EU-begroting 2017

Op 28 november gaf de Raad, door zijn goedkeuring van het op 17 november bereikte akkoord met het Europees Parlement, zijn definitieve fiat voor de EU‑begroting voor 2017. De EU-begroting voor 2017 werd aangenomen op 1 december 2016, toen het Europees Parlement het akkoord erover bevestigde.

De EU-begroting voor 2017 voorziet in een totaal van € 157,86 miljard aan vastleggingskredieten ("vastleggingen") en € 134,49 miljard aan betalingskredieten ("betalingen").

€ 157,86miljard aan vastleggingen
€ 134,49miljard aan betalingen

 

De EU-begroting voor 2017 heeft een marge van € 1,1 miljard om te reageren op onvoorziene behoeften. De betalingen bedragen 1,6 % minder dan in de EU-begroting 2016, na afstemming op de reële behoeften.

Aanpak van de migratie- en vluchtelingencrisis

Er zal bijna € 6 miljard aan vastleggingen, m.a.w. circa 11,3 % meer dan in 2016, beschikbaar zijn om iets te doen aan de migratiedruk en om het leven van de Europese burgers veiliger te maken. Het geld zal worden gebruikt om:

  • de lidstaten te helpen bij het hervestigen van vluchtelingen
  • opvangcentra op te zetten
  • mensen die het recht hebben te blijven, te integreren, en de anderen terug te sturen
  • de grensbewaking te verbeteren
  • misdaadpreventie en terrorismebestrijding op te voeren
  • kritieke infrastructuur te beschermen

Onderzoek en groei

Er wordt € 21,3 miljard aan vastleggingen vrijgemaakt voor het aanwakkeren van de economische groei en het scheppen van nieuwe banen – een stijging van ongeveer 12 % in vergelijking met 2016. Dit deel van de begroting omvat instrumenten als Erasmus+, dat met 19 % stijgt tot € 2,1 miljard, en het Europees Fonds voor strategische investeringen, dat met 25 % stijgt tot € 2,7 miljard.

Meer geld voor jongeren

Naast de aanzienlijke stijging voor Erasmus+ voorziet de EU-begroting 2017 ook in een aantal andere maatregelen ten gunste van met name jongeren. Hieronder valt het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, waarvoor een extra bedrag van € 500 miljoen beschikbaar is om jonge mensen aan een baan te helpen. De EU-begroting 2017 biedt de Commissie daarnaast de ruimte voor een initiatief om jongeren de kans te bieden te reizen en andere Europese landen te ontdekken.

Landbouw

Voorts omvat de EU-begroting 2017 het in juli aangekondigde hulppakket van € 500 miljoen ter ondersteuning van melk- en andere veehouders.

 

Overzicht van de EU-begroting voor 2017:

Kredieten per rubriekmiljard €
vastleggingenbetalingen

1. Slimme en inclusieve groei:

a) Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid

b) Economische, sociale en territoriale samenhang

74,899

21,312

53,587

56,522

19,321

37,201

2. Duurzame groei58,58454,914
3. Veiligheid en burgerschap4,2843,787
4. Europa als wereldspeler10,1629,483
5. Administratieve uitgaven (voor alle EU-instellingen)9,3959,395
Speciale instrumenten:534390
Totaal aan kredieten           157,858134,490