunis. Op deze derde editie van het forum kwamen maatschappelijke organisaties van beide continenten bijeen. Zij namen een verklaring aan waarin werd gewezen op het belang van de participatie van het maatschappelijk middenveld in de betrekkingen tussen de EU en Afrika.

De EU en Afrika in cijfers

De EU en haar lidstaten zijn de grootste contribuanten voor de bevordering van ontwikkeling, stabiliteit en vrede in Afrika:

 • € 21 miljard aan ontwikkelingshulp werd in 2016 aan Afrika verstrekt door de EU en haar lidstaten, de grootste donoren op het continent
 • € 32 miljard werd in 2015 door EU-ondernemingen in Afrika geïnvesteerd, zijnde ongeveer een derde van de totale buitenlandse directe investeringen in Afrika
 • € 3,35 miljard is toegewezen aan het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling, dat tot € 44 miljard aan investeringen zou moeten aantrekken
 • 7 civiele en militaire missies zijn in Afrika actief
 • € 1,4 miljard is uitgetrokken voor onderwijsprogramma's in Afrika van 2014 tot 2020

Vorige top

In 2014, op de 4e top AU-EU, kwamen meer dan 60 Europese en Afrikaanse leiders bijeen om de toekomst van de betrekkingen tussen de EU en Afrika te bespreken en de banden tussen beide continenten aan te halen.

Zie ook

Laatst bijgewerkt op 17/10/2017